Tercümanın Kaynağı (47) – Tercüman Dernekleri – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Tercümanın Kaynağı (47) – Tercüman Dernekleri – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

24 Aralık 2020 Dünya gümrük örgütü komiteleri Dünya Gümrük Örgütü ne iş yapar Dünya Gümrük Örgütü nedir Dünya Gümrük Örgütü üye ülkeler GATT Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Merkezi Web Tercümanlık World Customs Organization 0
Tercümanın Kaynağı (47) – Tercüman Dernekleri – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

DÜNYA GÜMRÜK ORGANİZASYONU

Dünya Gümrük Örgütü (WCO), 1952 yılında Gümrük İşbirliği Konseyi olarak kurulmuş bağımsız bir hükümetler arası organdır. 1999’da 146 üye ülkesi vardı. Her üyenin WCO’da bir temsilcisi vardır ve her ülkenin bir oy hakkı vardır. WCO, üye ülkelerdeki gümrük sistemlerini uyumlu hale getirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Bazı durumlarda verimsizlik ve yolsuzlukla mücadele ediyor. Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışır.

146 üyeli Konsey, 24 üyeli Politika Komisyonu ve 18 üyeli Finans Komitesi DGÖ’nü yönetmektedir. Konsey her yıl bir Stratejik Planı onaylar. Gümrük koordinasyonunun farklı yönleri üzerinde beş komite çalışmaktadır. Michel Danet, Genel Sekreterdir.
Dünya Gümrük Örgütü’nün çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca’dır ve biraz da İspanyolca’dır. WCO, üçü tercüman olmak üzere toplam 142 personel istihdam etmektedir. Serbest Arapça ve Rusça tercümanlar yılda yaklaşık otuz gün çalışmaktadır. Yıl boyunca yapılan toplantılarda simültane çeviri yapılmaktadır.

DÜNYA TİCARET ORGANİZASYONU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 1948’de kurulan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) yerini aldığında 1995 yılında kurulmuştur. GATT ile bir dizi sorun ortaya çıkmıştır – bir ülke bir anlaşmazlığın çözümünü engelleyebilir ve Anlaşma yalnızca mallara uygulanır. Dünya Ticaret Örgütü’nün daha geniş bir özeti var; ticaretin yanı sıra bankacılık, sigortacılık, turizm, ulaştırma ve telekomünikasyon gibi hizmet sektörleriyle de ilgilenmektedir. Aynı zamanda telif hakları, patentler ve ticari markalar ile ilgilenir.

Üye ülkelerin ticaretle ilgili olarak diğer ülkelere karşı ayrımcılık yapmasına izin verilmiyor. Örneğin, ticareti miktar bazında kısıtlamaya çalışmak yerine gümrük tarifelerini kullanmaya teşvik edilirler.

1999’da Dünya Ticaret Örgütü 134 üye ülkeden oluşuyordu ve otuzdan fazla ülke üyelik müzakere sürecindeydi. Bunlar arasında Çin ve Rusya Federasyonu da vardı. Tüm DTÖ kararlarına fikir birliği ile ulaşılır.

Sekreterlik personeli beş yüz kişidir. DTÖ, ticaret anlaşmaları yapar ve yönetir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki muz savaşı gibi ticaret anlaşmazlıkları ile ilgilenir, müzakere için bir forumdur ve gelişmekte olan ülkelere yardım sağlar. WTO kuralları, üyeleri için yasal olarak bağlayıcıdır. Ayrıca diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bakanlar Konferansı iki yılda bir toplanır. Konferans, ticaret anlaşmalarına ilişkin karar alma yetkisine sahiptir. Örgüt, üye devletlerin büyükelçilerinden oluşan Genel Konsey tarafından kontrol edilmektedir. Her ülkenin bir oyu vardır ancak amaç, oybirliği ile anlaşmaya varmaktır.

Genel Konsey ayrıca Uyuşmazlık Çözümü Organı ve Ticaret Politikası İnceleme Organı olarak toplanır. 1998’de DTÖ bütçesi 116 milyon İsviçre frangı idi. Üye devletlerin katkıları, dünya ticaretindeki paylarına dayanmaktadır. DTÖ bütçesinin bir kısmı, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını teşvik etmelerine yardımcı olmak için çalışan Uluslararası Ticaret Merkezinin finansmanına yardım etmeye gidiyor. Yeni Zelanda Genel Müdürü Mike Moore 1999’da dört yıllık bir dönem için atandı.

Aralık 1999’da Seattle veya Milenyum Turu görüşmeleri Seattle’da başladı, ancak Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından WTO’nun egemenliğine karşı sokak protestoları nedeniyle terk edilmek zorunda kaldı.

DTÖ’nün çalışma dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. Bu üç dilin her biri için dört personel tercüman vardır.

World Customs Organization
Dünya Gümrük Örgütü nedir
GATT
Ticaret Bakanlığı
Dünya Gümrük Örgütü ne iş yapar
Uluslararası Ticaret Merkezi
Dünya gümrük örgütü komiteleri
Dünya Gümrük Örgütü üye ülkeler

Tercüman Dernekleri

Bu bölümde ele alınan derneklerin çoğu, tercümanın rolünü ilerletmeye veya güncel bilgi kaynakları olarak yaptıkları katkılardan dolayı ilgi çekicidir. İnternet bu bilgileri herkes için erişilebilir hale getirdi. Uluslararası Tercümanlar Federasyonu olan FIT’e bağlı ulusal derneklerin bir listesi yazı dizisinin en sonunda yer almaktadır.

AIIC

AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) 1953’te Paris’te kuruldu. Sekreterlik Cenevre’de bulunuyor. Aktif ve ortak olmak üzere iki üyelik kategorisi vardır. Aktif bir tercüman pratik tercümandır, oysa bir yardımcı üye yılda yirmi gün veya daha az tercümanlık yapmaktadır. 1998’de 78 ülkede 2.300’ün üzerinde üye vardı.

Bunların 2.000’i serbest ve sadece 300’ü uluslararası kuruluşlarda kalıcı olarak çalışıyor. Üyelerin çoğunluğu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, daha az sayıda Asya ve Afrika’da bulunmaktadır. AIIC üyelerinin dörtte üçü kadındır. Bu Dernek yalnızca Konferans Tercümanları içindir.

AIIC, her şeyden önce aktif diller ile pasif diller arasında bir ayrım yapar. Etkin diller A veya B olabilir. Tüm tercümanların en az bir A dili, genellikle ana dili olacaktır. Konferans tercümanı, arka arkaya veya eşzamanlı tercüme yaparken A dili ile çalışacaktır. B dili, tercümanın aynı anda veya art arda veya her ikisinde çalışabileceği başka bir dildir. Pasif dil veya C dili, tercümanın çalıştığı dildir.

AIIC, tercümanlık standartlarının belirlenmesinde bazı önemli çalışmalar yapmıştır. Örneğin, tercümanların günde iki üç saatten fazla çalışmamasını şart koşuyor. Bir konferansta gerekli olan dil sayısına bağlı olarak, AIIC gerekli tercüman sayısı hakkında yönergeler sağlar.

Tercümanlar standda tek başlarına çalışmak zorunda kalmamalı ve konuşmacıyı net bir şekilde görmelidir. Bu noktalardan bazıları AIIC Mesleki Etik Kurallarında (5. bölümünde yer almaktadır), diğerleri ise Meslek Standartları belgesinde ele alınmıştır.

AIIC, BM İdari Koordinasyon Komitesi’nin bir yan kuruluşu olan İdari Sorular Danışma Komitesi (CCAQ) ve Uluslararası Konfederasyon ile ilişkili Uluslararası Ticaret Sekreterlikleri ile tercümanlar ve Avrupa Komisyonu arasındaki çalışma koşullarına ilişkin anlaşmaların müzakerelerine aktif olarak dahil olmuştur. 

AIIC, üye isimleri, adresleri, iletişim numaraları ve aktif ve pasif dillerden oluşan yıllık bir dizin yayınlamaktadır. Rehber, biri alfabetik diğeri coğrafi olmak üzere iki liste içerir. Uluslararası organizasyonlar ve konferans organizatörleri için yararlı bir kaynaktır.

AIIC üyesi olmak kolay bir iş değildir. İlk şart, tercüman olarak iki yüz iş günüdür. Bir sonraki şart en az beş sponsordur. Sponsor, beş yıl veya daha uzun süredir aktif bir AIIC üyesi olan kişidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir