Tercümanın Kaynağı (40) –ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (40) –ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

23 Aralık 2020 TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nedir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyeleri Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (40) –ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID), ülkeler ve yabancı yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklar durumunda müdahale eder. ICSID, Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Konvansiyonuna uygun olarak 1966 yılında kurulmuştur. Üyeler, Sözleşmeyi onaylayan devletlerdir. Merkezin bir İdari Konseyi ve bir Sekretaryası vardır. Dünya Bankası, Sekreterya için finansman sağlar. Dünya Bankası Başkanı, İdari Konseyin Başkanıdır.

Dünya Bankası Yönetim Kurulları ve Uluslararası Para Fonu yılda bir kez toplanır. Ortak yıllık toplantılar da yapılmaktadır. Bu toplantılara toplam katılım 10.000’e yakındır. Eylül 2000’de toplantı, Aralık 1999’da Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü Millennium Round toplantısını ciddi şekilde bozan protestolara benzer protestoların ortasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapıldı. Prag protestoları Üçüncü Dünya’daki yoksulluk, borç ve eşitsizlik üzerine odaklandı.

Dünya Bankası’nın 182 üye ülkesi, 7.000 çalışanı ve dünya çapında 40 ofisi vardır. Personelin çoğunluğu Washington’da bulunuyor. Dünya Bankası kalkınmayla ilgilendiğinden, personeli sadece ekonomistlerden değil, aynı zamanda mühendisler, avukatlar, istatistikçiler, telekomünikasyon, kırsal kalkınma ve sağlık hizmetleri uzmanlarından da oluşuyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

1948’de kurulan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 191 üye devleti vardır. 160 sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapmaktadır. DSÖ, çiçek hastalığının ortadan kaldırılmasına yönelik başarılı kampanyaya çok dahil oldu, bu 1977’de başarıldı. Günümüzde misyonu, bebek ve anne ölümleri, sağlık bakımı ve çocukluk hastalıkları, çocuk felci, tüberküloz ve AIDS ve sigaranın neden olduğu hastalıklar oldu.

DSÖ’nin 1998 ve 1999 yıllarındaki normal bütçesi 842 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu, üye devletlerin ve ortak üyelerin değerlendirilmiş katkılarından oluşuyordu. Ancak, tahmini 956 milyon ABD Doları olan iki yıl için gönüllü finansman, normal bütçeyi önemli ölçüde aştı. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Amerika’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü’nün bir bölümüdür.

Her Mayıs ayında Cenevre’de toplanan Dünya Sağlık Asamblesi, yıllık bütçeyi onaylar ve politikalar hakkında karar verir. 32 sağlık profesyonelinden oluşan Yönetim Kurulu Ocak ve Mayıs aylarında toplanır. Kurul, Meclis tarafından kararlaştırılan programın uygulanmasını sağlar. Sekreterya Cenevre ve altı bölge ofisinde 3.800 personel istihdam etmektedir. Genel Müdür Dr Gro Harlem Brundtland, Sekreterliğin başında. Beş yıllık görevine Temmuz 1998’de başladı.

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) kökleri, 1883’te kurulan Uluslararası Sınai Mülkiyetin Korunması Birliği’ne dayanmaktadır. WIPO’nun kendisi 1967’de kurulmuştur.

2000 yılında WIPO’nun 175 üye devleti vardı. Fikri mülkiyet, icatları, ticari markaları, endüstriyel tasarımları ve ayrıca edebiyat, müzik, sanat, fotoğraf ve film üzerindeki telif haklarını içerir. WIPO’nun özeti, dünya çapında fikri mülkiyetin geliştirilmesi ve korunmasını ve 15’i sınai mülkiyet ve 6’sı telif hakkı olmak üzere 21 anlaşmanın idaresini kapsamaktadır. Taklitlerin gerçek mallardan ayırt edilmesinin çok zorlaşmasıyla, malların sahteciliği yaygın bir sorun haline geldi.

Örnekler arasında spor kıyafetleri, video kasetler ve parfümler bulunur. WIPO aynı zamanda, bireylerin internette yerleşik şirket markalarını kullandıkları İnternet alan adları ve siber işgal sorunlarının araştırılmasına da katılmıştır. Bir şirketin ticari marka haklarını geri satın alması mahkemeye gitmekten genellikle daha ucuzdur.

Sekreterya 83 ülkeden 760 personelden oluşmaktadır. Bir Konferans ve Koordinasyon Komitesi var. WIPO’nun kayıt sistemlerinden elde ettiği kazanç, kuruluşu% 85 kendi kendini finanse eder hale getiriyor. 2000–2001 iki yıllık dönemi için bütçe 410 milyon İsviçre frangı idi. Genel Müdür Dr. Kamil İdris’dir.

WIPO ayrıca fikri mülkiyet ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için bir Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi işletmektedir. Tahkim ve arabuluculuk herhangi bir ülkede, herhangi bir dilde ve uyuşmazlığın tarafları tarafından seçilen herhangi bir yasaya göre yürütülebilir.

WIPO herhangi bir tercüman personel çalıştırmaz. Konferanslar için serbest çevirmenler istihdam edilmektedir.

DÜNYA METEOROLOJİK ORGANİZASYONU

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) Haziran 1996’da Hong Kong, Yeni Kaledonya, Hollanda Antilleri, Fransız Polinezyası ve İngiliz Karayip Toprakları dahil 185 üyesi vardı. İlk olarak 1950’de kurulan WMO, 1951’de uzmanlaşmış bir BM ajansı haline geldi. İklim hakkında bilgi sağlamak için bilim adamlarının veri toplama çalışmalarını koordine eder. Örgüt ayrıca su kaynağı değerlendirmesi ve hava ve su kirliliği gibi çevre sorunları ile ilgilenmektedir.

Dünya Meteoroloji Kongresi, WMO’nun yönetim organıdır. Politikalar üzerinde karar vermek ve program ve bütçeyi belirlemek için dört yılda bir toplanır. Yürütme Konseyi, Başkan ve üç Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere 36 üyeden oluşur ve her yıl toplanır. Genel Sekreter Prof. G.O.P. Obasi. Çalışmaları bölgesel bazda koordine etmek için her dört yılda bir toplanan altı bölgesel dernek vardır.

WMO’nun her dört yılda bir toplanan ve meteorolojinin farklı yönlerine odaklanan sekiz teknik komisyonu vardır. Bunlar havacılık meteorolojisi, tarımsal meteoroloji, atmosfer bilimleri, temel sistemler, klimatoloji, hidroloji, gözlem araçları ve yöntemleri ve deniz meteorolojisidir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Görevleri
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nedir
UAEA
IAEA
TAEK
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyeleri

Özerk Kuruluşlar

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI

IAEA 1957’de kuruldu. 1999’un sonunda 2.200’ün üzerinde personel istihdam etti ve 130 üye devlet vardı. 2000 yılında Tacikistan ve Azerbaycan üyelik başvurusunda bulundu. Ajans, nükleer teknolojinin güvenli uygulamasını teşvik etmektedir. Sadece barışçıl kullanım için hedeflenmelerini sağlamak için nükleer programların teftişinde yer almaktadır. Radyoaktif materyallerin taşınması ve yönetimi için standartlar oluşturmuştur. Nisan 2000’de toplam 16 ülke, radyoaktif atık yönetimi ve kullanılmış yakıt yönetiminin güvenliği için Ortak Sözleşmeyi onayladı.

Ajans ayrıca dünya çapında çok çeşitli projelerde yer almaktadır. Örnekler arasında Zanzibar’daki çeçe sineğinin ortadan kaldırılması, ışınlama, daha verimli bitkilerin yetiştirilmesi ve tatlı su kaynaklarının yönetilmesi sayılabilir. Çeçe sineği durumunda, erkekleri sterilize etmek için gama radyasyonu kullanıldı. Yiyecekleri ışınlamak için iyonlaştırıcı enerji kullanılır.

Tohumlar, kendi kendine döllenmeleri için bakterilerle muamele edilir. İzotop hidrolojisi, su rezervleri ve yeraltı suları hakkında bilgi sağlayabilir. UAEA, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu gibi diğer BM kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Tüm üye ülkeler, yılda bir kez toplanan Genel Konferansta temsil edilmektedir. Guvernörler Kurulu yılda beş kez toplanır. Guvernörler Kurulu 35 üyesinden on üçünü atar ve Genel Konferans 22’yi seçer. Guvernörler Kurulu IAEA’nın programını ve bütçesini düzenler. Ayrıca Genel Direktörü, Genel Konferansın onayına bağlı olarak dört yıllık bir dönem için atar ve bu da aynı zamanda Guvernörler Kurulu tarafından oluşturulan programı ve bütçeyi onaylar.

Genel Müdür Mohamed ElBaradei’dir. Nükleer Bilim ve Uygulamalar, İdare, Nükleer Enerji, Teknik İşbirliği, Nükleer Güvenlik ve Korunma Önlemleri bölümlerine başkanlık eden altı Genel Müdür Yardımcısı da bulunmaktadır. 1999’da normal bütçenin toplamı 224 milyon ABD doları ve bütçe dışı katkılar 17.5 milyon ABD doları olmuştur.

Sözlü çeviri, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi tarafından Guvernörler Kurulu,

Genel Konferans ve teknik toplantılarda sağlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir