Tercümanın Kaynağı (37) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (37) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

23 Aralık 2020 Fao Nedir IFAD destekleri IFAD internet sitesi IFAD Istanbul office İfad nedir IFAD projeleri IFAD Türkiye Ofisi Uluslararası Çalışma Örgütü Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (37) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ORGANİZASYONU

ICAO 1947’de kuruldu ve 1999’da 185 üye devlet vardı. Ekonomik ve Sosyal Komisyona bağlı uzmanlaşmış bir BM kuruluşudur. Organizasyon, hava taşımacılığının güvenliğini sağlamak için standartlar belirler ve düzenlemeler yapar. ICAO, yolcular için gümrük ve göçü hızlandırmak için çalıştı ve uçak tasarımı, hava trafik kontrolü ve kurtarma hizmetleri alanlarında katkıda bulundu. Daha yakın zamanlarda, hava öfkesi ile mücadele için yasalar üzerinde çalışmaya başladı.

Tüm üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Meclis, politikalar ve bütçe üzerinde anlaşmak için her üç yılda bir toplanır. Meclis tarafından seçilen otuz üç kişi Konsey’i oluşturur ve bu kişi de Genel Sekreteri ICAO Sekreterliğine atar. Konsey üyeleri önce hava taşımacılığı açısından önemli görülen ülkelerden, daha sonra hava seyrüsefer tesislerinin sağlanmasına en çok katkıda bulunan ülkelerden ve son olarak da geri kalan ülkelerden seçilir.

ICAO’nun Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi ve Paris’te bölge ofisleri bulunmaktadır. Toplamda 550 kişiyi Montreal’de ve 250’yi bölge ofislerinde istihdam etmektedir. Genel Sekreter, Renato Cláudio Costa Pereira’dır. ICAO’nun dilleri altı resmi BM dilidir: Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca. Aynı zamanda tercüman olarak da çalışan 23 personel tercüman bulunmaktadır. Ek toplantılar için ve bir Konferansta birkaç organ aynı anda toplandığında serbest çevirmenler de istihdam edilir.

ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA  FONU

1974 Roma’daki Dünya Gıda Konferansı’nda, gelişmekte olan ülkelerdeki en fakir insanlara yardım etmek için bir fon kurma kararı alındı. 1977’de kurulan IFAD, hükümetler, bankalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan uluslararası bir finans kuruluşudur. Kredileri, on yıllık ödemesiz dönem ve yıllık% 0,75 hizmet bedeli ile kırk yılda geri ödenebilir. İlk öncelikleri toprağı olmayan çiftçiler ve kırsal kesimdeki kadınlardı. IFAD, bireylerden çok toplulukları hedefler. Temel ilke, daha fazla gıda üretilirse, daha fazla insanın istihdam edilmesi ve nüfusun daha iyi besleneceğidir.

Her üye ülke, her yıl toplanan ve Başkanı seçen Yönetim Konseyine bir Vali ve bir Yedek Vali atar. Yönetim Kurulu 18 üye ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Kurul, kredilerin ve hibelerin onaylanmasını denetler. Başkan Fawzi Hamad Al-Sultan’dır.

1999 yılında, IFAD’ın 22 sanayileşmiş yardım sağlayıcısı, 12 petrol ihraç eden yardım katılımcısı ve 126 yardım alıcısından oluşan 160 üyesi vardı. IFAD’ın çalışma dilleri Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. IFAD herhangi bir kadrolu tercüman çalıştırmaz, ancak çalışma dillerinin en az üçü ve tercihen dördünün tamamı hakkında bilgi sahibi olması beklenen 170 serbest tercüman istihdam eder. IFAD, Arapça bilen tercüman bulmakta bazı zorluklar yaşadı. Sözlü çeviri, tüm resmi toplantılarda ve IFAD’ın her yıl düzenlediği altı veya yedi uluslararası konferansta verilmektedir.

IFAD Türkiye Ofisi
IFAD projeleri
IFAD destekleri
İfad nedir
IFAD internet sitesi
Uluslararası Çalışma Örgütü
IFAD Istanbul office
Fao Nedir

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ ORGANİZASYONU

1919’da kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1946’da ilk BM ihtisas kurumu oldu. 1999’da 174 üyesi vardı. ILO asgari standartları belirler. Sözleşmeler ve öneriler hazırlar. Tüm çalışan insanlar için insan haklarını destekler ve gelişmekte olan on bir ülkede çocuk işçiliğiyle mücadele için projeler başlatmıştır.

Uluslararası Çalışma Konferansı, bütçeyi onaylamak, sorunları tartışmak ve yeni çalışma standartlarını benimsemek için her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanır. ILO’nun benzersiz yönlerinden biri hükümetleri, işverenleri ve çalışanları bir araya getirme şeklidir. Örneğin, Uluslararası Çalışma Konferansı örneğinde, ILO’ya üye olan her ülke, iki hükümet delegesi, bir işveren ve bir çalışan tarafından temsil edilir ve tüm delegeler eşit statüye sahiptir.

Yönetim Kurulu her üç yılda bir seçilir. 56 itibari üyesi ve 66 milletvekili vardır. Unvanlı üyeler 28 Hükümet üyesi, 14 işveren üye ve 14 işçi üyeden oluşmaktadır. Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, 28 hükümet koltuğunun onunda kalıcı olarak bulunuyor.

66 vekil üye 28 Hükümet üyesi, 19 işveren ve 19 işçiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu yılda üç kez toplanır ve ILO’nun yürütme organı olarak görev yapar. Yönetim Organı, Örgütün Genel Direktörünü seçer. Juan Somavía genel müdürdür.

Yönetim Kurulunun on komitesi vardır:

■ Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi
■ Program, Mali ve İdari Komite
■ Yapı Alt Komitesi
■ Hukuki Sorunlar ve Uluslararası Çalışma Standartları Komitesi
■ Çokuluslu İşletmeler Alt Komitesi
■ Standartların revizyonuna ilişkin Politika Çalışma Grubu
■ İstihdam ve Sosyal Politika Komitesi
■ Sektörel ve Teknik Toplantılar ve İlgili Konular Komitesi
■ Teknik İşbirliği Komitesi
■ Serbestleşmenin Sosyal Boyutları Üzerine Çalışma GrubuUluslararası Ticaret

ILO’nun 1997–1999 bütçesi üye ülkelerden gelen katkılardan oluşan 481 milyon ABD dolarıydı.

ILOTERM, sosyal ve çalışma alanlarıyla ilgili terimlerin İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde aranabilir bir tavsiye sistemidir. Resmi Dokümantasyon Şubesinin Terminoloji ve Referans Birimi, ilis.ilo.org/ilis/ilisterm/ilin- trte.html adresinde bulunan sistemi yönetir.

ULUSLARARASI DENİZCİLİK KURUMU

IMO, 300 kişilik kadrosu ile BM ajanslarının en küçüğüdür. 156 üye devleti ve iki ortak üyesi (Hong Kong ve Makao) vardır. Organizasyon, deniz güvenliğini artırmak ve gemilerden kaynaklanan kirliliği önlemekten sorumludur. Uluslararası düzenlemeleri ve denizcilik mevzuatını geliştirmek için çalışır.

IMO yönetim organı, her iki yılda bir toplanan Meclis’tir. Meclis, Meclis oturumları arasında yönetim organı olarak hareket eden 32 üyeli bir Konsey seçer. Genel Sekreter William A. O’Neil, 1990 yılından bu yana dört yıllık üç dönem için atanmıştır.

IMO’nun maliyetlerini paylaşmak için ilginç bir sistemi var. En büyük ticari gemi filosuna sahip ülkeler en büyük payı ödüyor. Panama% 15, Liberya% 10 ödüyor.

ULUSLARARASI PARA FONU

IMF, Temmuz 1944’te Bretton Woods Konferansı’nda kuruldu ve ertesi yıl kuruldu. Genellikle Bretton Woods Kurumlarından biri olarak anılır. 1947’ye kadar faaliyete geçmedi. 1999’da 182 üye devleti vardı ve 122 ülkeden 2.300 kişiyi istihdam etti. Cenevre, Paris, Tokyo’da ofisleri ve New York’ta Birleşmiş Milletler Fon Ofisi bulunmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir