Devrim Olarak Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Devrim Olarak Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

3 Ocak 2021 Devrim ingilizcesi Devrimci İngilizce Evo ne demek Evrim ingilizce ne demek Revolution türkçesi Ruelle revolution Türkçe çeviri 0
Devrim Olarak Çeviri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Spratlys bağlamında, bölgesel egemenlik iddiaları birbiriyle rekabet halindedir: belirli bir dünya görüşünün somutlaştırılmış, kısmi gerçekleşmeleri. Bir yer hakkında ‘gerçek’ bilgisi, bakanı tarafından çerçevelenmesi dışında olmadığı gibi, yorumlayıcısına orijinal jeopolitik manzarasının dışında hiçbir metin de yoktur. Yerin canlandırılması hem çevremizdeki dünyayı görmenin bir yolu hem de onun içindeki özne-konumumuzu anlamanın bir yolu olduğu gibi, çevirmenin metnin alanına bakışı da nihayetinde bir bakma modudur.

Farklılığın yaratılmasıyla eşit derecede meşgul olan bir uygulama olarak, çeviri, değerleri artık yazarınkilerle eşanlamlı olmayan ancak kendi başına çevirmen tarafından inşa edilmesi gereken metnin alanına anlamlar yükler. Metnin anlamını belirlemede yazarın rolünden uzak olduğumuz için metin, yazarın denetiminden vazgeçtiğimiz özerk bir anlam alanıdır.

Hermeneutik bilinmeyene bu hayali sıçrayışa, yabancı metnin terra incognita’sına doğru bir yolculuk, çeviri nihayetinde eve bağlı bir yolculuktur, metni bağlamdan arındırır, olası dünyaları projelendirme potansiyelini açar, bulunan anlama için sonsuz olasılıkları genişletir. içinde, ama daha da önemlisi, yazı alanında görülen ve okunanı düzeltmek gerekir.

Devrim ingilizcesi
Devrimci İngilizce
Revolution türkçesi
Evo ne demek
Evrim ingilizce ne demek
Ruelle revolution Türkçe çeviri

Son tahlilde, çevirmen, Tuan’ın terimini, metnin mevcut yorum uzayındaki sonsuz yörüngesini kullanmak için, yükselttiği sonsuz olasılıklardan yalnızca birine, “duraklayarak” karar vermelidir. Steiner bunu çevirmenin “yorumlayıcı saldırısı ve temellük etme” olarak tanımlar ve anlamanın etimolojisinin gösterdiği gibi, kişinin yalnızca bilişsel olarak değil, aynı zamanda kuşatma ve sindirme yoluyla da “kavradığını” savunur.

Çevirmenin tepkisi, bir metnin uzamının zaman ve mekândaki ‘geçmiş’ gerçekliğinden şimdiki çeviri yerindeki yeni yuvasına sahiplenme yoluyla geçerken geçtiği sayısız yorum süresinden yalnızca biridir. Çevirinin nasıl şekillendiğini bildiren, çevirmenin ‘şimdiki zaman’ içindeki konumudur.

Günümüz tercümanı için metnin alanı, “tercümanın ona bakabilmesi anlamında sadece bir nesne değil, aynı zamanda bir yorumlama girişiminin ürünü ve nesnesi olarak bakmanın bir yoludur. ‘Metinler’ olarak görüldüğünde, Spratly Adaları’nın değişen jeopolitik statüsü, bunların yalnızca sürekli bir çeviri durumunda olan yerler olmadıklarını, farklı zamanlarda ve yerlerde inşa edilip yeniden inşa edildiğini, aynı zamanda birbiriyle rekabet eden yorumların ve nasıl çelişkili yaklaşımların mekanı olduklarını göstermektedir. alan sahiplenilmeli ve kavramsallaştırılmalıdır.

Hermeneutik çalışmamızın dersi şudur: Sahiplenme, dünyamızın fenomenlerinin farklı yorumlamalarından ortaya çıkan anlayış için sonsuz olasılıkları açmamızı sağlarken, sahiplenme aynı zamanda sadece bir tanesine sabitlenmemizi gerektirir.

Dönüşüm

Devrim Olarak Çeviri

Lichtenstein: Bir Retrospektif 21 Şubat – 27 Mayıs 2013 tarihleri ​​arasında Tate Modern’de gösterildi ve sanatçının çalışmalarının yirmi yılı aşkın süredir ilk tam ölçekli sergisi oldu. Chicago Sanat Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen bu sergi, Lichtenstein’ın en ünlü tablolarını ve heykellerini bir araya getirdi ve çalışmalarının önemi hakkında yenilenmiş tartışmaları teşvik etti.

Gezici retrospektifin en önemli parçalarından biri ve belki de en ünlü tablosu Whaam! ‘Dı, Lichtenstein’ın geçen yıl All American Men of War serisinde yayımladığı çizgi roman panosuna dayanan “1963’ten bir diptik” Whaam! illüstratör Irv Novick ve 1962’de DC Comics tarafından yayınlandı.

Lichtenstein’ın, hava muharebesi sahnelerini resmettiği muazzam boyanmış versiyonunda, bir savaş pilotu gökyüzüne fırlayan bir roket gönderir. Soldan sağa hızla geçerek bir düşman jetini muhteşem bir kırmızı, sarı ve beyaz parıltıyla patlatır.

Tate’in sergi rehberi web sayfasına göre, ‘Lichtenstein, kaynak görüntüsünü kırparak, ayrıntıları ortadan kaldırarak, konuşma balonlarını silerek veya düzenleyerek ve roket izini diyagonal yerine yatay hale getirerek, böylece dramayı keskinleştirerek ve tek bir düşmana daha fazla ağırlık vererek dikkatlice yeniden işledi. Sonuç sadece bir it dalaşının hikayesi değil, aynı zamanda kompozisyona dayalı bir ip hareketidir.

Lichtenstein’ın savaş resimleri ve romantik melodramları bir gecede başarılı oldu ama aynı zamanda sert eleştirilere neden oldu. Bazıları için, kendine özgü çizgi film tarzıyla saygı duyulan pop sanatının mimarıdır, ancak diğerleri için bir taklitçiydi; bir intihalist, bir sanatçı değil.

Tate materyalinin belirttiği gibi: “1964’te Life dergisi şakayla karışık” ABD’deki en kötü sanatçı mı? ” – 15 yıl önce 1949 Life dergisinin Jackson Pollock’taki bir haberinde manşete yankılanan ve özlü bir şekilde şu soruyu soran bir soru: “O Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan en büyük ressam mı?

Lichtenstein, popüler kültürden esinlendiği ve çalışmalarını sanat ve sanat eleştirisine yönelik kabul görmüş yaklaşımlarla devam eden bir diyalog olarak inşa ettiği biliniyordu. Yapıtının taklit, simulakrum, parodi ve oyun yöntemlerini intihal ve yağmayla eşitleyen eleştirel bir kabulünü ne açıklıyor? Buna cevap vermek için, sahiplenmenin nedenlerini ve sonuçlarını daha fazla araştırmalıyız.

Çevirmeni anlama nesnesinden ayıran uzaklaşan yabancılaşmanın üstesinden gelme girişimi olarak çeviri, içeren ötekilikle bir karşılaşmadır. Yabancıyı aşina kılmak için çeviri de dahil edilmelidir. Yabancı metne yaklaşmalı ve onu yerelin bünyesine getirerek ona sahip olmalıdır. Sahiplenmenin başladığı özerk anlam alanında, bir metin bağlamsız hale gelir.

Üretiminin zamanı ve yeri ve tarihteki sosyokültürel anıyla kurduğu ilişki çevirmenin ulaşamayacağı bir yerde. Çeviride, referanslar ayrıştırılır ve tamamen yeni değerler atfedilerek, anlayış için yeni olanaklar tasarlama potansiyeli katlanarak genişler. Ve yine de, aynı zamanda, çevirmen bu sonsuz olasılık ufkunu, yazmanın şimdi ve burada tekil bir okumaya dönüştürür.

Çevirmenler, ilk başta okuyucular olarak, metni kendileri yaparak, metni kendi okumalarına göre şekillendirirler. Diğer metnin kelimelerine hayat veren ve onları yeniden yapan metnin bir “yorumu” olarak, çeviri her şeyden önce bir versiyon oluşturma alıştırmasıdır.

Ne masum ne de otomatik bir faaliyettir. Okur ve metin arasındaki, ‘bizim’ ile ‘onların’ arasındaki, tanıdık olanın güvenliği ile bilinmeyenin yabancılaşması arasındaki karşıtlıktan doğan dinamik bir arabuluculuktur ve bu nedenle, hayal gücüyle başlar. “ötekilik” ile karşılaşma ve kendisiyle aynı ötekilik, çevirmenin kendi yorumlama çerçevesi içine gömüldüğünde biter.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir