Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (21) – Profesyonel Tercüman Hakkında Öğretmen Konuşmaları – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (21) – Profesyonel Tercüman Hakkında Öğretmen Konuşmaları – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

21 Ağustos 2020 Ana Temaların Analizi Dil Öğrenimi Hakkında Konuşun Profesyonel Tercüman Hakkında Profesyonel Tercüman Hakkında Öğretmen Konuşmaları Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (21) – Profesyonel Tercüman Hakkında Öğretmen Konuşmaları – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık Verilerdeki Temalar Web Tercümanlık 0
Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir 21 – Profesyonel Tercüman Hakkında Öğretmen Konuşmaları – Tercümanlar Neler Yapar – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Ana Temaların Analizi

Giriş

Bir sonraki bölümde, araştırmadaki ilk bulgularımı, mülakatlarda anlatılan küçük hikayelerde yer alan öğrencilerin kurumdaki ilk yıllarına ait verilerde ortaya çıkan temel temaları ve alt temaları sunacağım. alandaki diğer etkileşimlerde gözlemlenmiştir. Bu temalar, profesyonel tercümanın algılanan kimliği, kurumda iyi ve başarılı bir tercüman-öğrenci olmanın ne anlama geldiği ve bu alanda profesyonel olmak için hangi beceri ve kaynakların gerekli olduğu ile ilgili kohort içindeki endişeleri yansıtır. Ayrıca kurumun katılımcılar tarafından nasıl algılandığını ve yaşamlarında sahip olduğu rolü de ortaya çıkarırlar.

Daha önce belirtildiği gibi, verilerdeki ana temalara ulaşmak için, ortaya çıkan tüm anlatı bölümlerini belirlemek için röportajlarımın tüm kayıtlarını tekrar tekrar dinlenir (bu kayıtların geçişlerini de incelenir). Anlatıların uzunluğu birkaç cümleden (yani bir vinyet) daha geniş formlara (yani bir deneyimi / deneyleri daha ayrıntılı olarak açıklamak) kadar değişiyordur. Anlatılar daha genişlediğinde, bütünsel bir içerik analizi uyguladık, içerik ve temaların odaklarını inceledim ve ikincisini renkle kodladık.

Daha sonra, veriler boyunca (tüm anlatı bölümlerinde), temaların ilk nerede ortaya çıktığı ve bittiğine, temalar arasındaki geçişe ve her birinin içeriğine dikkat ederek, veriler boyunca (tüm anlatı bölümlerinde) bireysel bölümlerin ötesinde kalıpları ve potansiyel tutarlılıkları aradık. Analizin bu aşamasında, katılımcılarımın deneyimleriyle ilgili hesaplarına genel bir bakış elde etmeye çalışıyoruz. Bu analizle birlikte, katılımcılarımla görüşme verilerinde belirlediğim temalar veya bu verilerde ortaya çıkmayan temalar ile ilgili olabilecek karşılaşma bölümlerini bulup bulamayacağımı görmek için alan notlarımı da inceledik ve onlar da oldukça dikkat çekici görünüyor.

İkinci analiz aşamasında, aşağıdakilerle ilgili bir alt metne uygun görünen veriler için kategorik bir içerik analizi uygulayarak, başlangıçta ortaya çıkan içerik ve temaları eleyerek, özellikle araştırma ilgi alanlarına döndük:

• profesyonel tercümanın kimliği
• profesyonel bir tercüman olmak için gerekli kaynaklar
• kurumdaki öğrenci deneyimleri (yani akranlar ve öğretmenler gibi kurumsal temsilcilerle)

Daha sonra, özellikle alt metinle ilgili olarak ortaya çıkan temalardan yararlanarak içerik kategorilerini tanımlamaya çalıştık.
Araştırma ilgi alanlarımla özellikle ilgili olan temaları seçerken, ortaya çıktıkları anlatı bölümlerindeki duygusal içeriği de dikkate aldık, bu da katılımcılar için daha büyük bir etkileşim ve potansiyel sağladı.

Bu analizde, onları daha derinlemesine keşfetmek için duygusal dile odaklanarak kategorik bir form analizi uyguladık. Katılımcılarımın daha yüksek düzeyde duygusal yatırım yaptığını gösteren ve araştırma odağımın alt metnine karşılık gelen anlatılar (yukarıya bakınız), anlatı konumlandırma merceğinden daha ileri bir analiz için merkezi konumdadır.

Aşağıda, daha sonra verilerdeki ana temaları sunuyoruz ve bunların nerede ve ne zaman ortaya çıktıklarına ve katılımcılarımdan hangileriyle ilgili istatistiksel bir özet sunuyoruz.

Verilerdeki Temalar

Anlatı analizimden ve alan notlarımın analizinden ortaya çıkan ana temalar ve alt temalar şunlardı (burada madde işaretleriyle sunulmuştur):

• Profesyonel tercüman bir dil uzmanıdır.
• Yalnızca anadili gibi konuşan öğrenciler tercüman olabilir.
– Üç yıllık eğitimde anadili İngilizce olmak için yeterli zaman yok.
– Anadili İngilizce olan kişiler gibi olmak için öğrencilerin uzun süre yurtdışında yaşamaları gerekir.
• Öğrenciler, İtalya’daki en iyi kurumda oldukları için en iyi dil öğrencileridir.
– Öğrenciler her zaman daha fazla çalışmak için baskı altındadır.
– Öğrenciler her zaman çalışırlar ve dinlenmek için zamanları yoktur.
– Öğrenciler sınıfta diğer tüm öğrencilerden daha fazla rekabetçidir.
Rekabet gücü, dil öğrenimini geliştirmeye yardımcı olur.
-Rekabet gücü, sınıfta kötü bir çalışma ortamı yaratır. Rekabet gücü, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlar.
• Kurumdaki öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki, diğer İtalyan yüksek öğretim kurumlarından çok farklıdır.

– Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok fazla gücü vardır.
– Öğretmenler, öğrencilerin haklarına saygı duymaz.
– Öğretmenler öğrencilere olgun öğrenciler gibi davranmaz.

– Öğretmenler bazen profesyonel değildir.

Bu temaların nasıl ve nerede ortaya çıktığını göz önünde bulundurarak, bulundukları yerde dört kapsamlı konuşma kategorisi belirledik:

• Raporlama öğretmeni profesyonel tercüman hakkında konuşur.
• Dil öğrenimi hakkında konuşun.
• Kurumdaki tercüman-öğrenci karakteri hakkında konuşun.
• Öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkında konuşun.

Aşağıdaki bölümlerde, her bir kategoriye ve bunları belirlediğim bazı ana temalarla ilgili olarak ilk analizimde nasıl algılamaya başladığınıza dair genel bir bakış sunacağız.

Profesyonel Tercüman Hakkında

Öğretmen Konuşmaları

İlk grup mülakatında, Matteo, profesyonel olmak için tercümanların ‘yetenek’ gerektirdiğini ve tercümanın hayatının ‘stresin’ hakim olduğunu söyleyen bir öğretmen hakkında bir anlatı başlattığında, profesyonel tercümanlar hakkında öğretmen konuşmaları oldukça sık ortaya çıktı. . Matteo’nun bu bölüm hakkındaki yorumları, diğer katılımcılar tarafından uzun bir diyalog süreci için ele alınan, özellikle “yetenek” kavramı hakkında bir tedirginlik sergilemiştir. Daha sonra bu anlatı, katılımcılarımın, profesyonel bir tercüman olmak için gerekli kaynaklar ve bu profesyonel figürün öngörülen kimliği hakkında öğretmene verdiği konuyla ilgisi konusunda beni duyarlı hale getirdi.

İkinci görüşme oturumum, bununla ilgili olarak öğretmen konuşması ve bu konuşmanın katılımcılarım üzerindeki potansiyel etkisi hakkında daha fazla anlatı bölümü gördü. Bazı durumlarda, bu öğretmen konuşması ilham verici olarak alındı, ancak diğerlerinde tam tersi bir etkiye sahip gibi göründü, görünüşe göre bazı katılımcılar için gerekli becerileri edinme olasılığını sorguluyor. Profesyonel bir tercüman olabilir ve hatta artık tercüman olmayı istemediklerine dair açıklayıcı ifadeleri bile kışkırtabilirler.

Dil Öğrenimi Hakkında Konuşun

İlk grup röportajında, katılımcılarımın üçüncü yıllarında (lisans programının sonunda) bir ‘çevirmen seviyesi’ (katılımcının süresi) dil yeterliliğine ulaşamama konusundaki endişeleriyle ilgili anlatılar aracılığıyla dil öğrenimi hakkında konuşma oldukça sık ortaya çıktı. . Bu anlatılardaki vurgu, profesyonel tercümanlar olmak için temel bir kaynak olarak (bazen bir dilde ‘mükemmel’ olarak ifade edilen) yüksek dil becerisine ihtiyaç duyulduğu ve bunun ilişkide giderek azalan bir beklenti olduğuna dair genel bir endişe olduğu ortaya çıktı.

İkinci görüşme oturumu, katılımcıların kendilerini daha düşük dil yeterlilikleriyle uzlaştırmaları ve bazı durumlarda diğer kaynak setlerine (yani kültürel bilgi) odaklanmadaki bir değişiklik hakkında bazı anlatılar sunmuştur, ancak katılımcıların çoğu hala yüksek bir ‘anadili’ seviyesi gerekliydi ve ulaşılmasının zorluğu (veya imkansız görünmesi) nedeniyle cesareti kırılmış görünebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir