Dil İçi Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dil İçi Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

13 Ocak 2021 Dil içi çeviri nasıl yapılır Dil içi çeviri nasıl yazılır Dil içi çeviri ne demek Diliçi çeviri ne demek Diliçi çeviri örnekleri Diller arası çeviri nedir 0
Dil İçi Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Dil İçi Çeviri

Başka bir deyişle, tercümanın kendi çevirilerini başkalarına çevirmek ne anlama gelir? Bu tür geri çeviriler arasında 285.000’den fazla diğerinin yanı sıra bir dilekçe imzalanarak değişikliğin kaldırılması ve dilekçenin sosyal medyada paylaşılması; faturaya karşı bir Facebook kampanya grubu için 11.000’den fazla ‘beğeniye’ katılmak; All-Out grubunun başarılı bir kitle fonlama çabasının ardından yaptığı gibi, Kuzey İrlanda’da tura çıkmak için vicdan azalı bir reklam panosu kiralamak; Stephen Fry’ın yaptığı gibi on bir milyondan fazla takipçiye faturanın “hasta” olduğunu tweet attı; ya da Rainbow Projesi’nin yaptığı gibi, vicdan maddesine karşı bir gösteri yürüyüşü düzenleyerek, ‘Köpekler yok, siyahlar yok, İrlandalılar yok, eşcinseller yok mu?’ sloganıyla “mal ve hizmetlerin temelde reddini” mal ve hizmetlerin insanlara ırk ve etnisite temelinde tarihsel olarak reddedilmesini sağlar.

Tercümana kendisinin yıkıcı, muhalif ve dirençli bir yorumunu sunmak, Stephen Fry, Rainbow Projesi ve diğerleri gibi çevirmenlerin DUP’un eylemlerini yalnızca yorumlama metni olarak gördükleri bir yorum çatışmasına girmek demektir. sosyal medyanın gücüyle aynı yorumu tercümana da iade edin. Tercümanı bu şekilde yorumlama çemberinin içine getirerek, kendi eylemleri ve yorumları kadar başkalarının eylemleri kadar yorumlayıcı bir konu haline getirilir.

İdeolojik olarak motive edilmiş yorumların yıkıcı nedenlerle yorumlandığı ve bunların karşılığında, ideolojik olarak işaretlenmiş yorumların yazarlarına, yorumların yıkıcı ve muhalif yorumları olarak geri döndürüldüğü bu tür kültürel çeviri, Steiner’ın “ alternatif varoluş ” olarak adlandırdığı şeyi başlatır. kişinin kendi dilinin, edebiyatının ve duyarlılık mirasının özüne ve tarihsel durumuna “gelmiş olabilir” veya “henüz gelmemiştir”.

İdeoloji yazarlarının, dünyayla yüzleştikleri yorumlar yoluyla kendileriyle yüzleşmelerini isteyerek, onlar da kendi yaptıkları bu ‘metinlerden’ uzak bir yere yerleştirilir ve kendi yorumlarının önünde uygun bir duruş sergilemelidir. Anlamak için kendi iddialarının geçiciliğine bir göz atarak, kendilerine ve başkalarına baktıkları kesinlikten de vazgeçmelidirler. Dünyanın ideolojik olarak motive edilmiş bir yorumunun yazarını bu şekilde yorumlayıcı konumuna yerleştirmek, Steiner’ın deyimiyle:

Farklılığı deneyimlemek, farklı olanın karakteristik direncini ve ‘maddiliği’ hissetmek, kimliği yeniden deneyimlemektir. Kişinin kendi alanı dışarıda olanla haritalandırılır; dış baskıdan tutarlılığı, dokunsal konfigürasyonu türetir.

“Ötekilik”, özellikle dilin zenginliğine ve nüfuzuna sahip olduğunda, “mevcutluğu” açık durmaya zorlar. Bedenlenmiş farklılığa en üst düzeyde maruz kalma noktasında çalışan çevirmen, kendi “dilinin, kendi kültürünün, kendi duyarlılık ve zekâ rezervlerinin geniş ya da sınırlı çevresini farketmek, görünür kılmak zorunda kalır.

Dil içi çeviri nasıl yapılır
Dil içi çeviri ne demek
Diliçi çeviri
Diliçi çeviri örnekleri
Dil içi çeviri nasıl yazılır
Diliçi çeviri ne demek
Diller arası çeviri
Diller arası çeviri nedir

Kültürel çeviriye dirençli potansiyelini veren bu niteliktir, çünkü direnmek istediğimiz diğerlerinin de kendi ideolojik olarak işaretlenmiş yorumları karşısında tercümanlık yapmaları gerekiyorsa, onların da olma olasılığı vardır. dışarıya doğru hermenötik yolculuktan alçakgönüllüdür.

Yorum mekaniği aracılığıyla, bu doğanın dirençli kültürel çevirisi, güçlü kurumları, ideolojinin destekleyicileri, yorumlanan benlik konumuna yerleştirir. Bu pozisyonda, sadece kendilerini okumalılar; okuma alanı boyunca hermeneutik dolambaçlı yoldan geri döndüklerinde kendileriyle buluşmalıdırlar.

Çevirinin amaca yönelik, hedefli, izleyici odaklı hareketlerini muhalif amaçlar için işlevsel hale getirerek, çeviri yalnızca gördüklerine dair keskin bir yorum sunması açısından değil, aynı zamanda muhalefet nesnelerinin sorgulamasını gerektirmesi anlamında da ‘kritik’ hale gelir. kendi özel duruşlarının ilgili olduğu durumu temsil ettiği düşünülen otoritenin kendisidir.

Benzer ideoloji örneklerini bu şekilde yorumbilimsel eleştiriye tabi kılmak ne anlama gelir? Protestoların, karşı hareketlerin ve çevrimiçi aktivizmin, belirli ajanların ve kurumların ideolojik olarak işaretlenmiş yorumlarının tahakküm ve sömürü araçları oluşturduğu varsayımından başladığı diğer örneklere bakmamız yeterlidir.

Bir ideoloji eleştirisi olarak, kültürel çeviri, sırayla farklı ve daha iyi bir şey ortaya koymayı varsayar; olaylara farklı bir bakış açısı; olayların kontrapuntal inşası; baş karakterlerin farklı bir karakterizasyonu; Başkalarının görüşlerini temsil edecek farklı bir otorite varsayımı. Bunu yapmak için, kültürel çevirmenler başkalarının ideolojik olarak işaretlenmiş yorumlarını ‘kaynak metinler’, yani ilgilenilmesi ve sorgulanması gereken çelişkili yorumların örnekleri olarak görürler.

Kültürel çeviri, ideolojik olarak işaretlenmiş yorumun aracılarına ve kurumlarına geri dönerek onları her şeyden önce kendi yorumcuları olarak konumlandırır. Kaplan’ın belirttiği gibi:

Güç, otorite, cinsiyet, ırk, kültür, etnisite, politik ekonomi, çevre ve yapılması gereken diğer konuları incelemek ve eleştirmekten çok, belirli bir felsefi geleneğe olan bağlılıkla daha az ilgilenen yeni bir tür eleştirel teori şekilleniyor. 

Eleştirel teori, bulunduğu her yerde, özellikle kamu politikasında, kitle iletişim araçlarında, hukukta, çok uluslu şirketlerde ve küresel ekonomik ve politik organizasyonlarda güç ve otoriteye meydan okur. Disiplinler arası, ampirik, normatif, pratik ve özgürleştiricidir. Sadece akademisyenler tarafından değil aynı zamanda gazeteciler, sosyal bilimciler, halkın savunucuları, taban örgütleyicileri ve aktivistler ve sosyal hareketlerle bağlantılı diğerleri tarafından uygulanmaktadır.

Siyasi nedenlerle çeviri yaparak eleştirel teoriyi pratiğe dökebiliriz ve bu herkesin kabul edebileceği bir uygulama haline gelir: Üniversite kampüsünde bir sokak köşesinde duran bir kadın üzerinde yazan bir tabela tutan Syracuse Üniversitesi öğrencisi tarafından ‘Eşcinsellik günahtır, Mesih seni özgür bırakabilir!’, Kendi tabelasını yaptırarak harekete geçti, ‘Kadife etek günahtır’ ve kar amacı gütmeyen kuruluşun kararına aynı kadının yanında dikilerek Barış Yerine Yerleştirmek Gökkuşağı boyalı karargahları Equality House, Topeka, Kansas’taki Westboro Baptist Kilisesi karargahının tam karşısındaki Equality House veya aynı mahallede bir Oregon fırınında düğün pastası yapmayı reddeden sözde eşitlik fırınının inşasıdır.

Çeviri, başkalarının ideolojik olarak işaretlenmiş yorumlarının yorumlanacak ‘metinler’ olarak görülmesini sağladığında, eleştiri olasılığı açılır. İdeolojinin faillerini ve kurumlarını bu şekilde hermeneutik çemberin içine yerleştirerek, yani ötekiliğe ilişkin yorumlarını ‘ötekileştirerek’, aynı ideoloji yazarları özneleri kendileri yorumluyorlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir