Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Ricoeur’un varoluşumuzun yorumlayıcı doğasının bir parçası ve ayrılmaz parçası olarak tanımladığı yorumlama yöntemlerini, diller arası çevirinin belirleyici doğasına duyarlılıkla birleştirerek, benim kültürel çeviri tanımım felsefi yorumbilimin odağını değiştirerek kasıtlı, maksatlı yorumlama eylemlerini belirli kitleleri belirli şekillerde etkilemeyi hedefler. Kültürel çeviriye yaklaşımım, farklı insanların farklı kitleler içinde farklı amaçlara ulaşmak için farklı zamanlarda ve farklı yerlerde…
Devamı


29 Aralık 2020 0