Dijital Tercüme (1) – Çeviri nasıl yapılır? – Dijital Tercüme Nedir? – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (1) – Çeviri nasıl yapılır? – Dijital Tercüme Nedir? – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

26 Ağustos 2020 Dijital Tercüme (1) - Çeviri nasıl yapılır? - Dijital Tercüme Nedir? - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? Dijital Tercüme Yaptırma Web Tercümanlık 0
Dijital Tercüme (1) - Çeviri nasıl yapılır - Dijital Tercüme Nedir - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Dijital Tercüme

Dijital Evrim: Tercüman Eğitiminde Dijital Eğitim Üzerine Bir Hacmi Bağlamlaştırma

Dijital eğitim (DE) kavramının birçok tanımı vardır ve temel olarak eğitimde elektronik medya ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımını içerir. Dijital eğitim ayrıca alternatif olarak e-öğrenme, multimedya öğrenimi, teknolojiyle geliştirilmiş öğrenme (TEL), bilgisayar tabanlı öğretim (CBI), bilgisayar yönetimli öğretim, bilgisayar tabanlı eğitim (CBT), bilgisayar destekli (veya – destekli) öğretim (CAI), İnternet tabanlı eğitim (IBT), Web tabanlı eğitim (WBT), çevrimiçi eğitim, sanal eğitim ve sanal öğrenme ortamlarında kullanılır (VLE) (WikiPedia, 2014). Bu alternatif isimler, eğitim ortamlarında bir tür teknoloji kullanan belirli bir yönü, bileşeni veya sunum yöntemini vurgular. Dahası, DE metin, ses, görüntü, animasyon ve video akışı sağlayan çok sayıda medya türü içerir ve ses veya video kaseti, uydu TV, CD-ROM ve bilgisayar tabanlı öğrenme gibi teknoloji uygulamaları ve süreçleri içerir. Yani Web tabanlı öğrenmedir. 

Dijital eğitim, sınıf içinde veya dışında uygulanabilir ve kendi kendine hızlanan, asenkron öğrenmeyi veya eğitmen liderliğindeki, senkronize öğrenmeyi içerebilir. Ek olarak, DE, uzaktan öğrenmeye ve esnek öğrenmeye uygundur ve yüz yüze öğretimle birlikte de kullanılabilir, bu durumda karma öğrenme terimi yaygın olarak kullanılır. Ters çevrilmiş pedagoji, harmanlanmış öğrenme kavramını genişleten daha yeni bir terimdir; eğitimcilerin Web araçlarını kullandığını ve öğrenme ortamının dijital dünyaya genişlediğini gösterir.

Gallaudet Üniversitesi Tercüman Eğitimi serisindeki diğer ciltler, çevirmen eğitiminde teknolojinin kullanımını, örneğin çevrimiçi kaynakları kullanarak harmanlanmış sunumla, video kaynaklarının geliştirilmesiyle; uzaktan eğitim için sanal öğrenme ortamlarının kullanımı ve sağlık hizmeti tercüman eğitimi için çevrimiçi eğitim tasarımını içerir.

Dijital Çağda Tercüman Eğitimi, dijital çağda imzalı ve sözlü dil tercüman eğitimine yaklaşımlar üzerine yenilikçi bir araştırma koleksiyonudur. Bu yazı dizisi, teknolojinin müfredatı, dersi veya kaynakları nasıl geliştirdiğine değil, teknolojinin kendisine odaklanmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, DE kavramının tanımları değişir.

Bu nedenle, tercüman eğitimcileri ve uygulayıcıları olarak, bu kavramı çevreleyen paylaştığımız sözlük, teknolojiyle ilgili deneyimlerimiz kadar çeşitlidir.

Bu yazı için amacımız, tercüman eğitimine ve daha geniş öğrenmeye teknolojilerin uygulanması için bir bağlam sağlamaktır; bu, tercüman eğitiminde DE deneyimlerimizi nasıl tanımladığımız ile onu nasıl konuştuğumuz ve uyguladığımız arasındaki boşluğu dolduracaktır. Bu yazı dizisi, bu dijital deneyimlerin tercümanlık ve dil uzmanları olarak işimiz üzerindeki potansiyel etkisini araştırmaktadır.

Değişim Tarihimiz

Tarihsel olarak, DE kavramı genellikle çevrimiçi eğitimi çevreleyen tartışmalarla bağlantılı ve bazen sınırlı olmuştur. Çevrimiçi eğitim önemli bir konu olmasına rağmen, bu cilt, teknoloji ve tercüman eğitimine (çevrimiçi eğitimle sınırlı değildir) odaklanan ve mesleğimizin tamamındaki daha geniş dijital deneyimler mozaiğine katkıda bulunan çeşitli enstantaneler koleksiyonu aracılığıyla daha yakından incelemektedir. Şimdiki zamanımızı ve geleceğimizi anlamak için önce bu noktaya kadar olan yolculuğumuza düşünmeliyiz; o zaman, okullararası eğitimde dijital eğitimin sürekli değişen manzarasına uyum sağlamaya devam ederken nereye gittiğimizi daha iyi anlayabiliriz.

Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılına kadar, diğer bilim dallarında olduğu gibi, teknoloji ile tercüman eğitimi arasındaki bağlantı üzerine araştırma ve literatür çok azdı. Bununla birlikte, alanımızdaki teknolojinin önemli ölçüde artması ve çeşitli kullanıcı seviyeleri için artan erişilebilirlik nedeniyle bir artışa tanık olduk. Tercüman eğitimcileri, diğer birçok profesyonel gibi, kendi alanımızın öncülerine ve eğitim müfredatına teknoloji entegrasyonunu keşfetmelerine ev sahipliği yapıyor. Her harekette olduğu gibi, dijital devrimde doğal liderler (teknolojiyi benimseyenler) ortaya çıktı.

Teknolojiye dayalı müfredatın merkez aşaması tartışmasını getirdiler ve uygulayıcılar, eğitimciler ve araştırmacılar arasında teknolojinin tercüman eğitimi için gerçekte ne anlama geldiğine dair daha büyük tartışmalara yol açtılar. Bu liderler, çevirmen eğitiminin dijital dünyadaki yerini nasıl yeniden tasavvur edebileceğimizi vurgulamaya yardımcı olmuş olsalar da, şu soru hala devam etmektedir: çevirmen eğitiminde dijital eğitim, uluslararası bir bakış açısıyla ve çeşitli diller ve yöntemler arasında neye benziyor?

Bu cildin belirli bir özelliği, dijital benliğimizi ve öğrencilerimiz için model olarak dijital vatandaşlık duygumuzu geliştirebilme şeklimize yakından dikkat etmemizdir. Genel vatandaşlık, “bir kişiyi toplumun yetkin bir üyesi olarak tanımlayan ve sonuç olarak kaynakların kişilere ve sosyal gruplara akışını şekillendiren uygulamalar (hukuki, siyasi, ekonomik ve kültürel) grubunu ifade eder” dahası, vatandaşlık kavramı sosyal katılımcılar tarafından müzakere edilir ve yeniden müzakere edilir. Peki dijital vatandaşlık nedir? Dijital vatandaşlığın, insanları dijital teknolojinin yetkin kullanıcıları olarak tanımlayan benzer bir dizi uygulamayı kucakladığını iddia edebiliriz; dahası, teknolojinin yaşamlarına gömülmesi, ilişkilerini ve topluma katkılarını etkiler. Aslında, dijital vatandaşlık “teknoloji kullanımına ilişkin uygun, sorumlu davranış normları” olarak tanımlanmıştır.

Ribble, etkili dijital vatandaşlığı sağlamak için gereken dokuz temayı açıklamaktadır:

(1) topluma tam elektronik katılım için dijital erişim;

(2) elektronik mal alım satımını mümkün kılmak için dijital ticaret;

(3) elektronik bilgi alışverişi için dijital iletişim;

(4) teknoloji ve teknoloji kullanımı hakkında öğretme ve öğrenme süreci olarak dijital okuryazarlık;

(5) elektronik davranış veya prosedür standartları için dijital görgü kuralları;

(6) eylemler ve eylemler için elektronik sorumluluğu barındıran dijital hukuk;

(7) bu özgürlüklerin dijital bir dünyada herkese yayılmasını sağlamak için dijital haklar ve sorumluluklar;

(8) dijital teknoloji dünyasında fiziksel ve psikolojik refah için dijital sağlık ve zindelik; ve

(9) güvenliği garanti altına almak için elektronik önlemlerle dijital güvenlik.

Tıpkı günlük, yüz yüze etkileşimlerimizin bir dereceye kadar nezaket gerektirmesi gibi, dijital pratiğimizde ve yaşamlarımızda da aynı nezaketi sergilemeliyiz.

Bu yazı dizisi, yalnızca teknolojinin eğitim üzerindeki etkisini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda dijital dünyada bir tercüman olarak nasıl düşünmenin, olmanın ve çalışmanın ne anlama geldiğiyle ilgili gerçek soruları gündeme getiren çalışmaları da içermektedir.

Ek olarak, bu yazı dizisi, bu sürekli değişen dijital dünyada dijital bir vatandaş olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili olarak öğrencileri etkileyebileceğimiz ve eleştirel düşüncemizi geliştirebileceğimiz yollara bir bakış sağlıyor. Dijital dünyadaki sorumluluğumuzu rehber olarak kabul etmezsek, öğrencilerimiz önümüzdeki on yıllarda bu yeni ortamla nasıl etkileşim kuracaklar? Katkıda bulunan yazarların gösterdiği gibi, model oluşturarak, deneyerek ve hatta risk alarak, bir kolektif olarak tercüman eğitiminde dijital vatandaşlığın geleceğinde küçük ama nasıl önemli bir rol oynadığını göreceğiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir