Tercümanın Kaynağı (24) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (24) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 Avrupa Merkez Bankası Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Yatırım Bankası amaçları Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Avrupa Yatırım Bankası merkezi Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi European Investment Bank Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (24) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

AVRUPA YATIRIM BANKASI

1958’de kurulan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), hem Avrupa Birliği içinde hem de dışında borç verir. AYB, AAA kredi notuna sahip olduğu dünyanın sermaye piyasalarından borç alır. Bu uzun vadeli krediler düşük faiz oranıyla yapılır ve AB garantilidir.

AB içinde AYB belirli alanlara öncelik vermektedir: daha az tercih edilen bölgeler, ulaşım ve telekomünikasyon, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, çevre koruma, mimari miras ve enerji kaynaklarıdır.

Banka, hangi projelerin finansmanına yardımcı olması gerektiğine karar verirken Komisyon ile yakın işbirliği içinde çalışır. Amsterdam Zirvesi’nde, Avrupa’da iş yaratılmasına yardımcı olmak için Amsterdam Özel Eylem Programı oluşturuldu ve AYB’den eğitim ve sağlık alanlarına ve özellikle yüksek ülkelerdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yatırım yaparak yardım etmesi istendi. 

1999’da AYB 31,8 milyar avro borç verdi. AYB kredilerinin yüzde doksanı AB içindeki projeler içindir. Avrupa Birliği dışında 100’den fazla ülkede kredi verilmiştir. Bunlar arasında Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Karayipler ve Pasifik (ACP) ülkeleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki AB’ye başvuran on ülke bulunmaktadır.

Lübnan’daki yeniden yapılanma projeleri, Gazze ve Batı Şeria’daki planlar gibi krediler aldı. Güney Akdeniz ülkelerine ve Asya ve Latin Amerika’daki projeleri finanse etmek için krediler sağlanmıştır.

EIB’nin Guvernörler Kurulu, AB üye devletlerinin Maliye Bakanlarından oluşur. Bu Kurul, Bankanın günlük işleyişini izleyen Yönetim Komitesini oluşturmak üzere bir Başkan ve sekiz Başkan Yardımcısı atar. EIB’nin ana hissedarları olan Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’tan dört Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu’na 25 yönetici ve 13 yedek atar. Üye devletler 24 yönetici ve 12 yedek üye atar ve Avrupa Komisyonu her birinden birini aday gösterir. Yönetim Kurulu, Banka’nın AB Antlaşmalarına uygun olarak yönetildiğinden emin olmak ve kredileri onaylamak için yılda on kez toplanır. Belçikalı Philippe Maystadt, 1 Ocak 2000’de Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak altı yıllık bir dönem başladı.

Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Yatırım Bankası Türkiye
European Investment Bank
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Yatırım Bankası merkezi
Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi
Avrupa Yatırım Bankası amaçları
Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

AVRUPA MERKEZ BANKASI

Avrupa Merkez Bankası, Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer dört üyenin İcra Kuruluna atandığı 1998 yılında kurulmuştur. 1 Ocak 1999’da Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya’nın döviz kurları 1 Ocak 2002’de avronun gelişine hazırlık olarak geri dönülmez bir şekilde ilişkilendirildi.

Avrupa Merkez Bankası, bu on bir ülke adına tek bir para politikası geliştirmeyi devraldı. Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık avro bölgesine girmeme kararı aldı ve Yunanistan başlangıçta uygun görülmedi. Bununla birlikte, Yunanistan 1 Ocak 2001’den itibaren avro bölgesine üye olacak ve Danimarka 28 Eylül 2000’de seçmenlerin% 53,1’inin avroya resmi katılımına hayır dediği bir üyelik referandumu düzenledi. İsveç ve Birleşik Krallık’ın bir aşamada euro için referandum düzenlemeleri bekleniyor.

Yönetim Konseyi, İcra Kurulu üyeleri ile ulusal merkez bankalarının yöneticilerinden oluşur. Genel Konsey, Başkan, Başkan Yardımcısı ve ulusal merkez bankalarının yöneticilerinden oluşur. Başkan Wim Duisenberg’dir. İcra Kurulunun kalan dört üyesi Genel Konseye katılabilir ancak oy hakkına sahip değildir.

İngilizce, Avrupa Merkez Bankası’nın çalışma dilidir.

BÖLGELER KOMİTESİ

1992 Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulan Bölgeler Komitesi ilk kez 1994 yılında 222 üye ile Brüksel’de toplanmıştır. 

Her temsilci dört yıllık bir dönem için atanır. Üyelik, belediye başkanları ile şehir ve meclis başkanlarından oluşur. Üyelere yalnızca seyahat ve konaklama ödeneği ödenir. Komitenin kurulmasının arkasındaki düşünce, bölgelerin politika tasarımı ve uygulamasına daha fazla dahil olması gerektiğidir.

Yılda beş kez genel kurulda toplanan Bölgeler Komitesi’ne istihdam, çevre, mesleki eğitim, halk sağlığı, eğitim, gençlik, kültür, trans-Avrupa ağları ve ekonomik ve sosyal uyum konularında danışılmalıdır.

Komite ayrıca tarım ve çevre gibi diğer alanlarda da görüş bildirebilir. Komite bünyesinde sekiz daimi komisyon ve dört alt komisyon bulunmaktadır. Ayrıca, AB kurumsal reformuyla ilgilenen bir Kurumsal İşler Özel Komisyonu da vardır.

On bir AB dilinin tümü Bölgeler Komitesi’nin çalışma dilleridir.

EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE

Ekonomik ve Sosyal Komite, 1957 Roma Antlaşmaları uyarınca kuruldu. Ekonomik ve Sosyal Komitede temsil, yukarıda belirtilen Bölgeler Komitesi ile aynı temelde düzenlenir. Bu sefer işverenlerden, işçilerden ve çeşitli menfaatlerden (çiftçiler, tüketiciler, profesyoneller ve kooperatifler) seçilmiş 222 üye vardır. Üyeler, ilgili hükümetleri tarafından tavsiye edilir ve ardından Avrupa Birliği Konseyi tarafından dört yıllık bir dönem için atanır. Yalnızca seyahat ve konaklama ödeneği ödenir.

Üyeler, her iki yılda bir 21 üyeden oluşan bir Büro seçerler. İşverenlerin, işçilerin ve çeşitli menfaatlerin her bir seçim bölgesinden bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı seçilir. Aylık genel oturumlar Brüksel’de yapılır. Ekonomik ve Sosyal Komite, Avrupa Komisyonu, Parlamento ve AB Konseyi’ne mevzuatla ilgili görüş veren bir danışma organıdır.

Komite’ye bölgesel politika, çevre, istihdam, sosyal konular, halk sağlığı, ekonomik politikalar, sosyal dışlanmayla mücadele konularında ve Avrupa Parlamentosu’nun talebi üzerine danışılmalıdır. Bu görüşler AB Resmi Gazetesinde yer almaktadır. Komite ayrıca AB ile ilgili herhangi bir konuda görüş bildirme hakkına sahiptir.

Aşağıdaki dört ofis Avrupa Komisyonu’nun bir parçasıdır: ECHO, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi’dir ve Kalkınma ve İnsani Yardım Komiseri’nin brifingine girmektedir. ECHO, üye olmayan ülkelere doğal afetler veya savaşın neden olduğu acil durumlarda yardım etmek için 1992 yılında kuruldu. ECHO ayrıca kara mayınlarının temizlenmesini de finanse etmektedir.

Gerçek işlemler sivil toplum kuruluşları ve uzman kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. ECHO, insani yardım kuruluşları ile Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları imzalar. Fonları, Avrupa Topluluğu bütçesinden ve Lomé Konvansiyonu hükümleri uyarınca ACP ülkelerine (Afrika, Karayipler ve Pasifik) tahsis edilen insani yardımlardan gelmektedir. Ayrıca bir acil durum fonu da var. Brüksel’deki ECHO merkezinde yetmiş uzmanla işbirliği yapan 114 personel bulunmaktadır.

Avrupa Birliği, on beş üye devletiyle birlikte dünyanın en büyük insani yardım bağışçısıdır. Ancak acil durumlara tepkisinin yavaş olması nedeniyle eleştirilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir