Tercümanın Kaynağı (35) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (35) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Görevleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye temsilciliği Bm Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi kimdir Dünyadaki mülteci sayısı 2020 UNHCR açılımı UNHCR Ankara Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (35) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ (UNHCHR)

İnsan Hakları Komisyonu, ertesi yılın sonunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi üzerinde çalışmaya başlamak için ilk kez 1947’de toplandı. Komisyon ayrıca Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin hazırlanmasında yer aldı.

Bildirge ve iki Sözleşme topluca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi olarak bilinir. 1967’de Ekonomik ve Sosyal Konsey, Komisyon’a İnsan Hakları ihlallerini ele alma yetkisi verdi.

Uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlamak için bir dizi komite oluşturulmuştur.

Bunlar arasında;

■ İnsan Hakları Komitesi
■ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
■ İşkenceye Karşı Komite
■ Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
■ Çocuk Hakları Komitesi

İnsan Hakları Komisyonu’nun 53 üyesi, ECOSOC tarafından üç yıllık yenilenebilir bir dönem için seçilir.

Üyelerin dağılımı: Afrika’dan 15, Asya’dan 12, Latin Amerika ve Karayipler’den 11, Batı Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerinden 10 ve Doğu Avrupa’dan 5 adettir.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi 1993 yılında Genel Kurul tarafından oluşturulmuştur. Yüksek Komiser Mary Robinson, BM Genel Sekreterine karşı sorumludur. UNHCHR’nin amacı, insan haklarını geliştirmek, ciddi insan hakları ihlallerine müdahale etmek ve BM sistemi genelinde insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasını koordine etmektir. Komisyon, orada tam olarak ne olduğunu tespit etmek için ülkelere bilgi toplama görevleri düzenler.

Örneğin, 1994’te Çin’e dini hoşgörüsüzlük üzerine bir Özel Raportör ve Amerika Birleşik Devletleri’ne çağdaş ırkçılık biçimleri üzerine bir Raportör gönderildi. Komisyon ayrıca insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak demokrasiyi ve kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

UNHCHR bütçesi yıllık 20 milyon ABD doları veya toplam BM bütçesinin% 1,7’sidir. Bu, üye devletler tarafından bağışlanan gönüllü fonlarla eşleşmektedir.

Cenevre İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosunda yaklaşık 200 personel bulunmaktadır. Tercüme, İnsan Hakları Komisyonu gibi resmi toplantılar ve anlaşma organlarının toplantıları için Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi Konferans Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. Komisyonun ayrıca New York’ta bir ofisi vardır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Görevleri
UNHCR Ankara
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye temsilciliği
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara
Dünyadaki mülteci sayısı 2020
Bm Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi kimdir
UNHCR açılımı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ (BMMYK)

1951 yılında Genel Kurul tarafından kurulan BMMYK, uygun şekilde muamele görmelerini sağlamak için mülteciler için bekçi görevi görür. Aynı zamanda, bir savaştan sonra kendi ülkelerine dönen veya kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş insanlara bakmaya da yardımcı olur. 1998 yılında 22 milyon kişiye yardım etmek için 425 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalıştı. 4.670’i sahada olmak üzere 5.528 personel istihdam etmektedir. Merkezi Cenevre’de bulunan BMMYK, idari maliyetlere katkı olarak BM bütçesinden 19,8 milyon ABD doları tahsis edilmiştir.

Bütçesinin geri kalanı hükümetler, Avrupa Komisyonu, sivil toplum kuruluşları ve bireysel bağışlar tarafından finanse edilmektedir. 1999 bütçesi 918 milyon dolardı. BMMYK, tahmin edebileceği ihtiyaçlar için genel programlar ve acil durumlarda özel programlar yürütür. BMMYK, acil durum ihtiyaçlarını finanse etmek için finansman talep eder.

BMMYK’nin tercümanlık ihtiyaçları Cenevre’deki BM ofisi tarafından karşılanmaktadır. Bununla birlikte, BMMYK’nin kriz durumlarıyla uğraşırken sahada tercümanlık ihtiyaçları da vardır. 1999 Babelea Toplum Tercümesi Konferansı’nda, Viyana’daki UNHCR’den Melita Sunjic, bu alandaki birçok BMMYK personelinin kendilerini tercümanlık yaparken bulduklarını açıkladı. Yerel tercümanlar genellikle çok kısa sürede bulunmalıdır.

Kısa bir eğitim kursu verilir. BMMYK’nin Mülteci Bağlamında Yorumlama adlı bir kitapçığı vardır. Bu tercümanlar, karar vericiler değil tercümanlar olduklarını açıklamak zorunda kalabilir. Potansiyel mültecilerle, Cenevre Sözleşmesine göre haklı gerekçelere dayanan zulüm korkusu olup olmadığını anlamak için uzun süre görüşülmelidir. Durum böyleyse, program mültecileri olarak başka ülkelerde yer teklif edilebilirler. Ruud Lubbers, Yüksek Komiserdir.

Elli BMMYK üyesi: Cezayir, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Vatikan, Macaristan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Lübnan, Lesoto, Madagaskar, Fas, Namibya, Hollanda, Nikaragua, Nijerya, Norveç, Pakistan, Filipinler, Rusya, Somali, İspanya, Sudan, İsveç, İsviçre, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkiye, Uganda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Yugoslavya.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU KONTROL VE SUÇ ÖNLEME OFİSİ (ODCCP)

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı ve BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi (CICP) birlikte, merkezi Viyana’da bulunan BM Uyuşturucu Kontrol ve Suç Önleme Ofisi’ni oluşturmaktadır. UNDCP, üye devletler tarafından örf ve adet hukuku veya medeni hukuk sistemlerine uyarlanabilecek model mevzuat hazırlamıştır. UNDCP’nin dünya çapında bölgesel ofisleri vardır.

BM Bölgelerarası Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü veya UNICRI, Roma’da bulunmaktadır. İnternet tabanlı BM Suç ve Adalet Bilgi Ağı UNCJIN, suç istatistikleri içeren bir veritabanıdır. Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu, üye devletlerin 40 temsilcisinden oluşur. Komisyon, politikaları formüle eder ve faaliyetleri koordine eder. ODCCP’nin İcra Direktörü Pino Arlacchi’dir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA)

Orijinal kısaltma, 1969’da BM Genel Sekreteri U Thant tarafından oluşturulan Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu’nun kısaltmasıdır. Nüfus Fonu tartışmalı olmuştur çünkü bazı insanlar kürtajı desteklediğini düşünmüştür. UNFPA, BM Genel Kurulu’nun bir yan organıdır. Gelişmekte olan ülkelere, bireysel tercihler temelinde üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını destekleyen nüfus politikaları formüle etme konusunda yardımcı olur.

Nüfus Fonu gönüllü katkılara bağlıdır. 1997’de bütçesi 309 milyon dolardı ve 1998’de 290 milyon dolar civarında olması bekleniyordu. ABD 1999’da fona katkıda bulunmadı. Ancak, 2000 yılında 25 milyon dolarlık katkı payına yeniden başladı. Fonun yüzde on beşi dünya çapında sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projelere ayrılıyor. 1997’de Fon 168 ülkeye destek sundu. İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid, Ocak 2001’de atandı.

DÜNYA GIDA PROGRAMI

1963 yılında kurulan Dünya Gıda Programı, dünyanın en büyük uluslararası gıda yardım kuruluşudur. Bütçesi isteğe bağlıdır ve aslında taşıdığı yiyecek miktarıyla bağlantılıdır. 1998 harcamaları 1,348 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve 2,8 milyon ton gıda 74 milyon kişiye ulaştırıldı. 1.530’u sahada ve 586’sı Roma’daki merkezde olmak üzere 2.116 kadrolu personel bulunmaktadır. Acil durum operasyonları için yaklaşık 3.000 geçici personel istihdam edilmektedir. WFP kadınları, çocukları ve yaşlıları hedefliyor. Okula giden çocuklara yiyecek ve iş programları için yiyecek sağlar. Mültecilerin, geri dönenlerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların beslenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kasırga ve sel gibi doğal afet kurbanlarının beslenmesine yardımcı olur. WFP üyelerinin yarısı ECOSOC tarafından ve yarısı yine Roma’da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü tarafından seçilir. İcra Direktörü Bayan Catherine Ann Bertini’dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir