Tercümanın Kaynağı (25) – Avrupa Birliği Ajansları ve Organları – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (25) – Avrupa Birliği Ajansları ve Organları – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 Avrupa Çevre Ajansı is İlanı Avrupa Çevre Ajansı nedir Çevre Ajansı Türkiye EEA European environment Agency Türkiye Çevre Ajansı nedir UNEP Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (25) – Avrupa Birliği Ajansları ve Organları – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Eurostat, on sekiz EEA ülkesindeki ve İsviçre’deki ulusal istatistik ofislerinden veri toplar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile ilgili verileri de toplar. Yaklaşık 720 personeli istihdam etmektedir ve genellikle gazete makalelerinde bahsedilmektedir. 1953’e kadar uzanır. Eurostat, Bütçe Komiseri’nin yetkisi altındadır.

Gıda ve Veterinerlik Bürosu (FVO) 1997 yılında kurulmuştur. Amaç, ‘Avrupa Birliği’nde ve başka yerlerde gıda hijyeni, veterinerlik ve bitki sağlığı mevzuatına uyulmasını izlemek ve gıda güvenliğine olan güvenin sürdürülmesine katkıda bulunmaktır. Avrupalı ​​tüketiciye sunulan FVO, hem Avrupa Birliği içinde hem de AB’ye gıda ihraç eden dünyadaki diğer ülkelerde denetimler gerçekleştirir.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi OLAF, Nisan 1999’da Dolandırıcılığı Önleme Koordinasyon Görev Gücü’nün yerini almak üzere bir Komisyon kararı ile kurulmuştur. Ofis, Avrupa Birliği içindeki dolandırıcılığı araştırır ve AB mali çıkarlarını korumak için yeni mevzuat üzerinde çalışır. Ofisin çalışmalarını bir denetim komitesi yönetir. Bu komite, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyon’un mutabakatı ile atanan beş bağımsız yabancıdan oluşur. OLAF, Bütçe Komiseri’nin brifinginin bir parçasını oluşturur.

Diğerleri

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Topluluğu kurumları ve organları tarafından ayrımcılık, gereksiz gecikme, yetkinin kötüye kullanılması, bilgi eksikliği veya bilgi reddi gibi idari sorunlarla ilgili olarak kamu üyeleri veya işletmeler tarafından yapılan şikayetlerle ilgilenir. Ombudsman, her yıl yaklaşık 1000 şikayet almaktadır, ancak bunların yalnızca üçte biri, kendisine verilen rapor kapsamına girmektedir. Ombudsmanın kararları yasal olarak bağlayıcı değildir. Avrupa Parlamentosu, Jacob Soderman’ı 1995’te ve yine 1999’da Ombudsman görevine seçti.

Avrupa Birliği Ajansları ve Organları

Aşağıdaki ajanslar, Avrupa Komisyonu veya Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlardan sonra kurulan özerk organlardır. Bunları AB’nin farklı ülkelerine yaymak için bilinçli bir politika var. Ajansların tercümanlık ihtiyaçları, yerinde tercümanlar gönderen Brüksel’deki Ortak Tercümanlık ve Konferans Hizmetleri (JICS / SCIC) tarafından karşılanmaktadır.

Ocak 2000’de Sağlık ve Tüketicinin Korunması Komiseri David Byrne, bilim adamlarının gıda ve gıda güvenliği hakkında bilgi toplayacağı bağımsız bir Avrupa Gıda Otoritesinin (EFA) kurulmasını önerdi. Bu, Belçika’daki gıda zincirindeki BSE, dioksin gibi bir dizi önemli sorunu ve genetiği değiştirilmiş gıda konusundaki tartışmayı takip etti.

TOPLUM TESİSİ ÇEŞİT HAKLARI OFİSİ

Topluluk Bitki Çeşit Hakları Ofisi (CPVO), yeni tesislerin kaydı için kendi kendini finanse eden merkezi bir AB sistemidir. Topluluğun korunması çoğu bitki için 25 yıl veya patates, ağaç ve asmada 30 yıl sürer. İdari Konsey, her üye devletten bir temsilci ve Avrupa Komisyonu’nun bir temsilcisinden oluşur. Konsey, politikalara karar verir ve CPVO için bütçe otoritesidir. Avrupa Birliği Konseyi, Başkanı aday gösterir. CPVO içerisinde üç ünite bulunmaktadır. Bunlar Teknik Birim, Mali ve İdari Birim ve Hukuk Birimidir. Yetiştirici CPVO’nun bir kararına itiraz etmek isterse, bunu bağımsız bir Temyiz Kuruluna ve gerekirse daha sonra Avrupa Adalet Divanı’na yapabilir.

TIBBİ ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA AJANSI (EMEA)

EMEA, 200 personel istihdam etmekte ve beşeri ve veterinerlik kullanımı için tıbbi ürünlere izin vermektedir. Ayrıca, insan tüketimine yönelik hayvanlarda tıbbi ürünlerin maksimum kalıntı seviyelerini de sabitler. 1995’ten beri, ürünlerin yetkilendirilmesi için iki sistem bulunmaktadır. Merkezi AB sistemi, biyoteknolojiden türetilen ürünler ve talep üzerine diğer yeni ürünler için geçerlidir. Şirketler EMEA’ya bir ürün gönderir. Bilimsel Komite, gönderiyi yedi ay boyunca değerlendirir ve bir görüş bildirir.

Avrupa Komisyonu daha sonra ürünü Avrupa Birliği için yetkilendirebilir. İkinci sistem, bir ürünün bir üye ülkede ruhsatlandırıldığı ve bu yetkinin diğer AB ülkelerine genişletildiği merkezi olmayan bir sistemdir. Farklı ülkeler yetkilendirme konusunda bir anlaşmaya varamazlarsa, EMEA devreye girer. Avrupa Komisyonu Daimi Komitesi, Komisyon’un bir karar almasına yardımcı olur. Son çare olarak, Avrupa Birliği Konseyi son söz hakkına sahiptir. EMEA, tıbbi ürünlerle ilgili anlaşmaların Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerle uyumlaştırılmasına da katılır.

Avrupa Çevre Ajansı nedir
European environment Agency
Avrupa Çevre Ajansı is İlanı
UNEP
Aça Nedir
EEA
Türkiye Çevre Ajansı nedir
Çevre Ajansı Türkiye

AVRUPA İŞTE SAĞLIK VE GÜVENLİK AJANSI

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 1995 yılında kurulmuş ve ertesi yıl çalışmaya başlamıştır. Amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak AB’nin tüm seviyelerine (kurumlar, üye devletler, yerdeki insanlar) güncel bilgi sağlamaktır. Bir Müdür, Ajansın faaliyetlerini gözden kaçırır. Üye devletlerden hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların temsilcilerinden ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşan bir Yönetim Kurulu da vardır.

MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ AVRUPA MERKEZİ

Fransızca kısaltması CEDEFOP veya Center Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle ile de bilinen ve merkezi Yunanistan’da bulunan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi, Avrupa Ekonomik Alanı için bir mesleki eğitim düşünce kuruluşudur. 1976 yılında kurulan Merkez, kendi bünyesinde herhangi bir eğitim vermemektedir. Bunun yerine, politika yapıcılara gençler için mesleki eğitim ve yetişkinler için sürekli eğitim konusunda tavsiyelerde bulunur. Müdür ve yardımcı, Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Avrupa Komisyonu tarafından beş yıllık yenilenebilir bir görev süresine atanır. Konsey ve Avrupa Parlamentosu, CEDEFOP bütçesine karar verir.

AVRUPA ÇEVRE AJANSI

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) 1994 yılında kurulmuştur. Çevre hakkında bilgi toplar ve gelecekteki gelişmeler hakkında tahminlerde bulunurlar. EIONET, Avrupa genelinde 18 EEA ülkesinde ve Orta ve Doğu Avrupa’daki Phare ülkelerinde 34 sunucu bilgisayardan oluşan bir Avrupa Extranetidir. Extranet, dahil olan ülkelerin her birinde Ulusal Çevre Ajanslarını içerir. AB kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, bilim adamlarını ve halkı içerir.

YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

AVRUPA VAKFI

1975 yılında Bakanlar Konseyi’nin bir yönetmeliği altında kurulan ve merkezi Dublin’de bulunan Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı, koşulları iyileştirme yollarını araştırır ve AB kurumlarına tavsiyelerde bulunur. Vakıf Kurulu, sendikaları ve tüm AB üye devletlerinin ulusal idaresini ve Avrupa Komisyonu’nu temsil eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir