Yerler ve Çeviriler – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Yerler ve Çeviriler – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

2 Ocak 2021 A tercüme ltd şti İslam dünyasında ilk tercüme faaliyetleri Resmi belge çeviri örnekleri Tercüme Bürosu Yeminli tercüman İstanbul 0
Dil Farklılıkları – Çeviri Disiplini – Çeviri Araştırmalar – Çeviribilim – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Yerler ve Çeviriler

Second Thomas Shoal’dan 15 mil uzakta, bazıları tarafından “Mischief Reef” olarak bilinen ve büyük bir Çin toprak ıslah projesinin merkezinde yer alan küçük bir mercan adacığı var. Birkaç yıl içinde Çin, Güney Çin Denizi’nden binlerce dönümlük araziyi geri aldı ve Nansha adaları olarak adlandırdığı resifleri, gelgitlerdeki sular altında kalan ve bu nedenle uluslararası hukuka göre toprak olarak kabul edilmeyen resifleri kalıcı hale getirdi. 

Bölgenin maden ve petrol yatakları açısından zengin olduğu düşünülüyor, ancak rezervlerinin Kuveyt bölgesi kadar güçlü olabileceği iddia ediliyor “henüz keşif yoluyla kanıtlanamadı. Bölgedeki arazi mülkiyeti, ticarette trilyonlarca dolarlık büyük bir deniz yolunda varlık oluşturmak ve Güney Çin’e deniz kaynaklı tehditleri engellemek açısından stratejik bir avantaj da sağlayabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ‘Filipinler Cumhuriyeti tarafından başlatılan Güney Çin Deniz Tahkiminde Yargı Yetkisi Konusunda’ bir pozisyon belgesine göre, Çin, Güney Çin Denizi Adaları (Dongsha Adaları, Çin Halk Cumhuriyeti) üzerinde tartışmasız egemenliğe sahiptir. Xisha Adaları, Zhongsha Adaları ve Nansha Adaları) ve bitişik sularıdır.

Güney Çin Denizi’ndeki Çin faaliyetleri 2000 yıl öncesine dayanmaktadır. Çin, Güney Çin Denizi Adalarının kaynaklarını keşfeden, adlandıran, araştıran ve kullanan ilk ülke ve bu adalar üzerinde sürekli olarak egemen güçler kullanan ilk ülke oldu. (Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2014)

Spratlys, temsil ettikleri denizcilik bölgelerinin bile sürekli bir evrim halinde göründüğü egemenlik iddialarının bir şifresi haline geldi. Açıklamada Çin, isim verme yetkisine sahip adalar üzerinde toprak hakimiyeti iddiasını tespit ediyor.

Çin, toprağın metaforik alanına kelime aracılığıyla bir işaret koyarak, adaları uluslararası hukukta olmasa da en azından ahlaki tahayyülde kapsamayı başarır. Spratly’lerin tartışmalı alanına yönelik rakip iddiaların okunması ve ifade edilmesi, bu hermenötik jest aracılığıyla yapılır.

Tuan için fiziksel dünya değerler olmadan var olur. Mekânın öznel deneyimi, kendisini çevremizdeki boşluklarda kimliğimizi sergileme şeklimizin görünür özellikleri olan işaretler olarak işleyen bir yerin ‘yer işaretleri’ olarak adlandırdığı şeyde gösterir.

Yeminli tercüman
Yeminli tercüman İstanbul
Yeminli Tercüme
İslam dünyasında ilk tercüme faaliyetleri
A tercüme ltd şti
Sözlü tercüme
Tercüme Bürosu
Resmi belge çeviri örnekleri

Değersiz bu uzaylı uzayı ritüel ile dolduran, manzaralar, sesler ve kokular ekleyerek, ona duygu, anlam ve ideolojiler atfeden bizleriz. Belirli kimlikler, sadakatler ve adlandırma stratejileri ile ilgili yerlere işaretler ve sınır işaretleri koyduğumuzda, boş insan alanını aşina hale getiririz ve onu yerleştiririz.

Bu izler, çevremizdeki fiziksel dünyanın yaşanmış insan deneyimine verdiğimiz çoklu okumalara ve anlamlara ipuçları olarak işlev görür. Bu belirteçler eş zamanlı olarak aidiyet sinyalleri verir, ancak aynı zamanda bölebilir, yer değiştirebilir ve dışlayabilir. Bu anlamda yerler “ikiyüzlüdür” çünkü anlamları yalnızca çok yönlü değildir, aynı zamanda onları kimin, neden, nerede ve ne zaman kullandığına bağlı olarak zamanla değişir.

Bu atıf sürekliliğinden geçerken, bir yerin kimliği katlanarak çoğalır, yaşama ve deneyimlenme şekline göre zamanla genişler ve daralır. Uzayın yeni yorumları, daha fazla kimlik aşılayarak, ayrı bir coğrafi gerçeklik olarak nesne ile onu deneyimledikçe nesne arasında bir apori yaratıyor.

Yerler, “çeviriler” gibi dünya ile “somutlaşmış” bir ilişki taşır.

Yaşayan insanlar tarafından inşa edilirler, çoklu rekonstrüksiyonların izlerinden etkilenirler ve bu nedenle asla ‘tamamlanmazlar’ yerine gerçekleştirilirler.

Bu, uzayın kendi başına bir dizi ayrı yerden ziyade “sosyal bir yapıya dönüştüğü” “mekan-balesi” dir. Her insan uzayı farklı şekilde görecek ve bu nedenle uzay zaman içinde sürekli olarak gelişiyor.

Bir yerin ‘ruhu’, başka bir deyişle, bakanın gözünde var olur, çünkü ‘görmek’ benlik ile öteki, yorumlayıcı ve nesne arasında bir mesafe yaratır. Tuan için, gördüğümüz şey “dışarıda” olduğu için, tüm görmek bir fark yaratır. Manzarayı gerçekte olduğu gibi değil, çerçevelendirdiğimiz gibi görüyoruz, çünkü mekanlar, başarılı bir şekilde resmedilmeyi bekleyen bağımsız gerçeklikler olarak değil, tercümanın kendi bakış açıları, bilgileri ve beklentileriyle oluşturulmuş mekan nesneleri olarak var olur.

Bir yerin yaşanmış deneyimi ile sonraki yorumu arasında zaman geçtiğinde, bir çeşitlilik meydana gelir. Bir yerin ‘gerçeği’ ortadan kaybolur ve yorumu yapan kişinin öznel deneyimi ve bakış açısı gölgede kalır. Tuan bunu kısa ve öz bir şekilde ifade eder: Eğer zaman akış veya hareket olarak algılanırsa, o zaman yer bir duraklamadır.

Spratlys bağlamında, bölgesel egemenlik iddiaları birbiriyle rekabet halindedir: belirli bir dünya görüşünün somutlaştırılmış, kısmi gerçekleşmeleri. Bir yer hakkında ‘gerçek’ bilgisi, bakanı tarafından çerçevelenmesi dışında olmadığı gibi, yorumlayıcısına orijinal jeopolitik manzarasının dışında hiçbir metin de yoktur.

Yerin canlandırılması hem çevremizdeki dünyayı görmenin bir yolu hem de onun içindeki özne-konumumuzu anlamanın bir yolu olduğu gibi, çevirmenin metnin alanına bakışı da nihayetinde bir bakma modudur.

Farklılığın yaratılmasıyla eşit derecede meşgul olan bir uygulama olarak, çeviri, değerleri artık yazarınkilerle eşanlamlı olmayan ancak kendi başına çevirmen tarafından inşa edilmesi gereken metnin alanına anlamlar yükler.

Metnin anlamını belirlemede yazarın rolünden uzak olduğumuz için metin, yazarın denetiminden vazgeçtiğimiz özerk bir anlam alanıdır.

Hermeneutik bilinmeyene bu hayali sıçrayışa, yabancı metnin terra incognita’sına doğru bir yolculuk, çeviri nihayetinde eve bağlı bir yolculuktur, metni bağlamdan arındırır, olası dünyaları projelendirme potansiyelini açar, bulunan anlama için sonsuz olasılıkları genişletir. içinde, ama daha da önemlisi, yazı alanında görülen ve okunanı düzeltmek gerekir.

Son tahlilde, çevirmen, Tuan’ın terimini, metnin mevcut yorum uzayındaki sonsuz yörüngesini kullanmak için, yükselttiği sonsuz olasılıklardan yalnızca birine,” duraklayarak “karar vermelidir. Steiner bunu çevirmenin “yorumlayıcı saldırısı ve temellük etme” olarak tanımlar ve anlamanın etimolojisinin gösterdiği gibi, kişinin yalnızca bilişsel olarak değil, aynı zamanda kuşatma ve sindirme yoluyla da “kavradığını” savunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir