Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir 5 – Meslekler ve Bourdieus Teorisi – Tercümanlar Neler Yapar – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (5) – Meslekler ve Bourdieus Teorisi – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Meslekler ve Bourdieus Teorisi Giriş Şimdiye kadar bir meslek olarak tercümanlıktan bahsediyorduk ama meslek nedir ve bugün tercümanlığı meslek olarak ne ölçüde tanımlayabiliriz? sorusunu henüz tam anlamıyla cevaplamadık. Bu bölüm, kısmen Bourdieus teorisinden yararlanarak bu konuları ele almaktadır. İlk olarak, sosyal bilimlerde akademik incelemenin bir nesnesi olarak ‘meslek’ teriminin anlamının nasıl değiştiğine dair genel bir…
Devamı


15 Ağustos 2020 0