Tercümanın Kaynağı (27) – AB’DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (27) – AB’DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 Avrupa Konseyi amacı Avrupa Konseyi ne zaman kuruldu? Avrupa Konseyi Nedir? Avrupa Konseyi organları Avrupa Konseyi yan kuruluşlar Türkiye avrupa konseyi'ne hangi yıl katılmıştır? Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (27) – AB'DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi, Brüksel Antlaşması’nın sosyal ve kültürel işbirliğini sağlayan maddeleri uyarınca 1949 yılında kurulmuştur. Brüksel Antlaşması aynı zamanda NATO’nun kuruluşunun temelini oluşturdu. Avrupa Konseyi, insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumayı amaçlayan hükümetler arası bir kuruluştur. Irkçılık, çevre ve uyuşturucu gibi konularla ilgilenir. Aslında savunma dışında toplumun her yönüne ilgi duyuyor. Her üye ülke, başkanlığı altı ay süreyle elinde tutar.

Avrupa Konseyi üç düzeyde çalışır:

Bakanlar Komitesi, her üye devletin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Bu Komite kararlar alır. Komiteye her altı ayda bir farklı bir üye ülke başkanlık eder. Ulusal parlamentolar, sorunları tartışan Parlamenterler Meclisine üyeler atar. Ülke başına üye sayısı nüfusa göre değişmektedir. 1998’de toplam sayı 286 idi. Meclis üyeleri, her üye ülkenin ana siyasi partilerinden seçilir. Meclis, beş yıllık bir dönem için bir Genel Sekreter seçer. Walter Schwimmer, Genel Sekreterdir.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eder. Strazburg’da yıllık bir genel kurul toplantısı düzenlenmektedir. Kongre, Yerel Yönetimler Odası ve Bölgeler Odasından oluşur. İki Daire arasında, Avrupa Konseyi genelinde 200.000’den fazla bölgesel ve yerel yönetimi temsil eden 291 itibari üye ve aynı sayıda yedek üye bulunmaktadır.

Avrupa Konseyi’nin en önemli çalışması, Avrupa sözleşmeleri ve anlaşmaları üzerine olmuştur. Başta insan hakları olmak üzere yaklaşık 170 sözleşme düzenlenmiştir. En iyi bilineni, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 1950 Avrupa Sözleşmesidir. Sözleşme hükümlerine göre, bireyler ve devletler Avrupa Mahkemesine başvurabilir.

İnsan hakları. Eşcinsel faaliyetlere ilişkin yasalardan, kürtaja ilişkin yasalara ve mülkiyet haklarına kadar her türlü konu ele alınmıştır. Üye devletlerin hükümetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargıçlık pozisyonu için adaylar önerir. Parlamenter Meclis daha sonra yargıçları seçer. Yargıçlar davaya göre değişen sayıda toplanır.

Örneğin, bir davacının davası olmadığına karar verilirse, üç yargıçtan oluşan bir komite davayı reddedebilir. Bir başvuru devam ederse, yedi yargıç tarafından dinlenir. Daire genellikle dostane bir çözüm bulmaya çalışır. Bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa, Daire kararını verir. Ara sıra davalar yedi genç yargıç Büyük Daire tarafından görülür. Bakanlar Komitesi, Mahkemenin kararlarına bağlı kalınmasını sağlar.

1999’da yeni bir Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği görevi oluşturuldu. Alvaro Gil-Robles, ilk atanan kişiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi münferit davalarla ilgilenirken, Komiserin rolü politiktir. İlk projesi Çeçenya’da bir insan hakları ofisi kurmaktı.

Ofis, iddia edilen ihlallere ilişkin şikayetleri belgeleyecek ve Rus yetkililer ile Çeçenya halkı arasında arabuluculuk görevi yapacak. İnsan Hakları Komisyonu ayrıca tüm İrlanda halkı için bir Haklar Şartı hazırlayacak olan Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte çalışmayı planlamaktadır. Bu çalışma, her iki Komisyonun üyelerinden oluşan ortak bir komite aracılığıyla yapılacaktır.

Çeçenya’daki savaş Avrupa Konseyi için belirli sorunlar yarattı çünkü Rusya tabii ki Konsey üyesidir ve yine de Çeçenya’da açıkça insan hakları ihlalleri yaşanıyordu. Rusya’nın tepkisi, terörizmi ortadan kaldırmaya çalışmak oldu. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, aynı adlı Avrupa Sözleşmesinin uygulanmasını sağlar. Komite hapishaneleri, karakolları ve ruh sağlığı kurumlarını ziyaret eder. Gördükleri hakkında raporlar yazıyor ve değişim için önerilerde bulunuyor.

Sekreterya’nın yaklaşık 1.300 kadrolu personeli vardır. Avrupa Konseyi’nin 1998 bütçesi 144 milyon £ tutarındaydı. Üye devletlerin katkıları zenginlik ve nüfusa dayanmaktadır.

Türkiye avrupa konseyi’ne hangi yıl katılmıştır
Avrupa Konseyi Nedir
Avrupa Konseyi organları
Avrupa Konseyi ne zaman kuruldu
Avrupa Konseyi Başkanı
Avrupa Konseyi yan kuruluşlar
Avrupa Konseyi amacı
Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Konseyi’nin resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır.

Ancak, Almanca, İtalyanca ve Rusça Parlamenterler Meclisinde çalışan dillerdir. Bazen tartışmalarda başka diller de yorumlanabilir. Altı personel tercüman ve yaklaşık 600 serbest tercüman bulunmaktadır. Açık pozisyonlar AIIC Bulletin, Le Monde, Le Soir, Tribune de Genève, The Guardian’da ve bazı durumlarda ESIT, ISIT, ETI ve Westminster gibi Tercümanlık Okullarında ilan edilir. Avrupa Konseyi, bazı Doğu Avrupa dillerinde, örneğin Rusça, Almanca ve İtalyanca’da tercüman bulmakta bazı zorluklar yaşadı.

Avrupa Konseyi Üyeleri:

Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova , Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık.

Üyelik Adayları: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek.

Gözlemciler: Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri.

Avrupa Yeniden Yapılaşma ve Kalkınma Bankası

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Birliği ülkeleri ve G7 sanayileşmiş ülkeleri tarafından kurulmuş ve Aralık 1989’da Strazburg’daki Avrupa Konseyi tarafından onaylanmıştır. G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Devlet veya hükümet başkanları küresel sorunları tartışmak için yılda bir kez toplanır. 1991 yılında EBRD kuruldu. Merkezi Londra’da bulunan Banka, Orta ve Doğu Avrupa’daki 26 ülkeye ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) yatırım yapan ve kredi sağlayan çok uluslu bir kurumdur.

Bu yatırımın amacı, bu ülkelerin piyasa ekonomilerine geçmesine yardımcı olmaktır. Hissedarlar arasında 26 faaliyet ülkesi, Avrupa Topluluğu, Avrupa Yatırım Bankası ve dünyadaki diğer ülkeler yer almaktadır. EBRD, diğer finans kuruluşlarının sunmaya hazır olmayabileceği krediler sağlar. EBRD, uluslararası sermaye piyasalarında borçlanmayı kolaylaştıran bir AAA kredi notuna sahiptir.

Guvernörler Kurulu, her yıl farklı bir yerde yapılan yıllık bir toplantıda toplanır. Bankanın çalışmalarının büyük bir kısmı İngilizce olarak yürütülmektedir. Yönetim Kurulu oturumlarında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça tercümanlık yapılmaktadır. Hem personel hem de serbest çevirmenler istihdam edilmektedir.

Faaliyet gösterilen ülkeler: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, FYR Makedonya, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyet, Slovenya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir