İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

13 Ocak 2021 Devletin ideolojik Aygıtları nelerdir Felsefi ideolojiler İdeoloji Nedir İdeoloji örnekleri İdeolojiler nasıl ortaya çıktı Siyasi ideolojiler Yeni bir ideoloji yaratmak 0
İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek

“Konunun eleştirisinden, ideolojiyle düşünceli bir ilişki kurarak kendi dönüşümüne geçtik. Buradan ideolojiye gerçek muhalefetin gerçekleştirilebileceği bir yere gitmek için, yalnızca bir öznenin yanılsamaları ötekilik arazisi boyunca yorumlayıcı dolambaçlı yoldan açığa çıkarıldığında, onların kendi varsayımlarının bilgiye karşı yanılabilirliğinin ifşa edilebileceğini hatırlamalıyız.

İdeolojinin faillerine ve kurumlarına, başkalarının ideolojik olarak işaretlenmiş tercümelerini geri tercüme ederek, başka bir deyişle, onları, hermenötik tahminlerinin ifade edilmesi, savunulması ve savunulması gereken bir çelişkili yorumlar çemberi içine hapsolmuş özneleri yorumlama konumuna yerleştirerek, Doğrulandığında, gerçek alanında özgürleştirici amaçlar için yorumu operasyonel hale getirmeye yönelik ilk adımları atıyoruz. Yorumbilim ve ideoloji eleştirisi üzerine Kaplan şöyle yazıyor:

Herhangi bir eleştiri bir yerden ileri sürülür ve dilde, yani somut, tarihsel bağlam açısından ifade edilmelidir. İdeoloji eleştirisi, kültürel mirasın yaratıcı bir yorumuna dayanılarak yapılır. Tahakküm ve sömürünün kabul edilemez olduğu düşüncesiyle önyargılı bir yorumdur. Hermeneutik, yorum nesnesinin açıklandığı ve anlaşıldığı açısından farklı ve daha iyi bir şeyi önceden varsayar.

Kaplan, ideoloji eleştirisinin somut bir tarihsel bağlamda yer alan ve “tahakküm ve sömürü” ile mücadele etmek için “farklı ve daha iyi” bir şeyin var olduğu ön varsayımından başlayan belirli bir “yaratıcı yorum” dan ilerlediğini yazar. DUP “vicdan maddesi” bağlamında, bir ideoloji eleştirisi hangi tahakküm ve sömürü varsayımlarını ifşa etmeye çalışır? Hermeneutik temelli bir ideoloji eleştirisi gerçekte neye benzerdi ve nasıl farklı ve daha iyi bir şeyi ortaya koyabilirdi?

Ricoeur iddiaları, distanciation ve ödenek diyalektik olarak ‘mutlak bilginin yokluğunda geçen kelime’ ise, o cevapları yorumlama kendisinin mekaniği dönüş yalan. Yorumlamanın bir yargılama eylemine dayandığını unutmayın.

“Yorum nesnesi ile tercümanın kendisi arasında bir zaman ve mekan mesafesi açıldığında,” anlam “artık nesnenin yaratıcısının niyetleriyle çakışmaz. Tercüman, yorum nesnesi karşısında durmalı ve onun anlamını kendisi için tasarlamalıdır. Aslında yorum, nesnenin bize sunduğu anlam fırsatlarına ilişkin en iyi ‘tahminimizi’ temsil eder.

İdeoloji örnekleri
Siyasi ideolojiler
Yeni bir ideoloji yaratmak
İdeolojiler nasıl ortaya çıktı
Felsefi ideolojiler
Devletin ideolojik Aygıtları nelerdir
İdeoloji Nedir
Althusser ideoloji

Ancak bu, bize yorumlama nesnesi üzerinde özgürce dizginleme hakkı vermez. Tahminlerimiz sağlam bir dedektif çalışmasına dayanmalıdır ve tüm tahminler eşit değildir. Tüm mevcut bilgilerle dikkatli bir şekilde ilgilenmeli ve ayrıntılı analiz yapmalıdırlar. İncelemeye dayanmalılar. Yorum nesnesi hakkında bilinen her şeyin ışığında inşa edilebilecek en olası, en olası, en sağlam vaka tahminini göstermek tercümanın görevidir. Bu nedenle tercüman, yorum için kanıta dayalı bir argüman sunmalı ve onu alternatif görüşlere karşı savunmalıdır. Kısacası tahminlerimiz bir doğrulama sürecine tabi tutulmalı ve geçmeleri gereken bir süreçtir.

DUP “vicdan hükmü” durumunda, bir yandan iki rakip yorum yürürlükte görünüyor, DUP ve Ashers Baking Company’nin yorumu; diğer yanda Gareth Lee adına Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu.

6 Kasım 2014’te Komisyon, Ashers adına hareket eden avukatlara, yasadışı ayrımcılığın iddia edildiği gerekçeleri açıklamak için yazdığını doğrulayan bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında şöyle deniyordu: “Bu dava, mal ve hizmet tedarikçilerinin hizmeti cinsel yönelim, dini inanç ve siyasi görüş nedeniyle reddedebilme derecesine ilişkin kamusal önemi olan konuları gündeme getiriyor.

Komisyon bu davada bir hukuk tasarısı çıkarmıştır ve ayrımcılığın olup olmadığına dair bir karar mahkemenin meselesi olacaktır ‘(Eşitlik Komisyonu, 2014). Şirketin Lee’ye cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılık yaptığı kararının ardından Ashers genel müdürü Daniel McArthur şunları söyledi:

Baştan, sorunumuzun müşteriyle değil pastadaki mesajla ilgili olduğunu ve Bay Lee’nin cinsel yöneliminin ne olduğunu bilmediğimizi ve bunun da alakalı olmadığını söylemiştik. Mağazalarımıza gelen tüm müşterilere hizmet vermekten her zaman mutlu olduk. Karar, tüm işletme sahiplerinin, ne kadar aynı fikirde olmasalar da, herhangi bir amaç veya kampanyayı teşvik etmeye istekli olmaları gerektiğini öne sürüyor.

Veya Eşitlik Komisyonunun önerdiği gibi, belki de kapatmalılar ve bu doğru olamaz. Ancak kapatmayacağız, kesinlikle yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz ve itiraz seçeneklerimizi değerlendirmek için yasal tavsiye alacağız.

Öyleyse, çeviri modelinin gerektiği gibi kritik hale geldiği yer, bu hermenötik tahminlerin dayandığı argümantasyon platformunu sorgulama anlamındadır.

Hem ‘vicdan hükmünü’ hem de ‘eşcinsel evliliğini destekleyin’ mesajıyla pasta siparişini yerine getirmeyi reddetmenin bir ayrımcılık eylemi olduğu iddiasını tahminler olarak görmek, tercümanı doğrulayıcı ve DUP ve Eşitlik Komisyonu rolüne sokar. hoşgörü, dini ve ahlaki özgürlük, insan hakları ve genel olarak fırsat eşitliği ve özelde eşcinsel pastası meselelerinin tercümanları rolündedir.

Bu nedenle, iki düzeyde bir ideoloji eleştirisini harekete geçiriyoruz. Birincisi, hem vicdan hükmünü hem de Ashers aleyhindeki davayı bu manzarayı pek çok şeyden inşa etmek için iki yaklaşım olarak kavrayarak, konunun yanılsamalarının bir eleştirisi olanağını açıyoruz. İkincisi, vicdan hükmünü tam olarak yorumlayıcı bir tahmin olarak yorumlayarak, her tercümanın kendi görüşünün test edilip onaylanabileceği bir destek için bir vaka sunmasını istiyoruz.

Örneğin, bu alanda malların veya hizmetlerin reddedilmesinin gey bir kişiye karşı bir ayrımcılık eylemi olarak değil, bir fikir olarak eşcinselliği desteklememek olarak yorumlanabileceği iddia edilebilir.

Bu anlamda, mal veya hizmet sağlamayı reddetme, özel vicdanın kullanılması olarak görülebilir ve bu anlamda, kişinin derin inançlarına aykırı olarak mal veya hizmet sağlama konusundaki herhangi bir yasal gereklilik, Hıristiyan işletme sahibinin özel bir yaşam hakkı. Yorumcu Fionola Meredith’in o sırada Belfast Telgrafında yazdığı gibi:

Ashers, pastayı sipariş eden LGBT aktivisti Gareth Lee’ye gey olduğu için hizmet etmeyi reddetmiş olsaydı, o zaman bu açık bir ayrımcılık eylemi olurdu ve fırın sahipleri hakkında dava açılıp para cezası çekilebilirdi. Ama öyle olmadı. Ashers için sorun müşteri değil, mesajdı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir