Fırsat Eşitliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Fırsat Eşitliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

13 Ocak 2021 Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili Sözler Eğitimde fırsat eşitliği Nedir Eğitimde fırsat eşitliği slayt Eğitimde fırsat eşitliği Türkiye Eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen faktörler İş hayatında fırsat eşitliği nedir İş yaşamında fırsat eşitliği nedir İşte fırsat eşitliği nedir 0
Fırsat Eşitliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Fırsat Eşitliği

Bir görüşe göre, görünüşte fırsat eşitliği yasasının uygulanması olarak paketlenmiş olan şey, gerçek ayrımcılığı, kişinin aynı fikirde olmadığı bir siyasi pozisyon için onay vermeye zorlanmama hakkını kullanmakla karıştırır.

Buradaki endişe, kişisel özgürlüklerin sınırlandırılması ve eşitlik arayışıyla bazen inanç özgürlüğünün sınırlandırılması riskidir. Bu görüş, Eşitlik Komisyonu’nun hoşgörü, adalet ve ifade özgürlüğü değerlerini savunma girişimi olarak amaçlanan şeyin, gerçekte siyasi olarak temelde olan konumlarla siyasi olarak anlaşmazlık özgürlüğünü sınırlama etkisine sahip olduğunu savunmaktadır.

Bu, tüm fikir çeşitliliğini tekil bir modele indirgeyecektir, daha az ideolojik değil, daha da kötüsü “tarafsız ve” doğru “olarak paketlenmiştir. DUP’un tasarısı bu temelde oluşturulmuştur.

Givan, istişare belgesinde, ‘Azınlıkları korumak amacıyla kabul edilen bazı eşitlik yasalarının, mal ve hizmetlerin sağlanması söz konusu olduğunda dini inancı olanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanlış olduğuna ve insanların ayrımcılığa uğramama hakları ile dindarların vicdan hakları arasında bir denge kuran mevzuatın olması gerektiğine inanıyorum.

DUP’un pozisyonuna karşı bir iddia nasıl görünür? Başka bir deyişle, yorumunun ‘geçerliliğini’ ve durumu kavrayışını hermenötik incelemeye alarak DUP’nin iddiasını test ettiğimizde ne olur?

Davayı, örneğin bir dinsel vicdan meselesi olarak değil, vicdanın uygulanmasının, hukuka göre, ne olursa olsun tüm insanlara sağlanması gereken mal ve hizmetlerin sağlanmasıyla çeliştiği bir durum olarak görülebilir. 

DUP’un tasarısının hükümleri uyarınca, Hristiyanların işlettiği yemek satış yerleri, bankalar ve oteller, aynı cinsiyetten olan “çiftlerin eşcinsel ilişkileri onayladığı veya kolaylaştırdığı düşünülebilecek herhangi bir hizmeti” yasal olarak reddedebilir. Dini bir grubun haklarını desteklediğini iddia eden bir yasa, başka bir grubun haklarını cinselliği temelinde kısıtlayabilir. Ancak tasarının dilinin bundan daha genel olduğunu unutmayın:

Bu Tüzükteki hiçbir şey, (a) malların, tesislerin ve hizmetlerin sağlanmasının kısıtlanmasını; veya (b) A’nın güçlü dini inançları ile çelişen davranış veya inançları onaylamaktan, teşvik etmekten veya kolaylaştırmaktan kaçınmak için tesislerin kullanımını veya elden çıkarılmasını kısıtlamak veya duruma göre, A’daki hakim menfaati elinde bulunduranlar .

Bu önlemle, yemek satış yerlerinin, bankaların ve otellerin aynı cinsiyetten ilişkileri desteklediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir hizmeti reddetmesine de izin veren aynı fatura, mal ve hizmetlerin sağlanmasını ‘davranışını gerçekleştiren herhangi bir kişiye yasal olarak kısıtlamak için de kullanılabilir. inançların ‘belirtilmemiş ancak belirli bir işletmenin’ güçlü bir şekilde sahip olunan dini inançları ‘ile çeliştiği hissedilir.

Eğitimde fırsat eşitliği Nedir
Eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen faktörler
İş yaşamında fırsat eşitliği nedir
İş hayatında fırsat eşitliği nedir
Eğitimde fırsat eşitliği Türkiye
İşte fırsat eşitliği nedir
Eğitimde fırsat eşitliği slayt
Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili Sözler

Bu vakayla ilgili bir başka görüş, vicdanın uygulanmasının, cinsellikten bağımsız olarak tüm insanlara sağlanması gereken mal ve hizmetlerin sağlanmasında herhangi bir rolü olup olmayacağını sorgulamaktadır.

Bu tedbirle, malların ve hizmetlerin sağlanması siyasi görüşün onaylanması için karıştırılmasına gerek yoktur. Örneğin, dini inançlarına aykırı bir şekilde mal veya hizmet sağlama olasılığıyla karşı karşıya kalan Hıristiyan işletme sahipleri için pek çok alternatifin mevcut olduğu iddia edilebilir.

Diğer seçenekler arasında, “saldırgan” kabul edilen ifadeleri yeniden üretmeme hakkını saklı tutarken hizmeti sunmaya devam etmek; bir hizmetin teslimatını, ifadeden rahatsız olmayan bir dahili çalışana iletmek veya hizmeti tamamen dış kaynak olarak kullanmak; veya işletmenin Hıristiyan değerlerinin açıkça reklamını yapmak veya belirli bir hizmetin sağlanmasının onay anlamına gelmediğine dair açık kamuya açık bildirimler sergilemektedir.

Dahası, hermenötik bir tahminin doğrulanmasının tek yolu argümantasyon yoluyla ise ve Yargıç Brownlie’nin nihai kararı, fırsat eşitliği sorularının iki rakip yorumunun esasına ilişkin bir yorumsamacı yargı biçimi olarak yorumlanıyorsa, malların eşit hükmüne erişim ve hizmetler, dini vicdan, eşcinsellik ve aynı cinsiyetten evlilik, sonra tercümanlık öznesi olarak eşcinsel pasta davası olgusuna hayali olarak yanıt veren her tercümanın kendisi, davanın geçerliliğini iddia etmelidir. 

Yargıcın itiraza konu olan kararına göre, pasta siparişinin yerine getirilmesinin reddedilmesi hukuka aykırıdır. Ricoeur’un dediği gibi, hermenötik ideoloji eleştirisi sunabiliyorsa, çünkü ‘sözünü ettiği konu her zaman tarihin etkinliğine açıktır’, o zaman vicdan hükmünü bu daha geniş rakip yorum bağlamına yerleştirmek onu sadece birçokları arasında davaya yanıt vermenin olası bir yoludur.

Doğrulama süreci, her tercümanın konumunu, her biri aynı sosyal fenomen üzerinde farklı bir konum alan bir galaksi arasında yerleştirme etkisine sahiptir.

Ricoeur’un ideoloji eleştirisine ilişkin görüşü, benliğin kendisini ancak ‘kendisinin bir başkası olarak göçü yoluyla’ geri kazanabileceği ve ‘benliğin (moi) kendisine bu dönüşünün (soi-même) ek bir yük taşımasıdır: bir eylem çağrısı.

Bununla birlikte, üçüncü bir eleştiri düzeyi belirginleşmeye başlar ve bu, yorum yapan özneye yorumlamanın getirdiği dönüştürücü potansiyele dönüşe dayanır. Ricoeur, eğer her metnin, okuyucunun yeni dünyasında yeniden bağlamsallaştırılması yoluyla orijinal yazarının sonlu kasıtlı ufkundan kendi kaçış olasılığını içeriyorsa, o zaman ‘yazı sayesinde, metnin “dünyası” metnin dünyasını patlatabilir. 

Ayrıca, diller arası çeviri uygulamasından çıkarılan en önemli derslerden birinin, çevirmenin çalışmasını karakterize eden amaç ve yönlülük olduğunu unutmayın. Uzaktaki bir tahsis etme eylemine dayandırılmış olsa da, herhangi bir sayıda yorumlama olasılığını çeviri için metne okutarak, seyahat yönü her zaman hayal edilen bir izleyiciye, çeviriyi alacak zımni bir okuyucuya doğrudur.

Öyleyse, eşzamanlı olarak, ufukların açılması ve genişlemesi olarak başlayan şey, yorumlama olasılıklarının kapanması ve birçokları arasında sadece tek bir bakış yolunun nihai sabitlenmesiyle sona erer.

Bu nedenle bir çeviri, hermeneutik bir tahmindir, ancak aynı zamanda belirli bir amacı gerçekleştirmek ve bir izleyici tarafından belirli bir ihtiyaca hitap etmek için kasıtlı olarak tasarlanmış bir yorumdurum tahminidir. Öyleyse, DUP ve Eşitlik Komisyonu’nu ‘yazar’ konumuna yerleştirmek, başka bir deyişle başkalarının onları ‘okurken’ yorumlarıyla yüzleşmek ne anlama gelir?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir