Çeviride Terminoloji – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Çeviride Terminoloji – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Terminolojinin herhangi bir uzantısının, göçmenlik veya diğer sosyokültürel fenomenler çalışmalarına bir şeyler eklemek, böylece “diğer bazı terminolojilere kıyasla maliyetten daha fazla fayda sağlamak” açısından gerekçelendirilmesi gerektiğini söylüyor. Tymoczko’ya göre sorun, temelde sınırlandırılmamış disiplinlerarasılıktan biridir: ‘Birçok alan, teorik problemlerinden görünüşte kolay bir çıkış yolu olarak “çeviri” anlamına gelen terimleri kavramaya yöneldi, ne kadar karmaşık metin çevirisinin…
Devamı


29 Aralık 2020 0