Tercümanın Kaynağı (23) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (23) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

23 Aralık 2020 Avrupa birliği adalet divanı ekşi Avrupa birliği adalet divanı ingilizcesi Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları Avrupa Sayıştayı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Avrupa toplulukları adalet divanı kuruluş Avrupa toplulukları Adalet Divanı ne zaman kuruldu Avrupa toplulukları adalet divanı nerede Web Tercümanlık 0
Tercümanın Kaynağı (23) – AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

On yedi Avrupa Parlamentosu Komitesi şunlardır:

■ Dış İlişkiler, İnsan Hakları, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
■ Bütçeler
■ Bütçe Kontrolü
■ Vatandaşların Özgürlükleri ve Hakları, Adalet ve İçişleri
■ Ekonomik ve Parasal İşler
■ Hukuk İşleri ve İç Pazar
■ Sanayi, Dış Ticaret, Araştırma ve Enerji
■ İstihdam ve Sosyal İşler
■ Çevre, Halk Sağlığı ve Tüketici Politikası
■ Tarım ve Kırsal Kalkınma
■ Balıkçılık
■ Bölgesel Politika, Ulaşım ve Turizm
■ Kültür, Gençlik, Eğitim, Medya ve Spor
■ Kalkınma ve İşbirliği
■ Anayasa İşleri
■ Kadın Hakları ve Eşit Fırsatlar
■ Dilekçeler.

Avrupa Parlamentosu 1200’den fazla almaktadır. AB vatandaşlarından her yıl dilekçe. Bu şikayetlerin bir kısmı Avrupa Ombudsmanına iletilir. Diğer durumlarda, Avrupa Komisyonu’ndan daha fazla bilgi almak için dilekçede adı geçen ulusal makamlarla iletişime geçmesi istenir.

Konuya bağlı olarak, Avrupa Parlamentosundan onay istenebilir, danışılabilir veya Avrupa Birliği Konseyi ile birlikte ortak karar yetkisine sahip olabilir. Avrupa Komisyonu yeni yasalar ve bütçe için önerilerde bulunduğunda, bu öneriler, bunları uygun komitelere tahsis eden AP Başkanına gönderilir. Her komitede çeşitli parlamento gruplarından 25 ila 50 milletvekili vardır. Bir Avrupa Parlamentosu Raportör olarak hareket eder ve daha sonra Avrupa Parlamentosu’nun genel kuruluna geçen bir rapor taslağı hazırlar.

Komisyon her yıl bütçe taslağını Parlamentonun Bütçe Komisyonuna gönderir. Bütçe Komitesi, Genel Kurul’da oylanan değişiklikleri önerir. Değiştirilen taslak bütçe, ikinci bir okuma için Konsey’e ve daha sonra Konsey tarafından reddedilen herhangi bir değişikliği eski haline getirebilecek Parlamento’ya geri gönderilir.

Avrupa Parlamentosu her yıl AB bütçesini onaylar. Ekonomik ve sosyal uyum, ulaştırma, araştırma ve geliştirme gibi konularda karar verebilir, ancak Bakanlar Kurulunun nihai söz sahibi olduğu Ortak Tarım Politikası üzerinde karar veremez. Parlamento Başkanı bütçeyi kanunlaştırır. AP Bütçe Kontrol Komitesi, fonların uygun şekilde kullanıldığını kontrol eder. Parlamento, AB politikasının uygulamaya konulmasını denetler.

Her beş yılda bir AP, Avrupa Komisyonu Başkanı ve üyelerini onaylama sürecine dahil olur. Parlamento üyeleri her potansiyel Komisyon Üyesine bir dizi yazılı ve sözlü soru sorar. Son yıllarda, Komisyon ile Parlamento arasında, Parlamentonun daha fazla güç için mücadele ettiği bir güç mücadelesi devam ediyor. Bu, Mart 1999’da Parlamentonun yirmi Komiserin de istifasını zorlamasıyla doruğa ulaştı.

Her Genel Kurul sırasında Parlamentoya ve komitelere rapor veren Komisyon Üyeleri ile devam eden temas vardır. Parlamento üyeleri Komisyona yazılı sorular sunar ve cevaplar Resmi Gazetede yayınlanır.

Amsterdam Antlaşması, Parlamentonun yetkilerini güçlendirdi. Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi ve Parlamento’nun incelediği yeni yasalar hazırlar. En son ortak karar sistemine göre, Parlamento ve Bakanlar Konseyi önerilen bir yasayı reddetme yetkisine sahiptir. Parlamento ve Konsey üyelerinden oluşan bir Uzlaştırma Komisyonu, Parlamento ve Konsey’in anlaşamadığı durumlarda bir uzlaşma bulmaya çalışır.

Bu aşamada anlaşma imkansızsa, Parlamento öneriyi kesin olarak reddedebilir. Ortak karar prosedürü istihdam, çevre, halk sağlığı ve tüketicinin korunması dahil olmak üzere kanun yapma alanlarını kapsar. Parlamento ayrıca, önerilen yasaya değişiklik önerebilir.

Yeni ülkeler AB’ye katılmadan önce parlamentonun onayının alınması gerekir. AP milletvekilleri, herhangi bir genişleme gerçekleşmeden önce AB iç yapılarında reform yapılması gerektiğine inanıyor. Bölgesel kalkınmaya yönelik Yapısal ve Uyum Fonları için de Parlamentonun onayı gereklidir. Onay prosedürü aynı zamanda üçüncü ülkelerle ortaklık anlaşmaları, yeni uluslararası anlaşmalar, AP seçim prosedürleri, AB vatandaşlarının ikamet haklarını yöneten kurallar ve Avrupa Merkez Bankası’nın görev ve yetkileri için de geçerlidir.

Avrupa Parlamentosu komiteleri bir araya geldiğinde, mümkün olduğu durumlarda komite üyelerinin en yaygın dillerine yönelik tercümanlık sağlanır. Bu yaklaşımın imkansız olduğu ortaya çıktığında, yorum yalnızca İngilizce, Fransızca ve Almanca için sağlanır.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Avrupa toplulukları adalet divanı nerede
Avrupa toplulukları adalet divanı kuruluş
Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları
Avrupa toplulukları Adalet Divanı ne zaman kuruldu
Avrupa Sayıştayı
Avrupa birliği adalet divanı ingilizcesi
Avrupa birliği adalet divanı ekşi

AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET MAHKEMESİ

Her üye devlet, altı yıllık yenilenebilir bir dönem için Adalet Divanı’na bir yargıç atar. Yargıçlar, Mahkeme Başkanını üç yıllık bir süre için seçerler. Dokuz başsavcı, üye devletler tarafından da atanır. Görevleri, Mahkeme önüne getirilen davalar hakkında tarafsız ve bağımsız görüşler sunmaktır. Amsterdam Antlaşması uyarınca, Adalet Divanı’nın özeti, temel hakların korunması, sığınma ve göç konusunda AB eylemi ve polis ve adli konularda işbirliğini içerecek şekilde genişletilmiştir.

Mahkeme bireylerin, kurumların ve üye devletlerin Topluluk hukukuna uymasını sağlar. Üye devletler, kurumlar, kişiler ve şirketler de davaları Mahkemeye taşıma seçeneğine sahiptir. Örneğin 1999 yılının sonunda Avrupa Komisyonu, İngiliz sığır etinin ithaline izin vermeyi reddettiği için Fransa ve Almanya’yı mahkemeye çıkarmaya karar verdi. Mart 2000’de Almanya tutumunu değiştirdi ve İngiliz sığır etinin ithalatına izin vermeyi kabul etti.

İlk Derece Mahkemesinin üye devletler tarafından altı yıllığına atanan 15 yargıç da bulunmaktadır. AB kurum ve kuruluşları tarafından alınan kararlara karşı bireyler ve şirketler tarafından açılan davalarla ilgilenir. İlk Derece Mahkemesi kararlarına karşı yapılan itirazlar Adalet Divanında görülür.

AVRUPA DENETÇİ MAHKEMESİ

Sayıştay aslında bir mahkeme değildir. AB parasının harcanmasıyla ilgili her şeyi yakından takip ediyor. Bu, tüm Avrupa, bölgesel, ulusal ve yerel idarelerin tüm harcamalarını belgelemesi ve gerekli tüm bilgileri Sayıştay’a sunması gerektiği anlamına gelir. Denetimler her zaman yapılabilir. Herhangi bir düzensizlik rapor edilir. Mahkeme ayrıca, yönetimin iyileştirilebileceği alanlara da işaret edebilir. Mahkeme, Parlamento tarafından incelenen Resmi Gazete’de bir Yıllık Rapor yayınlar. Avrupa Birliği’nin her üye devleti, altı yıllık yenilenebilir bir dönem için Sayıştay’a bir üye atar.

Avrupa Parlamentosu her adaylığı onaylamak zorundadır. Üyeler, yenilenebilir üç yıllık bir dönem için bir Başkan seçerler. Jan O. Karlsson, Ocak 1999’da Başkan seçildi. Başkan, Mahkemenin bir önceki mali yıla ilişkin yıllık raporunu Avrupa Parlamentosu’na sunar. Bu bilgi, Parlamentonun Komisyonu görevden alıp almayacağına dair kararının merkezinde yer alır. Mahkemede beş yüz kişi çalışmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir