Dijital Tercüme (39) – Kurumsal Bağlam – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (39) – Kurumsal Bağlam – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

1 Ekim 2020 Dijital Tercüme (39) – Kurumsal Bağlam – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Etik Bağlamlar Sürücü Koltuğunda: Son Kullanıcı Dijital Verilerin Kullanımı Tercüme Yaptırma Fiyat Web Tercümanlık Yönetim ve Kaynak Desteği 0
Dijital Tercüme (39) – Kurumsal Bağlam – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

 

HD görüntülerin izleme kalitesi estetik olarak, geleneksel olarak bir VHS oynatıcıda TV monitöründe daha düşük bir çözünürlükte oynatılan analog kamera kullanılarak çekilen görüntülerden daha zevklidir. İçeriğin kalitesi karşılaştırılabilir olsa da, oynatma için görüntüyü filme alma, yakalama, saklama ve geri alma çabaları çok daha az zaman alır. 2014 yılında tüketici pazarında ortaya çıkan, HD’den dört kat daha fazla çözünürlük sunan 4k teknolojisidir.

Sözlü çeviri alanındaki en zahmetli görevlerden biri işaret dili ve sözlü çeviri becerilerinin test edilmesidir. Donanım ve yazılımın sunduğu avantajlara rağmen, test edilebilir içeriğin sunulmasını düzene sokma sürecini ince ayarlamaya hala ihtiyaç vardır.

Kurumlarımız için, değerlendirilebilir içerik ve sınav materyallerinin geçici olmayan yollarla (Bulut / çevrimiçi) teslimini düzenleyen düzenlemeler henüz yürürlüğe girmedi: Trinity College Dublin ve KU Leuven, Sanat Fakültesi, Antwerp, ayrıcalıklı yüz yüze teslimat ve eğitim yöntemlerinde bazı geçici değişikliklere rağmen sınavlardı.

Bununla birlikte, çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili meşru kaygılar vardır, bunlardan en önemlisi veri kaybı riskleri, platformlar ve cihazlar arasında içerik uyumluluğu ve virüs tehdidi (ağırlıklı olarak Apple iOS platformuna rağmen) ile ilgili olanlar.

Yönetim ve Kaynak Desteği

Kurumların en iyi akademik uygulamayı desteklemek için entegre çerçeveler geliştirmeye yönelik stratejik hedefleri olsa da, Sağır çalışmaları alanları için e-öğrenme uzmanlığı sağlamaya ve yorumlamaya yönelik tek boyutlu bir yaklaşım bu hedefe ulaşmada yetersiz kalmaktadır.

Akademik kurumlarda sağlam altyapılar mevcut olabilse de, bugüne kadar e-öğrenmenin yaygınlaştırılmasının yönetiminden sorumlu olan genellikle disiplin içinde yerel düzeyde dağıtım acentesidir (eğitmen gibi). Bu tür sorumluluklar arasında güvenlik ve erişim protokollerinin yönetilmesi ve BT altyapılarının bütünlüğünün sürdürülmesi (ör. Yedeklemeleri yönetme, virüs tehditlerine karşı koruma ve erişimi kontrol etme) yer alabilir.

Buna ek olarak, öğrencilere rehberlik sağlamak için gerekli uzmanlığı edinme ve ayrıca e-öğrenme pedagojisi, içerik oluşturma ve değerlendirme, sosyal medya ve topluluk gibi alanlarda teknik bilgi birikimi konusunda yetkin olmak eğitmenin sorumluluğundadır. nişan. Bu nedenle, sınıftaki bireysel akademisyenler, yeni bir öğrenme ortamını yeterince desteklemek için değişen teknolojik eğilimlerle ilgilenmeye (ya da yapmamaya) bırakılır.

Aynı şekilde, içeriği arşivleme ve dijital medyanın yedeklenmesi için destek sağlama sorumluluğu kurumsal düzeyde ele alınmaktan ziyade esas olarak içerik yaratıcılarına devredildiğinde, departmanlar ve bireysel eğitmenler için gerçek kaynak zorlukları ortaya çıkabilir. Arşivleme ve yönetime yönelik böylesi bir kurumsal yaklaşım, çok modlu dijital verilere (örn., Kurumsal, filme alınmış içerik) geleneksel kütüphaneler veya basılı materyallerin e-sürümleri aracılığıyla “eski teknoloji” yönetimine kurumsal yaklaşımlardan daha az öncelik verildiğini gösteriyor gibi görünmektedir. Ayrıca, kurumların, ortaya çıkan e-öğrenme teknolojileri ve eğilimleriyle birlikte gelen değişiklikleri benimseme konusunda biraz daha yavaş ve daha temkinli davranması da olabilir.

Etik Bağlamlar

Bu kategori ulusal veya uluslararası düzeyde veri koruma gibi konularla ilgili olduğu kadar fikri mülkiyet hakları, telif hakkı ve lisanslama ile ilgili olmasına rağmen, aynı zamanda topluluk planlaması ve dilsel geri dönüş (ilişkili dille) gibi konuların dikkate alınmasını gerektirir. politika hususları). Uğraşmaya devam ettiğimiz sorular arasında şunlar yer almaktadır: İlgili ülkelerimizdeki akademik yaşamın İngilizce / Hollandaca dil hegemonyasını dengelemek için bir işaret diline yeterli erişimi nasıl kullanabiliriz? L2 işaret dili öğrenimini hem temel kişilerarası dil becerileri hem de bilişsel akademik dil yeterliliği için nasıl şekillendiririz ve bir eğitim programı boyunca bir işaret dilinin kullanımını bir eğitim programında nasıl teşvik ederiz soruları gündemdeydi.

Tercüme programları üzerine sınıflar (ancak sadece tercümanlık pratiği sunan sınıflar değil) ve kendi kendine çalışma amaçlarıyla ilgili sınıflar için oluşturulan sözlü kaynak içeriğinin sağır öğrenciler ve profesörler için erişilebilir olmasını nasıl sağlayabiliriz (bir eşitlik meselesi)? Uygulamalarımız ve çevrimiçi mevcudiyetimiz aracılığıyla işaret dillerine saygıyı nasıl gösterebiliriz? Ve akademik amaçlar için işaret dillerinin gelişebileceği sanal ve gerçek dünya alanlarının yaratılmasını nasıl kolaylaştırabiliriz?

Kaynak kısıtlamaları göz önüne alındığında, bununla sürekli mücadele ediyoruz, ancak dijitalleştirme girişimine yatırım yapıyoruz. Son bir soru kalıyor: Öğrenciler ve akademisyenler dijital içerikle gerçekte nasıl etkileşim kuruyor? Bu soruyu araştırmak amacıyla, 2013 yazında Belçika ve İrlanda’da bir pilot çalışma gerçekleştirildi.

Sürücü Koltuğunda: Son Kullanıcı Dijital Verilerin Kullanımı

Bu pilot çalışmayı yürütürken, temel amacımız öğrencilerin ve akademisyenlerin ağırlıklı olarak işaret dili materyallerini akademik amaçlar için nasıl kullandıklarını keşfetmekti. Burada, bu tür materyalleri yazılı materyalleri değiştirmek veya tamamlamak için ne ölçüde kullandıklarını ve bunun öğrenmeye yaklaşımlarını (örneğin, not alma veya materyallerle başka bir şekilde ilgilenme) etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini ele alıyoruz. Bu yanıtları, bunun iki dilli / iki modlu ortamlarda eğitim için ne anlama geldiğini daha fazla keşfetmek için bir başlangıç ​​noktası olarak kullanıyoruz.

Amacımız, öğrenciler için mevcut olan işaret dillerindeki çok modlu materyallerin nasıl kullanıldığına dair bir ön keşif yapmak ve öğrencilerin ve eğitmenlerin dijital materyaller oluşturma konusunda nasıl hissettiklerini keşfetmekti. Bu tür malzemelerin geliştirilmesiyle ilişkili kaynak yoğunluğu göz önüne alındığında, bunların ne kadar iyi kullanıldığını (ya da kullanılmadığını) ve yaygın kullanımını engelleyebilecek hangi engellerin bulunduğunu keşfetmeye hevesliydik. Öğrencilerin işaret diliyle (örneğin, kısa anlatılar, işaret diline çevirme ve işaret dili çevirme) hangi tür çalışmaları sunmayı tercih ettiklerine ilişkin net kalıplar bulmayı beklerken, daha ayrıntılı akademik çalışmalar için öğrencilerin çalışmayı rapor etmelerini beklerdik. Bunlar öncelikle İngilizce veya Hollandaca dillerinde gerçekleştirildi.

Tahminimiz, İrlanda’da, Trinity College Dublin’de bunu yapma fırsatına sahip olmalarına rağmen, öğrencilerin nadiren ISL’de uzun denemeler sundukları gerçeğine dayanıyordu. Öğrencilerle ve yeni mezunlarla yapılan gayri resmi görüşmeler, akademik metinlerin düzenlenmesinin, bir işaret dilinde video ile kaydedilmiş bir çalışmayla çalışmaya kıyasla İngilizce bir metinle çalışırken daha yönetilebilir ve daha az zaman alıcı olduğunu öne sürmüştü; işaret dili verileri kolayca düzenlenemez, bu nedenle bir değişiklik yapılması gerekiyorsa veya bir hata not edilirse, tüm segmentin yeniden kaydedilmesi gerekebilir. Ancak, daha önce hiç sistematik olarak öğrencilerin seçimlerini araştırmak için yola çıkmamıştık. Dolayısıyla, bu adım çeviri eğitimi adına yeni bir başlangıç olmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir