Tercümanın Kaynağı (39) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (39) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

23 Aralık 2020 Dünya Posta Birliği Dünya Posta Birliği İletişim Dünya Posta Birliği kararları Dünya Posta Birliği logosu Evrensel Posta Birliği Itu nedir Universal Postal Union UPU Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (39) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ENDÜSTRİYEL KALKINMA ORGANİZASYONU

Endüstriyel Gelişim Komitesi, gelişmekte olan ülkelere endüstri kurmaları ve böylelikle ekonomilerini güçlendirmeleri için yardım etmek amacıyla 1961 yılında kurulmuştur. 1966’da Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü veya UNIDO, Komitenin yerini almak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kuruldu. 1985’te UNIDO, bir BM uzman kuruluşu oldu.

Yeni sanayinin gelişmesi 1960’lı yıllarda çok değerli bir amaçtı ancak zaman geçtikçe çevre gibi diğer konular önem kazandı. Sonuç olarak UNIDO, rolünün tam olarak ne olması gerektiği konusunda bir belirsizlik döneminden geçti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya, 1996 yılında UNIDO’dan çekildi. Ertesi yıl kuruluş, “UNIDO’nun Gelecekteki Rolü ve İşlevleri için İş Planı” nı geliştirdi. Bu, üç temel özelliğin önemini vurguladı: sağlam çevre, rekabetçi ekonomi ve üretken istihdam.

1999’da UNIDO’nun 168 üyesi vardı ve 750 personel istihdam ediyordu. UNIDO, dünyanın en fakir ülkelerine, özellikle de Afrika’ya odaklanmaya karar verdi. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin endüstriyel kirlilik seviyelerini azaltmalarına yardımcı olur.

1998 ve 1999 yıllarının iki yıllık bütçesi, üye devletlerin değerlendirilen katkılarından oluşan 129,5 milyon ABD dolarıydı. Japonya% 21,8, Almanya% 12,6, Fransa% 8,9, İtalya ve Birleşik Krallık% 7,3 katkıda bulundu. UNIDO, gerçekleştirdiği projelerden 27,4 milyon ABD doları daha kazanıyor. Üye devletler ayrıca teknik işbirliğini finanse etmeye yardımcı olmak için gönüllü katkılarda bulunur.

Örgütün yönetim organı olan Genel Konferans, her iki yılda bir toplanır ve Genel Müdürü atar. Carlos Alfredo Magariños şu anki Genel Müdürdür. 53 üyeli Sınai Kalkınma Kurulu, 27 üyeli Program ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan bütçe ve çalışma programına kuruluşun bağlı kalmasını sağlar.

UNIDO’nun merkezi Viyana’dadır ve New York ve Cenevre’de ofisleri ile dünya çapında bir dizi saha ofisi vardır. Viyana’daki Birleşmiş Milletler Ofisi, UNIDO’nun tercümanlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Dünya Posta Birliği
Evrensel Posta Birliği
Dünya Posta Birliği logosu
Universal Postal Union
Dünya Posta Birliği İletişim
Dünya Posta Birliği kararları
UPU
Itu nedir

EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ

Evrensel Posta Birliği (UPU) 1874’te kuruldu ve 1948’de uzmanlaşmış bir BM ajansı oldu. 189 üye ülke var. UPU, uluslararası posta ücretlerini sabitler. UPU Web sitesine göre, dünya çapında 700.000 postanede posta hizmetlerinde 6 milyondan fazla kişi çalışıyor. Kendi ülkelerinde 430 milyar mektup ve paket ve ayrıca uluslararası hizmette 10 milyar daha işliyorlar.

Evrensel Posta Kongresi her beş yılda bir toplanır ve en yüksek otoritedir. Thomas Leavey genel müdürdür. Yönetim Kurulu her yıl Bern’de toplanır ve bir Başkan ve kırk üye ülkeden oluşur. Her yıl toplanan Posta İşlemleri Konseyi’ne kırk üye ülke daha seçilir.

Temelde Sekreterya olan ve Fransızca ile birlikte İngilizceyi ikinci bir çalışma dili olarak kullanan bir Uluslararası Büro var. UPU tarafından istihdam edilen toplam personel sayısı 175’tir. 2000 yılında UPU bütçesi 35,7 milyon İsviçre Frangı idi. Üye ülkeler bir katkı sınıfı sistemi altında katkıda bulunur.

Fransızca, UPU’nun resmi dilidir. Diğer çalışma dilleri İngilizce, Rusça ve İspanyolcadır. Sözlü çeviri yıllık ve beş yıllık toplantılarda yapılmaktadır. Arapça, Çince, Almanca, Japonca ve Portekizce için seçilen toplantılarda tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

Tercümanlar, Kongre ve Konsey toplantılarında serbest olarak istihdam edilmektedir. Baş çevirmen tarafından veya Çince, Japonca ve Rusça durumunda üye ülkeler aracılığıyla işe alınırlar.

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası aşağıdaki kuruluşlardan oluşur:

■ Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
■ Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA)
■ Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
■ Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)
■ Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkezi (ICSID)

Dünya Bankası, genellikle Bretton Woods Kurumlarından biri olarak anılır çünkü IBRD ve Uluslararası Para Fonu, 1944’te Bretton Woods, New Hampshire’da düzenlenen Para ve Finans Konferansı’nda kurulmuştur. IBRD’nin asıl amacı yardım etmekti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı yeniden inşa etmek istediler.

Avrupa’yı yeniden yapılandırma görevi tamamlandığında Dünya Bankası enerjisini dünyanın her yerindeki gelişmekte olan ülkelere yoğunlaştırmaya başladı. İlk başta elektrik ve ulaşım üzerine yoğunlaştı. Daha yakın zamanlarda tarımı, küçük işletmeleri ve kentsel gelişimi teşvik etti. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerle Kapsamlı Kalkınma Çerçeveleri hazırlamıştır. Bunlar hükümetler, özel sektör ve bir ülkenin vatandaşları tarafından desteklenen uzun vadeli planlardır.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki projeler için kredileri finanse etmek için uluslararası tahvil piyasasından borç almaktadır. Dünya Bankası her yıl yaklaşık 30 milyar ABD doları borç veriyor ve bu da onu dünyadaki en büyük kalkınma yardımı kaynağı yapıyor.

İcra Direktörleri Kurulu, politikalar üzerinde karar vermek ve kredileri onaylamak için Washington’da haftada iki kez toplanır. Bankanın en büyük hissedarları oldukları için beşi Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ni temsil eden 24 yönetici direktör vardır.

Kalan 19 yönetici direktör ya kendi ülkelerini ya da bir grup ülkeyi temsil ediyor. James D. Wolfensohn Başkan’dır. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Bankası’nın en büyük hissedarı olduğu için, Başkan her zaman bir Amerikalıdır. Başkan beş yıllık bir dönem görev yapmaktadır.

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında AAA dereceli tahvilleri satar ve bu şekilde elde edilen parayı orta gelirli ülkelere ve fakir fakat kredibilitesi yüksek ülkelere kredi sağlamak için kullanır.

Kredilerin vadesi 15 ila 20 yıl arasındadır. Ülkeler IBRD’ye katıldıklarında, Banka’da hisse satın almak için bir miktar para öderler. Bir ülke Bankaya ne kadar çok sermaye katabilirse, oylama gücü o kadar büyük olur. Dünya Bankası kredilerinin yaklaşık dörtte üçü IBRD aracılığıyla sağlanmaktadır.

1960 yılında kurulan Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA), gelişmekte olan en fakir ülkelerin hükümetlerine uzun vadeli faizsiz krediler vermektedir. Aksi takdirde bu ülkeler hiçbir yerden borç alamazlar. Geri ödeme 35 ila 40 yıla yayılmıştır. Borçlular, idari masrafları karşılamak için% 1 ücret öderler.

Bu krediler için fonlar yaklaşık 40 daha zengin üye ülke tarafından sağlanmaktadır. Dünya Bankası kredilerinin dörtte biri IDA aracılığıyla sağlanmaktadır. IBRD ve IDA, mali açıdan farklı ülke kategorilerini hedeflemektedir.

Dünya Bankası’nın bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), gelişmekte olan ülkelerdeki özel işletmeleri teşvik etmektedir. Yabancı bir yatırımcı gelişmekte olan bir ülkeye yatırım yapmakla ilgileniyorsa, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) yatırımcıyı zarara karşı garanti edebilir ancak iş risklerine karşı garanti edemez. MIGA ayrıca potansiyel yabancı yatırımcılara bilgi sağlar. MIGA’nın kendi Guvernörler Konseyi vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir