Tercümanın Kaynağı (38) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (38) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

23 Aralık 2020 International Telecommunication Union Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme ile kuruldu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme ile kurulmuştur Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşmeyle kuruldu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nedir Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (38) – ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

IMF, uluslararası para sistemini denetler. Para birimi konvertibilitesi ve döviz istikrarından yanadır. Ödemeler dengesi ile sorun yaşayan herhangi bir üye ülkeye üç ila beş yıl vadeli krediler sağlar. Kredileri finanse etmek için üye devletlerden kota alt yazıları olarak bilinen katkıları kullanır.

Kota aboneliğinin dörtte biri altın veya Amerikan doları gibi dönüştürülebilir bir para birimi ile ödenir. Bu miktar, zorluklarla karşılaşırsa bir ülkenin emrindedir. Kota aboneliğinin kalan dörtte üçü yerel para biriminde ödenebilir, ancak çoğu borç alan ülke ana para birimlerini borç almayı tercih eder. Bir ülke ABD doları cinsinden borç alırsa, geri ödemeler ABD’ye gider.

Faiz oranı, ticari bankacılık oranlarının hemen altında olacak. Bir ülke ne kadar çok para öderse, o kadar çok borç alabilir ve o kadar çok oy alır. Amerika Birleşik Devletleri kota aboneliklerine% 18 katkıda bulunur ve sonuç olarak oyların% 18’ine sahiptir.

Üyeler, IMF kurallarına uymalıdır. IMF, ekonomik durumlarını değerlendirmek için üye ülkelerde yıllık kontroller yapar. Raporlar Yönetim Kuruluna sunulur. IMF, kredi vermeyi kabul etmeden önce ekonomik koşullar uygulayabilir ve koyabilir.

Birçok yorumcu, IMF koşullarının çok katı olduğuna ve bunun sonucunda eğitim ve sağlık hizmetlerinin borçların ödenmesini finanse etmek için zarar gördüğüne inanıyor. IMF, harcama kesintilerinin nerede yapılacağına kendisinin karar vermediğini savunuyor.

IMF, Endonezya ve Rusya’nın mali krizleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için çok büyük krediler verdi. IMF, doğal afetlere maruz kalan ülkelere ve çatışma sonrası durumlarda acil yardım sağlar. Ayrıca Doğu Avrupa ve Rusya ülkelerine ve son zamanlarda Afrika’daki ülkelere teknik yardım sağlamıştır.

Gelişmiş Yapısal Uyum Kolaylığı (ESAF), 80 düşük gelirli üye ülkeyi hedeflemektedir. Bu sistem altında ülkeler Fon kotalarının maksimum% 140’ına kadar borçlanabilmektedir. Bazı durumlarda maksimum miktar kotanın% 185’i olabilir. Faiz oranı yıllık% 0,5’tir.

Üye ülkelerin Maliye Bakanları, IMF’nin en üst otoritesi olan Guvernörler Kurulunu oluşturur. Yönetim Kurulu, 8’i Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD’den olmak üzere 24 üyeden oluşmaktadır.

Kalan 16, diğer ülkelerin gruplarını temsil etmektedir. Almanya’dan Horst Köhler ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın eski Başkanı, Mart 2000’de Genel Müdür olarak atandı. Genel Müdür genellikle Avrupalıdır. Bir Geçici Komite, Guvernörler Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

IMF, dünya çapında 15 tercüman ve yüzlerce serbest tercüman istihdam etmektedir. Fonun resmi dili İngilizce’dir, ancak Arapça, Fransızca, Rusça ve İspanyolca ve daha az ölçüde Çince, Almanca, Portekizce ve Doğu Avrupa dilleri için tercümanlık sağlanmaktadır.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği görevleri
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği sözleşmesi
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nedir
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme
International Telecommunication Union
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme ile kurulmuştur
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşmeyle kuruldu
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi sözleşme ile kuruldu

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ

ITU’nun 187 üyesi vardır. Frekans tahsisi ve sabit uyduların konumları ile ilgilenir. Üye devletlerin televizyon, radyo, telefon ve uzay iletişiminin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda mutabık kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

ITU, uluslararası telekomünikasyon konferansları ve sergileri düzenlemektedir. Örneğin, Dünya Radyokomünikasyon Konferansı iki yılda bir düzenlenmektedir. Telekomünikasyon Standardizasyon Konferansı her dört yılda bir yapılır.

Tam Yetkili Temsilciler Konferansı her dört yılda bir toplanır. Radyo frekansları, telefon ekipmanının standardizasyonu ve gelişmekte olan ülkelere telekomünikasyonlarını iyileştirmelerinde yardımcı olmakla ilgilenir. Genel Sekreter, Yoshio Utsumi’dir.
Bir konsey, ITU’nun çalışmalarını Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kararlarına uygun olarak yürütür.

Birlik iki yıllık bir bütçe sistemi uygulamaktadır. 1998–1999’da bütçe 330 milyon İsviçre Frangının üzerindeydi. Üye devletler, örgüte yapmak istedikleri katkı ölçeğini seçebilirler. Birlik içinde üç sektör var. Bunlar telekomünikasyon standardizasyonu, radyo iletişimi ve geliştirmedir.

ITU herhangi bir kadrolu tercüman çalıştırmaz, ancak yılda 500 ila 600 arasında serbest çevirmen çalıştırır. Altı resmi BM dili, Konseyinkiler gibi büyük toplantılarda ve dünya konferanslarında kullanılmaktadır. Üç ITU çalışma dili, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca, daha küçük toplantılar için kullanılır.

Aynı zamanda TERMITE olarak da bilinen ve 1980’den beri ITU basılı sözlüklerindeki tüm terimleri içeren ITU Telekomünikasyon Terminolojisi Veritabanı, www.itu.int/search/wais/Termite/index.html adresinde İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak çevrimiçi olarak mevcuttur.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM BİLİMSEL VE ​​KÜLTÜREL ORGANİZASYON

UNESCO, 188 üyesi arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında işbirliğini teşvik etmek için 1946’da kuruldu. 188 üye ve beş ortak üye bulunmaktadır: Aruba, Britanya Virjin Adaları, Cayman Adaları, Makao ve Hollanda Antilleri ABD 1984’te UNESCO’dan çekildi ve ertesi yıl Birleşik Krallık çekildi ardından Singapur da çekildi.

Diğer şeylerin yanı sıra, UNESCO bütçesinin büyük bir kısmının dünya çapında eğitim, bilim ve kültür yerine Paris’teki idareye harcandığından endişe duyuyorlardı. O zamanlar İngiltere ve ABD, UNESCO bütçesinin neredeyse üçte birine katkıda bulundu. Birleşik Krallık, Temmuz 1997’de yeniden katıldı.

2000–2001 arasındaki iki yıllık normal bütçe 544 milyon ABD Doları tutarındaydı. Bununla birlikte, örneğin 1997’de, UNESCO’nun diğer BM kuruluşlarından (UNDP, UNEP, UNFPA, UNICEF ve WFP), üye devletler tarafından finanse edilen özel hesaplardan ve tarafların bağışladığı güvene dayalı fonlardan 275 milyon ABD Doları tutarında bütçe dışı kaynak da vardır. 

Genel Konferans, en yüksek yönetim organıdır ve iki yılda bir toplanır. Her ülkenin bir oy hakkı vardır. Konferans programı ve bütçeyi onaylar. İcra Kurulu, üye devletlerin 58 temsilcisinden oluşur ve yılda iki kez toplanır. Altı yıllık Genel Müdür görevi için bir aday önerir.

Tavsiye Genel Konferans tarafından onaylanmalıdır. Yürütme Kurulu, Genel Konferansın çalışmalarını hazırlar. Paris’teki Sekreterya’da 2.000’den fazla personel var ve 500 kişi daha dünya çapındaki saha ofislerinde çalışıyor.

Üye devletlerin çoğunluğunun UNESCO’ya kalıcı yetkileri vardır. Örgütün çok sayıda sivil toplum ve hükümetler arası kuruluşla düzenli teması vardır. Genel Müdür Koichiro Matsuura, Kasım 1999’da altı yıllık bir süre için atandı.

UNESCO’daki Sözlü Tercümanlık Bölümü, küçük bir kadrolu tercüman grubu ile çok sayıda serbest tercümandan oluşur. Tercümanların çoğu serbest çalışan olarak çalışmaya başlar. UNESCO tercümanları İngilizce ve Fransızca da dahil olmak üzere BM resmi dillerinden üçüne sahip olmalıdır. UNESCO herhangi bir eğitim vermediğinden, tercümanlar tanınmış bir tercümanlık okuluna gitmiş olmalıdır.

Çoğu iki dilli toplantı ya İngilizce ve Fransızca ya da İngilizce ve İspanyolca’dır. Bazen resmi olmayan BM dillerinde başka kombinasyonlar da olabilir. Toplantılar ya Paris’te ya da üye ülkelerde yapılır. Her iki durumda da yerel tercümanlar işe alınır. Web sitesine göre, UNESCO tercümanların sorularını memnuniyetle karşılamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir