Düşünme (kendimizle diyalog) – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Düşünme (kendimizle diyalog) – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Modernliğin yayılması sadece teknolojileri, iletişim pratiklerini, sosyal hareketliliği ve kültürler arası hakimiyetin belirgin ilişkilerini içermiyordu. Bu etkenler karmaşasında, Avrupa’dan gelen şeylerden biri, çevirinin sadece iki tarafı içeren bir kavramsallaştırması, nicel bir kovaryans ilişkisi (başlangıç ​​metni daha uzunsa, çeviri de öyledir) ve çevirmenin tutulmasıydı. (‘Ben’ diyen kişinin çevirmen değil yazar olduğu varsayılır). Bu batı tercümesi formu,…
Devamı


29 Aralık 2020 0