Tercümanın Kaynağı (34) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (34) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 UNICEF UNICEF açılımı UNICEF dolandırıcılığı Unicef nedir UNICEF projeleri Unicef yan kuruluşlar unicef'in görevleri unıcef'in yaptığı çalışmalar Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (34) – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN YERLEŞİMLERİ MERKEZİ (HABİTAT)

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı 1976’da yapıldı ve Merkez (UNHCS namı diğer Habitat namı diğer Şehir Ajansı) iki yıl sonra kuruldu. İkinci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşti. Konferansa belediye başkanları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı. Katılımcılar, Habitat Gündemi olarak bilinen küresel bir eylem planı üzerinde anlaştılar. Küresel Kent Gözlemevi daha sonra ilerlemeyi gözden geçirmek ve raporlamak için kuruldu.

Habitat çalışma programı şunları içerir:

  • Barınma ve sosyal hizmetler
  • Kentsel Yönetim
  • Çevre ve altyapı değerlendirmesi, bilgi ve izleme

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Komisyonu, Habitat’ın Yönetim Kurulu’dur. 1999’da Habitat’ın 80 ülkede 235 projesi vardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü gibi diğer BM kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışır. Habitat ayrıca Angola, Irak, Ruanda ve Somali’de yeniden yapılanma programlarına dahil olmuştur. 1996–1997 iki yılda bir yapılan harcama 100 milyon ABD $ idi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK FONU (UNICEF)

Kısaltma, 1946’da İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu’nun kısaltmasıdır. Genel Kurul, çocuk haklarını koruma görevini, acil durumlarda çocukların ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra en savunmasız çocuklara odaklanan UNICEF’e devretmiştir. Çocukların acil ihtiyaçlarının karşılanması gerekir, ancak aynı zamanda tam potansiyellerine ulaşma fırsatına da sahip olmalıdırlar. Çocuk Haklarına dair Sözleşme, UNICEF’in mihenk taşıdır.

Yürütme Kurulu, Fonun yönetim organıdır. BM’nin Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Kurulda yer alacak devletleri seçer. 36 üye 8 Afrika ülkesi, 7 Asya eyaleti, 5 Latin Amerika veya Karayip eyaleti ve 12 Batı Avrupa eyaletinden alınmıştır. Üç yıllık bir süre hizmet ediyorlar. New York’ta her yıl bir yıllık oturum ve iki ila üç düzenli oturum düzenlenmektedir. Kurulun tüm resmi toplantıları, altı resmi BM dilinde yorumlanır. İcra Direktörü Carol Bellamy’dir.

UNICEF,% 86’sı sahada çalışan 5.594 kişiyi istihdam etmektedir. Sekiz bölge müdürlüğü ve 125 ülke ofisi vardır. UNICEF için otuz yedi Ulusal Komite Fonu destekliyor ve fon yaratmaya yardım ediyor. Çocuk Fonu, Hükümetlerden, BM’den ve halktan gönüllü katkılarla finanse edilmektedir.

UNICEF
UNICEF dolandırıcılığı
UNICEF açılımı
Unicef nedir
unıcef’in yaptığı çalışmalar
unicef’in görevleri
UNICEF projeleri
Unicef yan kuruluşlar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Holy See ve İsviçre dahil olmak üzere 190 üye ülkeye sahiptir. UNC-TAD 1964 yılında Genel Kurul tarafından kurulmuştur ve kalıcı bir hükümetler arası organdır. BM Sekreteryasının bir parçası olan 394 personel var. UNCTAD’ın temel hedefleri, “gelişmekte olan ülkelerin ticaret, yatırım ve kalkınma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak ve küreselleşmeden kaynaklanan zorluklarla yüzleşmelerine ve dünya ekonomisine adil bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olmaktır.

UNCTAD, BM bütçesinden yıllık 50 milyon ABD Doları tutarında bir bütçe almaktadır. Donör ve yararlanıcı ülkelerin teknik faaliyetler için 24 milyon ABD Doları tutarındaki fonuna yaptığı katkılara dayanır.

Örgütsel açıdan bakıldığında, Konferans yeni politikalar belirlemek için her dört yılda bir bakanlar düzeyinde toplanır. 144 üyeli Ticaret ve Geliştirme Kurulu, her sonbaharda iki hafta boyunca Cenevre’de toplanır. Bir günlük Yönetici oturumları yılda üç kez gerçekleşir. Kurulun yılda bir kez beş gün süreyle toplanan üç komisyonu vardır. Her komisyon ayrıca yılda en fazla on uzman toplantısı düzenleyebilir.

Üç komisyon:

■ Mal, Hizmet ve Emtia Ticareti Komisyonu
■ Yatırım, Teknoloji ve İlgili Finans Komisyonu
■ İşletme, İşletme Kolaylaştırma ve Geliştirme Komisyonu

UNCTAD ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ilk olarak 1964 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nün öncüsü olan Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT) ile kurulan Uluslararası Ticaret Merkezi’ni birlikte yönetmektedir. UNCTAD, 1968’de Ticaret Merkezi’ne dahil oldu.

Her iki kuruluş da, gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomilerinde ticareti teşvik eden Merkez’e eşit miktarda katkıda bulunuyor. Uluslararası Ticaret Merkezi, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Palais des Nations’da yer almaktadır. Rubens Ricupero, 1995’ten beri Konferansın Genel Sekreteridir. Sözlü tercümanlık hizmetleri Cenevre’deki BM Ofisi tarafından verilmektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI

1965 yılında kurulan UNDP’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın amacı sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir. UNDP, hükümetler arası bir kuruluştur. ECOSOC aracılığıyla BM Genel Kurulu’na bağlıdır. UNDP, New York’ta 1.000 ve dünya çapındaki 132 ofisinde 4.300 personel istihdam ediyor. Gönüllü olarak finanse edilen bir program olarak, 1999 yılında UNDP’nin yıllık bütçesi, gönüllü katkılar ve hedeflenen kaynakların birleşiminden elde edilen 2 milyar ABD dolarıydı. Yönetici Mark Malloch Brown’dur.

UNDP aşağıdakileri yönetir:

■ BM Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF)
■ Birleşmiş Milletler Kadın Kalkınma Fonu (UNIFEM) (1976’da kurulan bu fon, güçlenmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.)
■ BM Gönüllüleri
■ Gelişmekte Olanlar Arasında Teknik İşbirliği için Özel Birim

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI (UNEP)

1972’de kurulan Çevre Programı, BM sistemine göreceli olarak geç gelen bir programdır. Gönüllü olarak finanse edilen bir program, çevre konusunda kamu bilincini artırmayı ve kalkınmanın çevreye ve gelecek nesiller için çevreye zarar vermemesi için ülkelerin birlikte çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

UNEP’in endişeleri çok çeşitlidir. Afrika’da çölleşme, biyoteknoloji, vahşi yaşamın korunması, denizlerin korunması, ormanların yok edilmesi ve temiz su bunlara dahildir. Daha olumlu bir not olarak, UNEP daha temiz endüstriler, ekoturizm, yeşil teknolojiler ve kimyasalların karıştığı kazalara acil müdahale geliştirmek için çalışıyor. 8.000’in üzerinde Potansiyel Olarak Zehirli Kimyasalların Uluslararası Sicilini oluşturmuştur.

UNEP, ABD İnsani İşler Bakanlığı ile birlikte afet yardımına da dahil oldu. Diğer kuruluşlarla birlikte UNEP, ozon tabakası ve tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına dahil olmuştur.

UNEP’in Bahreyn, Bangkok, Cenevre, Mexico City, Nairobi ve New York’ta ofisleri bulunmaktadır. Yönetici Direktör Klaus Töpfer, Programı yönetir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Afrika’dan 16, Asya’dan 13, Doğu Avrupa’dan 6, Batı Avrupa’dan 13 ve Latin Amerika’dan 10 temsilciden oluşan Yönetim Konseyi’nin dört yıllık dönemine 58 üye seçiyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir