Dijital Tercüme (2) İnovasyon, Değişim ve Topluluk Yoluyla Dönüşüm – Dijital Tercüme Nedir? – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (2) İnovasyon, Değişim ve Topluluk Yoluyla Dönüşüm – Dijital Tercüme Nedir? – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

26 Ağustos 2020 Değişim ve Topluluk Yoluyla Dönüşüm - Dijital Tercüme Nedir? - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Dijital Tercüme Nedir? Mobil Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı tercüman eğitimi Tercüman eğitimi için tercüman eğitimine tercümanların profesyonel gelişimi Web Tercümanlık 0
Dijital Tercüme (2) İnovasyon, Değişim ve Topluluk Yoluyla Dönüşüm - Dijital Tercüme Nedir - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

İnovasyon, Değişim ve Topluluk Yoluyla Dönüşüm

Bu yazı dizisi, yenilik, değişim ve toplum açısından tercüman eğitiminde DE’nin geleceğini özetlemektedir. Başlangıçta, yalnızca bir bilgisayara giriş yapma açısından değil, teknolojiden nasıl etkilendiğimizi değerlendirerek, tercüman eğitiminde DE’nin gelişmesiyle ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamak için daha donanımlı hale geldik.

İnovasyon, değişim ve topluluğun düşünceli bir değerlendirmesi aracılığıyla, bu cilt, yorumlayıcı profesyoneller olarak dijital dünyada küresel düzeyde faaliyet gösterdiğimiz birçok yolla ilgili tartışmayı ateşliyor. Katkıda bulunanlar, dünyanın dört bir yanından ve sözlü ve işaret dili tercüman eğitimi için kurum ve programlardan gelmektedir. Böylelikle tercüman eğitiminde DE’nin keşfi üzerine sağlıklı bir çapraz dilbilimsel ve modlar arası diyalog başlatırlar.

Teknolojinin tercüman eğitimine yenilikçi bir şekilde nasıl uygulanabileceği, teknolojiyi benimseyerek tercüman eğitiminin sunulma şeklindeki değişiklikleri kendilerinin nasıl hayata geçirdikleri ve teknoloji aracılığıyla çeşitli öğrenci topluluklarıyla nasıl etkileşimde bulundukları konusundaki görüşlerini paylaşıyorlar.

İnovasyon açısından, katkıda bulunanlar, mobil teknolojiyi Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenmenin anahtarı olarak, Yeni Zelanda’daki uygulama toplulukları aracılığıyla dijital inovasyonu avatarların kullanımını ve tercüman eğitiminde sanal dünyalar ve tercüman eğitiminde oyunlaştırma ilkelerinin uygulanmasını öngörür.

Bir sonraki tema olan “değişim” yazarların Avustralya’daki çevirmenlerin çevrimiçi eğitiminde, Avustralya’da (Orlando) dijital kalem teknolojisinin kullanımındaki eğilimlerden oluşan bir araştırma topluluğu çerçevesinin kullanımını tartışıyor ve İrlanda ve Belçika’da “dijital öğrenme nesnelerinin” oluşturulması içeriyor.

“Topluluk katılımı” teması, katkıda bulunanların Finlandiya’daki tercümanların profesyonel gelişimi için dijital kaynakları nasıl geliştirdiklerini, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin tercümesi için çevrimiçi topluluk öğrenimini birlikte yapılandırdıklarını ve “Sağır kazanımı” teorik ilkelerini nasıl uyguladıklarını göstermektedir. ” Brezilya’da tercüman eğitimi için e-öğrenimde ve öğrencilerin deneyimlerini çevrimiçi olarak topluluk katılımıyla yorumlamalar karşılaştırılmıştır.

Son olarak, sonuç kısmı, tercüman eğitimcilerinin tercüman eğitiminde DE’yi geliştirmek için “toplum örgütleme” yaklaşımlarından nasıl öğrenebileceklerine dair genel bir bakış sunmaktadır.

Teknolojiden yararlanan tercüman eğitimi, statik, metin tabanlı bir iletişim akışından deneyimlerimizde devrim yaratabilecek dinamik, hatta akıcı bir dijital dünyaya sıçrama potansiyeline sahiptir. Topluluk araştırmasından sanal simülasyonlara kadar bu ciltte vurgulanan teknolojiler ve stratejiler, sınırların olmadığını ortaya koyuyor. Dijital dünya, yeni oluşturulan bir kimlikle büyük değişimler yapabilen bir tercüman eğitim ortamı sağlamıştır.

Günlük etkileşimlerimiz artık dijital yaşamlarımızdan ayrı olmayacak; bunun yerine, her ikisinin de çalışmamızı nasıl etkilediğine dair büyük bir fikir edinebileceğimiz iki dünyanın çarpışmasına tanık oluyoruz. Günlük ya da dijital hayatımızın tüm yönleri artık çok boyutlu, büyük zorluklar ortaya çıkarıyor ve daha da büyük çözümler yaratıyor. Bu dönüşümün ortasında nerede olacaksınız?

Düşünceden Öngörüye

Artık dijital dünyayı bir moda olarak değerlendiremeyiz. Tercüman eğitimi için yeni bir dünya şekillendirmemizi sağlayacak potansiyeli ve yenilikleri görmezden gelmeyi seçersek, yalnızca kendi geleceğimizi ve gelecek nesil profesyonellerin geleceğini karmaşıklaştırırız. Bunun yerine, bu dijital devrimi kucaklayarak korkumuzu geride bırakabilir ve dijital çağda tercüman eğitiminin geleceğini memnuniyetle karşılayabiliriz.

Ayrıca, teknolojideki sürekli ilerlemeler ile bu ciltte tartışılanların değişeceğini ve gelecekteki yayınların muhtemelen ara eğitimde farklı yenilikçi araştırma ve uygulamaları ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, burada sunulan çalışmaların zamanla ilgisiz hale gelebileceğini ve hatta bu beklenen hızlı değişiklikler nedeniyle geçersiz olabileceğini de kabul ediyoruz. İnovasyon, değişim ve topluluk katılımını belirlediğimiz temalar, gelecek olanın yalnızca yüzeyini çiziyor. Dijital eğitimin okullararası eğitim için taşıdığı potansiyel, büyük bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirebilir.

Yüksek Öğretim Sınıflarında Öğrenmenin Anahtarı Olarak

Mobil Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı

Çeşitli yeni teknoloji biçimlerinin ortaya çıkışı, iletişim, bilgi ve eğitime erişim üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle teknoloji, sağır ve işiten insanlar arasında noktadan noktaya iletişimi mümkün kılarak sağır insanların yaşamlarını büyük ölçüde iyileştirmiştir.

Örneğin, teknolojik gelişmeler, sağır kişilerin metin tabanlı mesajlar yazarak birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlayan tele tip yazıcılar (TTY’ler) gibi uzman ekipmanlara yol açtı. 1970’lerde, TTY’lerin mevcudiyetinden yararlanan telefon röle hizmetleri, pek çok ülkede ortaya çıkmaya başladı ve sağırların işiten kişilerle doğrudan telefonla iletişim kurmasını sağlayarak onlara daha fazla bağımsızlık kazandırmıştır.

Sağır kişiler, konuşmaya dayanan telefon iletişiminin yerini almak için, cep telefonları ve e-posta yoluyla kısa mesajlaşma gibi sağır ve işiten insanlar tarafından kullanılan diğer teknolojileri de benimsemişlerdir. Bilgiye daha fazla erişim artık hizmet sunumunda, televizyonda, konferanslarda ve sınıflarda gerçek zamanlı ve önceden kaydedilmiş uzaktan, tekrar okunan ve daktilo edilmiş altyazılar (transkripsiyon) aracılığıyla sağlanmaktadır ve bu, yalnızca sağır insanlara değil, aynı zamanda bölgedeki insanlara da yardımcı olabilir. Uzak yerler ve yaşadıkları ülkenin dilinde okuma yazma becerilerini geliştirmeye çalışan yabancı dil kullanıcıları için çok önemlidir.

İşaret dili kullanıcılarını etkileyen belirli bir teknolojik gelişme, kolay filme alınmasının yanı sıra video dosyalarının sıkıştırılmasına ve yüklenmesine olanak tanıyan video tabanlı teknolojidir. Bu, özellikle analiz için işaret dili verilerini daha kolay toplayabilen işaret dili araştırmacıları için önemli olmuştur. İşaret dilbilimcileri video verilerini yüklemek ve bunlara açıklama eklemek için ELAN gibi yazılımları kullanabilir. İşaret dili tercümanı araştırmacıları artık daha küçük, daha az müdahaleci kameralar sayesinde gerçek verilere daha kolay erişebiliyorlar ; ve işaret dili tercümanı eğitimcileri, analiz ve geri bildirim için öğrenci çalışmalarını daha kolay yakalayabilir.

Zor bir gelişim döneminden sonra, yüksek kaliteli video teknolojisi artık sağır kişilerin işaret dilinde uzaktan iletişim kurmasına olanak tanıyarak dünya çapında işitme engelli işaret dili kullanıcıları için videolu uzaktan “telefon” şeklinde hizmetlerin patlamasına neden oluyor.

Bu video aktarımı ve uzaktan çeviri hizmetleri, tercümanlardan ve topluluk üyelerinden çeşitli yanıtlar almıştır. Sağır kişilerin video teknolojisi aracılığıyla işaret diliyle kolayca iletişim kurma becerisinden faydalandıkları genel olarak kabul edilmekle birlikte, video uzaktan çeviri hizmetlerinin yaygınlaşması sorunları olmadan olmamıştır. : toplumdaki tercümanların mevcudiyetini etkiledi; zorlu çalışma koşulları nedeniyle tercüman tükenmişliğine yol açmıştır. İki boyutlu video ekranı aracılığıyla iletişim kuranlar üzerinde baskı kurar. İşaret dilinin dilsel özellikleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir  ve ayrıca sıra alma ve video aracılığıyla gerçekleşen diğer etkileşimli normların doğasını da etkilemektedir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir