Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (22) – Kurumdaki Tercümanlar – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (22) – Kurumdaki Tercümanlar – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

21 Ağustos 2020 Kurumdaki Öğretmen - Öğrenci İlişkileri Hakkında Konuşma Kurumdaki Tercümanlar-Öğrenci Karakteri Hakkında Söyleşi Öğretmen Konuşmasının Önemi - Giriş Veri Analizi: Öğretmenlerin Yorumlama Hakkında Konuşması Veri Odağı Web Tercümanlık 0
Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir 22 – Kurumdaki Tercümanlar – Tercümanlar Neler Yapar – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Kurumdaki Tercümanlar – Öğrenci Karakteri Hakkında Söyleşi

Rosa ile ilk bire bir röportajımda, başka bir fakülteden kuruma gelme hakkında bir anlatı sunmuştur ve tüm öğrencilerin ‘inek’ olduğunu fark ederek konumlandırma öğrenciler her zaman olduğu gibi, ‘eğlence’ için çok az zamanla veya hiç vakit harcamadan. Rosa ikinci bire bir röportajında ​​kendisinin de nasıl bir ‘inek’ haline geldiğine dair başka bir anlatı sundu ve bunu kurumla ilişkilendirilmiştir. Bu anlatılar beni, kurumla ilgili olarak öğrencilerin öngörülen, kolektif kimliğiyle ilgili diğer anlatılara, bu özel kurum bağlamında tipik bir öğrencinin ortak bir klişeleştirme biçimine duyarlı hale getirdi. Diğer anlatılar, kurumu, öğrencilerinin “en iyi” olmasını şart koşacak şekilde konumlandırılmıştır ve bu, katılımcıların her zaman yüksek performans hedeflerini karşılamak için çalışmak zorunda oldukları “tipik öğrenci” inşasına güçlü bir şekilde bağlı görünüyordu.

Öğrenciler arasındaki rekabet gücünün doğası, bu özel kurumsal ortamda öğrenciler hakkında konuşurken de ortaya çıkmıştır. Bu, katılımcıların sınıftaki akranları arasındaki rekabet deneyimleri hakkında anlatıları başlattıkları ilk bire bir ve grup görüşmelerinde benim için oldukça beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar.

Bu anlatılar, sınıftaki “atmosfer” hakkında benden gelen genel sorulardan veya birinci dönemdeki sınıftaki deneyimleri için geniş çerçeveli taleplerden sonra ortaya çıktı. Kurumda bir öğretmen ve öğretmen olarak, belki daha çok araştırmaya giren öğretme ve öğrenme uygulamalarına ve katılımcılarım tarafından nasıl algılanabileceklerine odaklandık.

Bununla birlikte, öğrenciler arasındaki rekabet ve rekabet anlatılarını ve bunun hem sınıf içinde hem de sınıf dışındaki deneyimleri üzerindeki etkisini duymak bizleri şaşırttı. Bu öğrenciler arası rekabet gücünün bir kaynak biçimi olarak ilgisi, ilk grup görüşmesindeki katılımcılar için merkezi bir odak haline geldi ve dil yeterliliğini geliştirmekle bağlantılı olduğunda iyi bir şey olarak çeşitli şekillerde tanımlandı (öğrencileri performans göstermek isteyerek meslektaşlarının ve öğretmenin önünde sınıfta daha iyi) ve öğrencileri iş yerindeki rekabete hazırlıyor. Ancak, bazıları tarafından olumsuz olarak da görüldü, öğrenci nüfusu arasında rekabet ve kızgınlığa ve genel bir ‘kötü atmosfere’ neden oldu.

Kurumla ilgili rekabet gücü de ‘normal’ olarak işaretlendi veya orada okumak isteyen öğrenci türünün ‘doğası’ ve kurumun kendisinin yüksek talepleri dikkate alındığında beklenecek şekilde işaretlenmiştir.

Röportajların ikinci oturumu, katılımcılarımın konumlandırmadaki değişiklikleri gösteren anlatılar sunarken, bazı durumlarda rekabet gücünün olumsuz yönünü yükseltirken, diğerlerinde artan arkadaşlık ağları ve gerçek yorumlama çalışmalarının talepleri nedeniyle azaldığını görmektedir ( sadece ikinci dönem), öğrenciler arasında daha fazla işbirliği gerektirdiği için çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.

Kurumdaki Öğretmen – Öğrenci İlişkileri Hakkında Konuşma

Niceliksel olarak, öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkındaki anlatılar veriler genelinde çok yükselmiştir (aşağıya bakınız). Katılımcılarım, ilk oturumdaki görüşmelerde daha iyi öğretmen-öğrenci ilişkileri için olumlu olarak gösterilen (daha büyük bir topluluk duygusu yaratan) diğer İtalyan yüksek öğretim kurumlarına kıyasla kurumdaki daha küçük öğretmen-öğrenci oranına daha iyi bir öğrenme için gelişmiş bir potansiyelin yanı sıra birçok atıfta bulunulmuştur.

Nihai grup görüşmesindeki anlatı bölümleri ağırlıklı olarak profesyonellik ve profesyonellikten uzaklaşma sorularının yanı sıra öğretmenlerin katılımcıları yetişkin öğrenenler olarak nasıl konumlandırdığına ilişkin olgunluk ve olgunlaşmamışlık meseleleriyle ilgilidir. Her aşamada ilerlemelerini kontrol etmededikkatli bir titizlik benimsenir.

Aşağıdaki bölümde, bu geniş kategorilerle ve bunlarla ilgili temalarla ilgili anlatı dönemlerinin örneklerine kısa bir nicel genel bakış vereceğiz.

 Nicel Verilerin Özeti

1 A. Öğretmen profesyonel tercüman hakkında konuşur: Birinci oturum görüşmeleri
1 B. Öğretmen profesyonel tercüman hakkında konuşur: İkinci oturum mülakatları 

Tüm veriler boyunca genel özet

2 A. Dil öğrenimi hakkında konuşma: Birinci oturum görüşmeleri
2 B. Dil öğrenimi hakkında konuşun: İkinci oturum görüşmeleri 

Tüm veriler genelinde genel özet

3 A. Öğrenci ve kurum. Birinci oturum röportajları özellikle ilgili
alt temalara 
• Çalışmak ve dinlenmek için zaman yok.
• En iyisi olmak için kurumsal baskı.
3 B.Öğrenci ve kurum: Özel olarak ilgili ikinci oturum görüşmeleri

alt temalara 

• Çalışmak ve dinlenmek için zaman yok.
• En iyisi olmak için kurumsal baskı.
4 A. Öğrenci ve kurum: Birinci oturumda özellikle öğrenciler arasındaki rekabet alt temasıyla ilgili görüşmeler 
4 B. Öğrenci ve kurum: Özellikle öğrenciler arasındaki rekabet alt temasıyla ilgili ikinci oturum görüşmeleri 

Tüm veriler genelinde genel özet: Öğrenci, çalışma, en iyi olma baskısı ve rekabetçilik hakkında konuşur

5 A. Kurumdaki öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkında konuşun: Birinci oturum görüşmeleri 
5 B. Kurumdaki öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkında konuşma: İkinci oturum görüşmeleri 
Tüm veriler genelinde genel özet

Veri Odağı

Bir yıl boyunca ayrıntılı araştırmalar sunmaya çalışan bir kitapta yer darlığından dolayı, sonuçlara ilişkin sunumumu aşağıdaki alanlara daralttık:

• Raporlama öğretmeni profesyonel tercüman hakkında konuşur
• Dil öğrenimi hakkında konuşun
• İlgili kurumdaki tercüman-öğrenci karakteri hakkında konuşun

özellikle,

– Çalışmak ve dinlenmek için zaman yok.
– En iyisi olmak için kurumsal baskı.

Araştırmada ortaya çıkan merkezi Söylemleri ortaya çıkaran bu alanları da seçtik. Araştırma ilgi alanlarıyla ilgili en dikkat çekici söylemler yer alır.

Daha sonraki bölümlerde bu kategorilerin her birinden anlatıları analiz ediyoruz, yerel anlatı bölümleri ile daha geniş Söylemler arasında bağlantılar kurmak için öyküsel konumlandırma analizini kullanarak kurumdaki öğrenci kimlikleri ve profesyonel tercümanın kimliği vb.

Veri Analizi: Öğretmenlerin Yorumlama Hakkında Konuşması

Öğretmen Konuşmasının Önemi – Giriş

Bir sonraki bölümde, öğretmenlerin bir kurumda öğrencilerin bir meslek hakkındaki kavramlarını etkilemede ne kadar önemli olabileceğini keşfedeceğiz. Öğretmenlerin bu mesleği nasıl çerçevelediğini ve öğrencilerin sonuç olarak teşvik edilen Söylemlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu inceliyoruz.

Katılımcıların anlatıları, anlatı olayında (sınıfta) sahneleri, karakterleri ve bildirilen konuşmaları tasvir etmelerinin yanı sıra kendilerini ve anlatma olayındaki roldür. Söylemler ile ilgili olarak bu konumlandırmayı nasıl onayladıklarını, onayladıklarını veya itiraz ettiklerini analiz ederek, öğrencilerin kimlikleri ve alandaki potansiyel profesyoneller olarak öngörülen kimlikleri üzerinde sahip oldukları görünen etkiyi araştırabiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir