İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

İdeolojiyi Kendisine Geri Çevirmek “Konunun eleştirisinden, ideolojiyle düşünceli bir ilişki kurarak kendi dönüşümüne geçtik. Buradan ideolojiye gerçek muhalefetin gerçekleştirilebileceği bir yere gitmek için, yalnızca bir öznenin yanılsamaları ötekilik arazisi boyunca yorumlayıcı dolambaçlı yoldan açığa çıkarıldığında, onların kendi varsayımlarının bilgiye karşı yanılabilirliğinin ifşa edilebileceğini hatırlamalıyız. İdeolojinin faillerine ve kurumlarına, başkalarının ideolojik olarak işaretlenmiş tercümelerini geri tercüme…
Devamı


13 Ocak 2021 0