Dijital Tercüme (50) – Dijital Eğitimde Öğrenme ve Toplum Oluşturmanın Ortak İnşası – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (50) – Dijital Eğitimde Öğrenme ve Toplum Oluşturmanın Ortak İnşası – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

10 Ekim 2020 Dijital Tercüme (50) – Dijital Eğitimde Öğrenme ve Toplum Oluşturmanın Ortak İnşası – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Web Tercümanlık 0
Dijital Tercüme (23) – Çalışmanın Arka Planı – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Dijital Eğitimde Öğrenme ve Toplum Oluşturmanın Ortak İnşası

Akademide kısa bir geçmişe sahip yeni bir uzmanlık alanı olarak, ileri düzey tercümanlar ve tercüman eğitimcilerinin eğitimi, disiplin içinde ileri derecelere ulaşmak için birkaç yol sunar. Bu, yalnızca yerel değil, ulusal bir yanıt gerektiren ulusal bir konudur. Ek olarak, bu tür bir ileri derece programı için potansiyel öğrenciler, tipik olarak kendi ev topluluklarında yerleşik uygulayıcılar ve liderlerdir, bu nedenle yer değiştirmeyi bir zorluk ve uzaktan eğitimi daha arzu edilir hale getirir.

Topluluk içinde öğrenme, bir disiplinde yeterlilik, güven ve düşüncenin geliştirilmesinde kritik bir bileşendir. Öğrencileri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda onlara meydan okuyan bir toplulukla, bireyler izole olarak öğrendiklerinden daha ileri gidebilirler.

Uzaktan akademik programda topluluk geliştirme zorluğu aşılmaz görünmektedir, ancak çevirmen eğitim programında öğrenmenin birlikte yapılandırılmasına uygulanabilecek çevrimiçi topluluk oluşturmada büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Büyük ölçüde bir uzaktan programdaki kendi deneyimlerime dayanarak, öğretim programına vurgu yapan yüksek lisans tercümanlık çalışmalarının (MAIS) açılış grubu, topluluk inşasını tasarım sürecinin ön saflarına yerleştirdi.

Uyum sağlamak için bilinçli olarak teşvik edici amaçlı faaliyetler gerektiriyordu. Bu ilk kohortla, programın ilk gününden itibaren kurulan ilişkiler ve topluluk, öğrencileri tutmaya hizmet etti ve böylece bu nispeten yeni tercüman eğitimi disiplinindeki öğrenmeyi geliştirdi.

Fakülte ve öğrencilerin MAIS programının bu ilk sunumundaki deneyimlerine dayanarak, çevrimiçi eşzamansız bir ortamda topluluk oluşturmanın sadece mümkün olmadığı, aynı zamanda kasıtlı olarak yaklaşıldığında oldukça etkili olabileceği açıktır.

Dijital eğitim, yüksek öğretimde nispeten yeni bir olgudur ve daha da çok işaret dili tercüman eğitiminde. Birkaç program tarafından sadece birkaç yıl için farklı başarı seviyelerinde kullanılmıştır. Profesyonel işaret dili tercümanı topluluğu, oldukça kolektivist Sağır kültürüyle birçok değer ve normu paylaşır.

İşaret dili çevirmenliği mesleğinin geleceği için, öğrenilecek uygulama toplulukları oluşturmak için uzaktan teknoloji kullanımından yararlanmak hayati önem taşımaktadır. Dijital eğitimde teknolojinin devam eden ilerlemesi, uzaktan otantik topluluk inşası için daha fazla fırsata yol açarak, çevrimiçi öğrenmenin sıklıkla tartışılan izolasyonunu azaltır. Yalnızca eşzamansız, metin tabanlı tartışma panolarına veya izole, bireysel etkinliklere ve bağımsız olarak oluşturulmuş makalelerin sunulmasına güvenme günleri, çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere birçok işbirliğine dayalı, topluluk temelli aracın mevcudiyetiyle sona eriyor. 

Çevrimiçi ortamlarda topluluk oluşturmak, yüz yüze ortamlarda topluluk oluşturmakla aynı şey değildir, ancak ilkelerin çoğu paylaşılır.

Eğitimin geleceği kesinlikle daha hareketli, çok yönlü ve erişilebilir bir yönde ilerliyor. Öğrenciler artık eğitimlerine ulaşmak için fiziksel hareketler yapamazlar, ancak uzaktan kaliteli eğitimin varlığına güvenmeleri gerekir. Bu, özellikle ikinci bir kariyer arayışında olan ancak ailevi sorumlulukları veya onları belirli bir bölgeye bağlayan diğer yükümlülükleri olan geleneksel olmayan öğrenciler için geçerlidir.

Tercümanlık mesleği de bir meslek olarak çevrimiçi topluluk oluşturmaya doğru ilerliyor, bloglara ve diğer çevrimiçi işbirliği araçlarına güveniyor, yeni içgörüler paylaşıyor ve mevcut duruma meydan okuyor. Bu yeni gerçeklik, hevesli profesyonellerin bu teknolojilere yalnızca kaynaklar olarak değil, aynı zamanda bir topluluk oluşturma aracı olarak aşina olmalarını gerektirir. Geleneksel olarak oluşturulmuş yüz yüze programlar, gelecekteki tercümanları eğitmenin bu unsurundan yoksundur.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir öğrenci ve eğitimci olarak deneyimime dayanarak, tüm katılımcıları eleştirel düşünme, derin öğrenme ve derinlemesine düşünmeye teşvik eden zengin, gelişen bir topluluk oluşturmanın mümkün olduğuna inanıyorum. Bu bölümde, öğrenme kalitesinde topluluğun önemini özetleyen güncel literatürü gözden geçiriyorum.

Bu temel ile, öğretmenlik yaptığım kohort temelli programlarda topluluk oluşturma konusundaki deneyimlerimi paylaşıyorum ve bu öğrenme toplulukları tarafından kullanılan ödev ve araçlara örnekler veriyorum. Ek olarak, bu yöntemlerin etkililiğini, kursları boyunca ve mezuniyet sonrasında kohort arasında algılanan bağlılık düzeyine göre inceliyorum.

Kavramsal Çerçeve

İmzalı dil tercümanlarının eğitiminin kalitesinde topluluğun rolünü dikkate almak, öğrenme topluluklarının varlığına ilişkin çalışmalardan sosyal yapılandırmacılık gibi çeşitli öğrenme kuramlarına kadar geniş bir literatür görüşü gerektirir.

Literatürde çeşitli yetişkin öğrenme kuramlarının dikkate değer tartışmaları mevcuttur ve ben tartışma ve analizimi sosyal yapılandırmacılık ve “yansıtıcı uygulama” kuramlarıyla uyumlu hale getirmeyi seçtim. Zengin öğrenim için dijital eğitimin yararları konusunda eğitimciler arasında çok az fikir birliği var. Bu nedenle, çeşitli düşünce okullarını ortaya koyan literatür önemlidir. Bu bölümde, eleştirel düşünme ve öğrenmenin ilerlemesi için zengin ve gelişen bir çevrimiçi topluluk yaratma ihtiyacı ve yeteneği ile ilgili argümanları açacağım.

 Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım

Antropolog Victor Turner, “communitas” terimini etnografik çalışmalarda kullanılmak üzere icat etti. O zamandan beri yazısında ve başkalarının bu kavramı keşfetmelerinde kelime, bir grup insan eşit olarak bir araya geldiğinde ve sosyal ilişkilerde birbirlerine boyun eğdiğinde kendiliğinden ortaya çıkan topluluk türü olarak tanımlanmıştır.

Karşılıklı ihtiyaca dayalı bu tür kendiliğinden topluluk, tam da derin öğrenme ve birbirlerinin bilgi ve becerilerine karşılıklı bağımlılık geliştirmek için böyle bir ortamdır. Communitas’ın gelişimi birbirine bağlı, paylaşılan ve akılda kalıcı deneyimler gerektirir. Eğitim ortamında bu, küçük gruplar, probleme dayalı öğrenme ve vaka çalışmalarının kullanılmasıyla başarılabilir.

Tercüman eğitimine yaklaşımım, ağırlıklı olarak Kiraly’nin tercüman eğitiminin doğası gereği sosyal yapılandırmacı olarak görüşüne dayanmaktadır. Buradaki fikir, öğrenme ortamındaki her bir katılımcının – öğrenciler ve öğretmenlerin aynı şekilde bütünün öğrenilmesine değerli bir şekilde katkıda bulunabilmesidir. Bu kavram mutlaka Kiraly’ye özgü değildir veya tercüman eğitimine özgü değildir.

Yetişkinlerle öğretme ve öğrenme konusundaki bursların çoğu, öğrencilerin öğrenme sürecinde kişisel sorumluluk almaları ve kendi kaderlerini tayin etmeleri gerektiğini savunur. Öğrenme sadece sosyal olarak inşa edilmekle kalmaz, aynı zamanda yansıtıcı uygulamalar geliştiren, becerilerini ve dolayısıyla hizmetlerinin kullanıcılarına sundukları ürünü sürekli olarak geliştirebilen yansıtıcı uygulayıcılar haline gelmelerini gerektirir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir