Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (3) – Tercümanın Kimliğiyle İlgili Rekabet Söylemler – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir? (3) – Tercümanın Kimliğiyle İlgili Rekabet Söylemler – Tercümanlar Neler Yapar? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Fiyatları – Tercüme Danışmanlık

14 Ağustos 2020 ikinci dil edinimi profesyonel bir tercüman profesyonel kimlik Tercümanın Kimliği Tercümanın Kimliğiyle İlgili Rekabet Söylemler tercümanların yerini Web Tercümanlık 0
Tercümanlık Eğitimi Neler İçerir 3 - Tercümanın Kimliğiyle İlgili Rekabet Söylemler - Tercümanlar Neler Yapar - Tercüme Yaptırma - Tercüme Fiyatları - Tercüme Danışmanlık

Tercümanın Kimliğiyle İlgili Rekabet Söylemler

‘Söylem’ ismi ne anlama geliyor? En temel anlamıyla, bir konu hakkında sözlü fikir alışverişi ve / veya düşüncenin düzenli bir şekilde ifade edilmesini ifade eder. Bununla birlikte, daha büyük ölçekte, bilgi, deneyim ve fikirleri dil yoluyla, yazılı veya sözlü olarak organize etmenin bir yolunu da ifade edebilir.

Tercümanın kimliğiyle ilgili söylemlerden bahsederken, sözünü ettiğim kelimenin son anlamıydı. İki anlamı birbirinden ayırmak için, Gee’nin ‘Discourse’ ismini büyük harfle ‘D’ (1996) kullanmasını kabul ediyorum. Küçük d ile söylem terimi, daha sonra ‘konuşma gibi anlamlı olan bağlantılı dil uzantıları’ anlamına gelir (Gee 1996: 127), oysa büyük D ile Söylem, daha geniş bir çerçeve olarak tanımlanır. “..dünyadaki varoluş yolları veya kelimeleri, eylemleri, değerleri, inançları, tutumları ve sosyal kimlikleri bütünleştiren yaşam biçimleri ..” 

Kapital D Söylemleri sosyal dünyada mevcuttur ve toplumun veya daha özel olarak sosyal kurumların dünyayı bizim için çerçevelemeye çalıştığı araçlardan biridir. Bize nasıl dünyada bulunacağımızı ve hangi değerlerin, inançların ve tutumların diğerlerinden daha önemli ve alakalı olduğunu söylerler. Her ne kadar söylemler güçlü ikna ediciler olsa da, tamamen onlar tarafından belirlenemiyoruz, ne kadar hiçbir Söylemde tamamen baskın ve her yerde yayılıyor. Her zaman birbiriyle yarışan söylemler vardır ve söylemler arasındaki bu ikilemli boşluklarda, kabul, değiştirme veya çürütme olasılığıyla müzakere için yer vardır.

Tercümeye gelince, gördüğümüz gibi, sosyal dünyada potansiyel olarak çok farklı mesleki kimlikler gerektiren iki temel biçim vardır (Konferans ve Topluluk). Sonuçta, biri uzun süreli monolojik konuşmaları tercüme etmeye (konferans tercümesi), diğeri ise diyalojik, potansiyel olarak çok farklı sosyal, kültürel ve sosyo-ekonomik geçmişlere sahip taraflar arasında çalışmaya (topluluk tercümesi) dayanmaktadır. Öyleyse, her iki rolü de kapsayabilecek profesyonel bir tercümanın kimliği hakkında ne söyleyebiliriz? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birbiriyle yarışan ve akademik dünyanın uğraştığı ve bugün boğuşmaya devam ettiği söylemler vardır.

Bir söylem, tercümanı bir ‘hayalet’ biçimi olarak konumlandırır, görünürden daha görünmez, ‘Yorumlanmış İletişim Etkinliği’nde bulunan bir kişi, bundan böyle’ ICE’de, ama aynı zamanda bir şekilde sihirli bir şekilde değildir. Bu söylemde, tercüman esas olarak, insan etkileşimi unsurunu küçümseyen ve bilişsel ve dilsel becerilerin rolünü vurgulayan muhataplar arasında dili kanalize etmek için bir “kanal” olarak görülmektedir. Bu profesyonel kimlik biçiminde, tercüman, belki de yaşayan bir nefes alan varlıktan çok bir bilgisayara benzeyen, iki farklı dil kodunun oldukça karmaşık bir işlemcisi gibi görünmektedir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu Söylem, 80’li ve 90’lı yıllarda bilgisayar teknolojisinin yükselişi ve ardından makineler ve insanlar arasındaki karşılaştırmalarla çok popülerdi. Bu dönemde ve bugün hala “girdi” ve “çıktı” gibi terimler, dilin “işlenmesi” hakkında konuşurken, özellikle de ikinci dil edinimi alanında hem makineler hem de beyinler için birbirinin yerine kullanılmıştır.

Gerçekten de, bilgisayarların insan tercümanların yerini tamamen alıp almayacağı tartışması hala çok canlı ve eğer bir gün gerçek olursa (birçoklarının da inandığı gibi), yukarıda ana hatlarını çizdiğim bilişsel ve dilbilimsel Söylem pekala baskın hale gelebilir.
Bununla birlikte, bir başka rakip Söylem, bireyin “benliğinin” ICE ile karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu düşünür.

Bu açıdan tercümanlara ve bunun bir gelişmesinde, ‘tercüman kendi aracılığıyla, ICE’nin sonuçlarını değiştiren farklı davranışlar yoluyla somutlaşan aracılık ve güç uygular’. Bu Söylem, özellikle toplum tercümanı figürünü araştıran pek çok araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. (örn. Metzger 1999; Wadensjὅ 1998; ve özellikle sağlık hizmetleri alanında, Angelelli 2004; Bolden 2000; Cambridge 1999; Davidson 2001 ve mahkeme salonlarında, Mikkelson 2008), Onlar tercümanı meşgul bir tercüman, görünür bir oyuncu ve katılımcı muhatap olarak konumlandırıyor.

Bu Söylem, ICE’lerde işleyen insani ve sosyal faktörlerin altını çizmektedir. Dünyanın sosyo-kültürel modellerinin her zaman oyunda olduğu insan etkileşiminin inceliklerine odaklanarak, yorumlamayı basit bir girdi ve çıktı süreci olarak görme resmini karmaşıklaştırır.

Sosyal ve ekonomik statü, güç farklılıkları ve dünya hakkındaki kültürel perspektifler gibi konulardaki farklılıklar, tüm insan iletişiminin bir parçasıdır ve bir ICE katılımcıları (tercüman dahil) sürekli olarak bunları müzakere etmektedir. Proksemik ve haptik soruları, sırasıyla insanlar arasındaki fiziksel mesafe ve jest ve dokunma biçimleri devreye girdikçe bunun dilin de ötesine geçtiği iddia edilebilir.

Bu noktada, hayalet / kanal Söyleminin konferans tercümanı için daha uygun olduğu ve topluluk tercümanı için meşgul / görünür Söylem’in daha uygun olduğu söylenebilir, ancak bu işleri çok fazla basitleştirecektir. Konferans çevirmenleri sadece bir stantta çalışmazlar, bir yuvarlak masada bulunabilirler veya bir konferans sırasında ve / veya sonrasında aynı alanda insanlarla birlikte çalışabilirler.

Ayrıca, konferans çalışmaları onların tek gelir kaynağı olmayabilir ve diğer tercümanlık işleriyle, belki de toplum tercümanlığı ile çapraz geçişler olabilir. Bu, tüm senaryolara uyan tek bir ölçüyü ve dolayısıyla birleşik, tutarlı bir profesyonel kimliği karmaşık hale getirir.

Tüm bu düşünceler, tercüman eğitimine yönelik didaktik yaklaşımları da karmaşıklaştırmaktadır. Örneğin, tercümanlık kurumlarında topluluk tercümesinin öğretilmesi daha çok bilişsel ve dilbilimsel becerilere odaklanabilir ve sosyal ve kişiler arası ilişkileri, kültürler arası iletişimi ve tercümanın ICE’de oynadığı rolü hesaba katmayabilir; bu, bazı akademisyenler ve alanında uzmanlar tarafından gerçekleşir.

Örneğin, Angelelli (2012), tercümanların öğretilmesi ve test edilmesinin bilgi işleme görevlerine (bellek, analitik beceriler), dil yeterliliğine, belirli terminolojiye ve etik bilgisine çok odaklandığını görürken, tercümanların soruları ‘görünürlük’ ve ‘ ajans ‘nadiren değerlendirilir.

Araştırma bulgularımın önerdiği gibi, burada özetlediğim iki Söylem ve profesyonel tercümanın kimliğini oluşturdukları farklı yollar verilerde ortaya çıktı. Bu Söylemler, katılımcılarımın tercüman olmak için gerekli kaynakları nasıl değerlendirdikleri ve çoğu kez kafa karıştırıcı ve belirsiz bir şekilde de olsa, tercümanın ne olduğu ve ne yaptığı konusundaki anlayışları açısından etkili olarak görüldü. Araştırmadan ortaya çıkan şey, öğrencilerin bu genellikle görünmeyen ve birbiriyle çelişen Söylemleri sınıfta nasıl müzakere etmeye çalıştıklarıydı.

Üçüncü bölümde, kurumlar ve Söylemler arasındaki karşılıklı ilişkiyi daha ayrıntılı inceleyerek, ikincisinin zaman içinde nasıl üretilip yeniden üretildiğini inceleyeceğiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir