Tercümanın Kaynağı (36) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (36) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

23 Aralık 2020 Uluslararası Adalet Divanı nedir? Uluslararası Adalet Divanı Türkiye Uluslararası Adalet Divanı yetkileri uluslararası adalet divanı'na kimler başvurabilir? Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (36) – Mahkemeler  – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatlarım

Mahkemeler 

ULUSLARARASI ADALET MAHKEMESİ

Uluslararası Adalet Divanı, Dünya Mahkemesi olarak da bilinir. Merkezi Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunmaktadır. Özeti sınırlıdır. Devletler tarafından sunulan hukuki ihtilafları çözer ve BM uluslararası organları veya uzman kuruluşlar tarafından atıfta bulunulan hukuki sorunlar hakkında tavsiye niteliğinde görüşler verir. Mahkeme, İngilizce ve Fransızca olarak faaliyet göstermektedir.

Mahkeme İç Tüzüğüne göre, resmi dillerden birinde sunulan herhangi bir delil diğer resmi dile tercüme edilir. Başka bir dil kullanılırsa, kanıtlar İngilizce ve Fransızca olarak yorumlanır ve mahkeme kaydının bir parçası olması için resmi dillerden birinde yazılı bir çeviri sunulmalıdır.

Taraflardan biri resmi dillerden herhangi birini kullanmamayı seçerse, tercümeyi organize etmek onun sorumluluğundadır. Mahkeme tanıkları çağırırsa, yorumlamayı organize eder. Tercümandan şunu belirtmesi istenir: “Şerefim ve vicdanım üzerine tercümemin sadık ve eksiksiz olacağını ciddiyetle beyan ederim”.

Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından dokuz yıllık dönemlere on beş hakim seçilir. Herhangi bir milliyetten birden fazla yargıç olamaz. Beş yargıç için her beş yılda bir seçimler yapılır. Bir eyalet Mahkemeye dava sunmayı reddederse, dava devam edemez.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) kurulduğunda, savaş suçları, soykırım, saldırganlık suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgilenen, merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan kalıcı bir mahkeme olacak. Roma Statüsünün 24. Maddesi uyarınca, “Bu Statü uyarınca hiç kimse bu Statünün yürürlüğe girmesinden önce davranışlarından cezai olarak sorumlu olmayacaktır”. Mahkemeyi kurma sürecinin tamamı uzun bir süreçtir. Toplantılar Temmuz 1998’de İtalya’nın Roma kentinde yapılmıştır.

Çin, Irak, İsrail, Libya, Katar, Sudan ve ABD, ICC’nin kurulmasına karşı oy kullandı. Mahkeme Hazırlık Komisyonu 1999’da üç toplantı yaptı. Taslak metinler 2000 yılının ortalarında sonuçlandırılacaktı. Temmuz 2000’de Roma tüzüğünü yalnızca on dört ülke onaylamıştı. Toplam altmış imza gereklidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin henüz bir adresi yok ancak Roma Statüsü ve haberlere www.un.org/icc adresinden ulaşılabilir.
2000 yılında biri eski Yugoslavya, diğeri Ruanda için olmak üzere iki Ceza Mahkemesi faaliyete geçti. BM üye devletleri, bu Mahkemeleri, düzenli ölçek değerlendirmesi kapsamında% 50 ve barışı koruma ölçeğinde% 50 finanse etmektedir.

uluslararası adalet divanı’na başvuru şartları
Uluslararası Adalet Divanı kararları
Uluslararası Adalet Divanı resmi sitesi
Uluslararası Adalet Divanı nerede
uluslararası adalet divanı’na kimler başvurabilir
Uluslararası Adalet Divanı nedir
Uluslararası Adalet Divanı Türkiye
Uluslararası Adalet Divanı yetkileri

ESKİ YUGOSLAVYA İÇİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ

ICTY, Mart 1993’te Güvenlik Konseyi’nin 827 sayılı kararı ile kurulmuştur. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan ICTY, ‘1991’den bu yana eski Yugoslavya topraklarında işlenen uluslararası insan hukukunun ciddi ihlallerinden sorumlu nesir şahısları oluşturmaktır. 1999’da Mahkeme 65 ülkeden toplam 766 personel istihdam etti ve bütçesi 94 milyon ABD dolarıydı.

RUANDA İÇİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ

ICTR, Kasım 1994’te Güvenlik Konseyi’nin 955 sayılı kararıyla oluşturuldu. Merkezi Tanzanya’da, görevi Ruanda ve komşu devletlerde soykırım ve insani hukukun ciddi ihlallerinden sorumlu olanları yargılamaktır. Zaman çerçevesi 1994 yılı ile sınırlıdır. 71 ülkeden 511 personel bulunmaktadır. 1999 bütçesi 57 milyon ABD dolarıydı. Her biri dört yıllık bir dönem için atanan üç yargıçlı iki duruşma odası vardır.

Eski Yugoslavya ve Ruanda Ceza Mahkemeleri aynı Başsavcı ve beş temyiz hakimini paylaşıyor. Başsavcıya biri Ruanda ve diğeri eski Yugoslavya olmak üzere iki savcı yardımcısı yardım ediyor.

DENİZ HUKUKU İÇİN ULUSLARARASI MAHKEME

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Uluslararası Mahkeme tarafından uygulanmaktadır. Dünyanın her yerinden 21 yargıç vardır, ancak Mahkemenin tüm çalışmaları İngilizce ve Fransızca olarak yürütülmektedir. Yargıçlar, 132 Sözleşmeyi imzalayan taraf tarafından seçilir. Sözleşme, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar, uyuşturucu kaçakçılığı, tehlikeli atıklar, korsanlık, balıkçılık ve madenciler gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır.

Örneğin, Yeni Zelanda ve Avustralya, Güney mavi yüzgeçli orkinos hakkında Japonya’ya karşı Mahkemeye açılan bir dava açtı. Panama’ya kayıtlı ‘Camouco’ adlı bir tekne, Fransızların sahip olduğu Crozet Adaları’nda yasadışı balık avlamaktan tutuklandığında Fransa aleyhine dava açtı.

Serbest çevirmenler istihdam edilmektedir. George Drummond’un AIIC’in Communicate !’in 6. sayısındaki makalesine göre! İnternette tercümanlar kendi ana dillerinde çalışırlar ve ‘hukuki konularda ve uluslararası kurumlar için çalışma konusunda belirli bir deneyime sahip olmalıdırlar’. Sözleşme ayrıca Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi ve Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu’nun kurulmasına da yol açtı.

Uzmanlaşmış BM Kuruluşları

On dört uzman kuruluş, BM sisteminin bir parçasıdır. Kendi üyelikleri, kendi bütçeleri var ve kendi işe alımlarını organize ediyorlar. Bu ajanslar, dünyadaki yeni gelişmelere cevaben yıllar içinde anlaşmalarla kurulmuştur. Bunların tümü, BM ile özel anlaşmaları olan ancak onun yetkisi altında olmayan hükümetler arası kuruluşlardır. Uzman ajansların başkanları yasama ve yönetim organları tarafından atanır.

GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 1945’te kuruldu. 1999’da 175 üye ülke artı Avrupa Topluluğu’na sahipti ve 2.300’ü Roma’da ve kalanı dünya çapında olmak üzere 4.300 personeli istihdam etti. Porto Riko ortak üyedir. FAO, Birleşmiş Milletler içindeki en büyük özerk organizasyondur.

FAO Web sitesine göre, dünyadaki 800 milyon insanın yeterince yemek yemesi yok. FAO’nun misyonu beslenme ve yaşam standartlarını iyileştirmek, tarımsal üretkenliği artırmak ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir.

FAO, gıda ve tarımın tüm yönleri hakkında bilgi toplar ve hükümetlere tavsiyelerde bulunur. Ayrıca çiftçilere yardım sağlamakla da ilgileniyor. FAO’nun 1998 ve 1999 yıllarına ait bütçesi 650 milyon ABD dolarıydı. Ajanslar ve hükümetler, FAO projeleri için 3.000 milyon ABD $ daha katkıda bulundu.

175 üye devletin tamamından oluşan Konferans, Konsey’e 49 üye seçer. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Her yıl sandalyelerin üçte biri için seçimler yapılır.

Temsiliyet, Afrika için on iki, Avrupa için on, Asya ve Latin Amerika (Karayipler dahil) için dokuz, Yakın Doğu için altı, Kuzey Amerika için iki ve Güney Batı Pasifik için bir olmak üzere bölgesel bazda belirlenir. Konsey, FAO’nun karar alma organıdır. Politikalar ve bütçe konusunda son söz sahibidir ve tavsiyelerde bulunabilir. Genel Müdür Jacques Diouf, Kasım 1999’da altı yıllık ikinci bir dönem için yeniden seçildi.

FAO’nun sekiz komitesi vardır bunlar:

■ Program Komitesi
■ Finans Komitesi
■ Anayasal ve hukuki meseleler Komitesi
■ Emtia sorunları komitesi
■ Balıkçılık
■ Ormancılık
■ Tarım
■ Dünya Gıda Güvenliği

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir