Tercümanın Kaynağı (26) – AB’DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (26) – AB’DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 avrupa eğitim vakfı (etf) Avrupa Eğitim Vakfı burs Avrupa Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Avrupa eğitim vakfı bursu Avrupa Eğitim Vakfı kimin Avrupa Eğitim Vakfı Kocaeli Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (26) – AB'DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ (EMCDDA)

EMCDDA, 1993 yılında kurulmuştur. Amacı, Avrupa’da uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi toplamaktır. Merkez, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Bilgi Ağını (REITOX) koordine etmektedir.

AVRUPA IRKÇILIK VE KENOFOBİ İZLEME MERKEZİ (EUMC)

EUMC, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bağımsız bir organdır. Merkez ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizm ile ilgili verileri derler ve iyi uygulama örnekleri sunar. Yönetim Kurulu, 15 AB ülkesinin her birinden bir üye ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’ndan bir üyeden oluşur. Merkez, yıllık bir rapor hazırlar ve yılda dört kez Eşit Sesler adlı bir haber bülteni yayınlar.

AVRUPA EĞİTİM VAKFI

Avrupa Eğitim Vakfı 1995 yılında kurulmuştur. Mesleki eğitim reformu alanında işbirliğini teşvik etmek için Meda programında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, BDT, Moğolistan ve Akdeniz ülkeleri ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, yüksek öğrenim alanında Tempus programının uygulanması için teknik yardım sağlar. Yönetim Kurulu yılda iki kez toplanır ve AB üye ülkeleri ve Avrupa Komisyonu tarafından atanan temsilcilerden oluşur.

İÇ PAZARDA UYUM OFİSİ

İç Pazar Uyum Ofisi, ticari markalar ve tasarımlar için merkezi bir kayıt sistemidir. Topluluk ticari markaları yenilenebilir on yıllık bir süre için verilir ve on beş AB ülkesinin tamamında geçerlidir. Ofis, kayıt ve yenileme ücretlerinden kendi kendini finanse etmektedir.

Avrupa Eğitim Vakfı kimin
Avrupa Eğitim Vakfı Burs Başvurusu
avrupa eğitim vakfı (etf)
Avrupa Eğitim Vakfı burs
Avrupa eğitim vakfı bursu
Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti
Avrupa Eğitim Vakfı Kocaeli

AB’DEKİ BEDENLER İÇİN TERCÜME MERKEZİ

Avrupa Birliğindeki Bedenler için Çeviri Merkezi 1994 yılında kurulmuştur. Bu girişten önceki on kurum ve kuruluştan sekizi için tercüme işi yürütmektedir. Bu iki istisna CEDEFOP ve Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı’dır.

Savaş ve Barış

Avrupa’nın savunma örgütleri, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda var olan duruma yanıt olarak kuruldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından işgal edildi. Sovyet işgali altındaki kesim Doğu Almanya oldu. Avrupa ve Amerika, Doğu Avrupa boyunca Komünist yayılma konusunda endişeliydi. Batı Almanya’nın yeniden silahlanmasına ve bir savunma örgütüne katılmasına izin verilmesi gereken zayıf bir halka olduğu düşünülüyordu.

Bu seçenek, Batı Almanya’nın Ruslar tarafından ele geçirilmesi ve Doğu Bloku’nun bir parçası haline gelmesi olasılığına tercih edildi. Bu koşullar NATO’nun ve Batı Avrupa Birliği’nin kurulmasına yol açtı.

Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık 1948’de Brüksel Antlaşması’nı imzaladılar. İçlerinden birine saldırılırsa, diğerlerinin yardımına geleceği konusunda anlaştılar. Hava savunmalarının koordine edileceği ve ortak bir komutanın kurulacağı bir savunma planı düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada etkilendi ve bu beş Avrupa ülkesi ile ve ayrıca Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç ve Portekiz ile güçlerini birleştirmeye karar vererek 1950’de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO) oluşturdu. NATO’ya transfer edildi. Fransa bir Avrupa Ordusu önerdi ancak Fransız Ulusal Meclisi bu fikri reddetti.

Bunun yerine, Almanya ve İtalya’nın 1955’te kurulan Batı Avrupa Birliği’ndeki beş Brüksel Antlaşması ülkesine katılması önerildi. Almanya bağımsız bir ulus olarak tanındı ve aynı yıl NATO’ya katıldı. Almanya’nın NATO üyeliğine tepki olarak, yedi Komünist ülke (Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB) 1955’te Varşova Paktı’nı imzaladı.

Bu, Soğuk Savaş dönemiydi. Savunma konuları NATO tarafından, sosyal ve kültürel konular Avrupa Konseyi tarafından ve ekonomik konular o zamanki Avrupa

Ekonomik Topluluk

Bununla birlikte, Orta ve Doğu Avrupa’daki tüm durum 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında dramatik bir şekilde değişti. 1989 yılı çok olaylıydı. Berlin Duvarı yıkıldı, Polonya, Macaristan ve Romanya Komünist rejimleri devirdi ve Kasım ayında Komünist Hükümet Çekoslovakya’dan ihraç edildi. Doğu ve Batı Almanya 1990’da Federal Almanya Cumhuriyeti oldu. 1993’te Çekoslovakya iki ülkeye bölündü, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti veya Slovakya oldu.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 1991’de on beş bağımsız devlete bölünerek çöktü. Bunlardan on ikisi – Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan – Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT) oluşturdu. Diğer üç bağımsız devlet, Baltık Devletleri olarak da bilinen Estonya, Letonya ve Litvanya’dır. Yeni devletlerde yeni çatışmalar vardı – 1992-1996 yılları arasında Tacikistan’da iç savaş, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ için savaş, Çeçenya ve Dağıstan’da bağımsızlık kampanyaları. Varşova Paktı 1991’de feshedildi.

1991 ve 1992’de dört Yugoslav cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan etti. Bunlar Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya idi. Sırbistan ve Karadağ, Nisan 1992’de kendilerini Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ilan ettiler. Slovenya’da on günlük, Hırvatistan’da yedi aylık bir savaş, Bosna’da Hırvatlar, Müslümanlar ve Sırplar arasında bir savaş, Sırbistan’ın Kosova bölgesinde devam eden sorunlar vardı.

Avrupa’da o kadar hızlı değişiklik oldu ki, tüm enerjilerini Soğuk Savaş stratejilerine yoğunlaştıran örgütler birdenbire güncelliğini yitirdi. Diğer konular önemli hale geldi. Avrupa’da yeni bir yaklaşım bulunmalıydı. Tüm kuruluşlar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişleme kararı aldı. Almanya’nın yeniden birleşmesinin bir sonucu olarak, eski Doğu Almanya otomatik olarak Batı Almanya’nın ait olduğu tüm uluslararası kuruluşların üyesi oldu.

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi ile ilgili hatırlanması gereken ana nokta, bir Avrupa Birliği kurumu olmamasıdır. Aslında, Avrupa Konseyi üye ülkeler açısından çok daha büyük bir organizasyondur, on beş AB üyesinin tamamı dahil 41 üye vardır ve dört ülke daha üyelik için başvurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya gözlemci statüsüne sahipken 350’den fazla sivil toplum örgütü danışman statüsüne sahiptir.

Ne yazık ki, Avrupa Konseyi’nin ana misyonlarından biri kafa karışıklığı gibi görünüyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği aynı bayrağı paylaşıyor (mavi zemin üzerinde on iki altın yıldızdan oluşan bir daire). Her iki parlamento da Strasbourg’daki Palais de l’Europe’da toplanırdı. 1999 yazında Avrupa Parlamentosu için yeni bir bina açıldı. Her ikisinin de mahkemeleri vardır: AB, AB Antlaşmalarıyla ilgilenmek için Avrupa Adalet Divanı’na sahipken, Konsey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir