Kültürün Hayatımızdaki Yeri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Kültürün Hayatımızdaki Yeri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

29 Aralık 2020 Geleneksel kültür nedir Kültür kalıcı mıdır Kültür Nedir? Kültür tanımları Kültürün Önemi Kültürün toplumdaki yeri ve önemi Milli kültür ne demektir tercümanının rolü Toplumsal kültür Nedir 0
Kültürün Hayatımızdaki Yeri – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Bhabha’dan bu yana, bu kavramdan bahseden bir avuç makale takip etti, ancak yeni yüzyılın şafağına kadar, kültürel çeviri gerçekten akademik aşamada patladı, dergi makaleleri, kitaplar ve kitap bölümlerinin çoğu yalnızca son on yılda yayınlanan ayrı bir terim olarak kültürel çeviri ile herhangi bir şekilde bağlantı aranmıştır.

Beşeri bilimler genelinde, kültürel çalışmalar, postkolonyal teori, seyahat yazıları, tarih, kültürlerarası iletişim, miras turizmi ve sosyal göstergebilim gibi çok çeşitli alanlarda, kültürel çeviri on dokuzuncu yüzyıl fotoğrafçılığına kadar uzanan tartışmalarda gündeme geldi; kültürlerarası düşünme; Küba-Amerikan kimlik gelişimi; kadın modası; aksanlı yazı; Güney Kore ve Tayvan’daki popüler müziğin tarihi; Batı Afrika draması; haber üretimi; Çin diasporası; ve altyazı, birkaç isim. Bir taraf diğerini anlamaya çalıştığında ortaya çıkan ‘kültürel karşılaşmalar’, ‘önce yabancı bir şeyi uygun hale getirmek ve sonra onu evcilleştirmek için ikili bir bağlamdan arındırma ve yeniden bağlamsallaştırma süreci’ olarak tanımlanmıştır. ve bir kültür içindeki karşı söylemleri, söylemsel biçimleri ve dirençli eylemleri, bir toplumdaki heterojen söylemsel alanları ortaya çıkarmayı amaçlayan anti-bütüncül metafor ‘; bir kaynak metnin inşası ve farklı bir dile aktarılması; ve bir kültürü tanımlamak için farklı bilgi kaynaklarından yararlanan “yorumlayıcı eylemler” yer aldı.

Yirmi birinci yüzyılda bir akademik çalışma konusu olarak, kültürel çeviri kesinlikle kalıcıdır. Peki bu iddialar aslında ne anlama geliyor? Bu epistemolojik heyecan akımına rağmen, kültürel çeviri nosyonu kışkırtıcı olduğu kadar dağınık kalır.

Bir düzeyde, yaygın yetersiz kuramsallaştırma, kültürel çeviri hesaplarının çoğunu ve bunların altında yatan varsayımları zorunlu olarak eksik bıraktı. Ayrı bir kavram olarak çağrılan literatürün çoğunda, örneğin kültürel çeviri bir metnin başlığında, paragraf alt başlıklarında, dergi özetlerinde veya anahtar sözcüklerde görünür; ancak metnin gövdesindeki bir veya iki eğik referansın ötesinde, anlamı büyük ölçüde apaçık kabul edilir ve okuyucuların kendileri için bir tanım oluşturmasını sağlar.

Bu nedenle, Spivak’ın Avrupa İlerici Kültür Politikaları Enstitüsü’nün web sitesinde yayınlanan bir müdahalesinde, kültürel çeviriye ‘özel bir görev’ olarak atıfta bulunulmaktadır; bu, ‘bir kişiye’ veya ‘olay örgüsüne’, ‘sorun’a’ atanabilecek bir şeydir. son derece karmaşık bir şey ”, ancak bu ödevlerle ne demek istediğine, kültürel çeviri anlayışının ne olduğuna veya genel argümanına nasıl dayandığına dair bir açıklama olmadan yapılır.

Kültür Nedir
Kültürün toplumdaki yeri ve önemi
Kültür tanımları
Toplumsal kültür Nedir
Geleneksel kültür nedir
Kültürün Önemi
Kültür kalıcı mıdır
Milli kültür ne demektir

Kültürel çevirinin daha sağlam bir mevcudiyetini koruduğu çalışmalarda bile, isimlerini çevreleyen özgünlük ve meşruiyet duygusu nedeniyle muhtemelen yetkili olarak görülen Esad ve Bhabha’dan alıntılar, kültürel bir duruşun geçerliliği için gerçek bir örnek oluşturmanın yerini alıyor. çeviri alınıyor. Kültürel çeviri ile kastedilen, başvurulan ilmi seçmenin mantığı, bir yazarın kullanımının diğerlerinden nasıl farklı olduğu veya bu kullanımın bildiğimiz diğer herhangi bir çeviri markasından daha genel olarak nasıl farklı olduğu basitçe anlaşılmalıdır.

Bu, literatürün çoğunda, kültürel çeviri dediğimiz bu şeyin deneysel olarak zaten var olduğu, tanımlanmasına veya sorgulanmasına gerek olmadığı ve en kötüsü, gerçekleştiğini gerçekten kanıtlamamız gerekmediği duygusuna katkıda bulunmuştur. (Genç, 2010). Kültürel çevirinin bu kadar popüler olmasının bir sonucu, tartışmaların çevrelerde dolaşmasıdır, çünkü yazarlar ne demek istediklerini netleştirmezler ve başkalarının kendi ima ettikleri kültürel çeviri paradigmasını paylaşmasalar bile paylaştıklarını varsayarlar.

Pratt’ın belirttiği gibi, büyüyen kültürel çeviri literatüründe,

“Örneklerin yetersizliği, çoğu zaman dırdır eden bir semptomdur. Bu şeye, biz zaten neden bahsettiğimizi biliyormuşuz gibi söz edilir; bizim bilimsel düşüncelerimiz, cahillerin entelektüel yoksullaşma veya halsizlik için alabileceği bir belirsizliği koruyor. Spesifik örnekler sunulduğunda, genellikle kültürel çeviri adı verilen apaçık bir uygulamanın apaçık örnekleri olarak bahsedilir, bu kavramın gerçekte nasıl çalıştığını, ne tür bir anlayışı mümkün kıldığını, neyi gözden kaçırdığını veya gizlediğini göstermek için analiz edilmezler.”

Bunun yarattığı kafa karışıklığı, en açık şekilde, 2009’da Translation Studies dergisinde yayınlanan kültürel çeviriye ufuk açıcı bir müdahalede görülebilir.

Kültürel çeviri üzerine disiplinler arası tartışmalar için yeni başlatılan forumun bir parçası olarak Buden ve Nowotny, ‘Kültürel Çeviri: Soruna Giriş’ başlıklı bir provokasyon yayınladılar ve Alman kavramına dayanan kültürel çeviri teorilerine yanıtlar davet etti. vatandaşlık testi ve göçmenlerin geçebilmek için kültürel çerçeveli ırk, kimlik ve etnisite yapılarına uymaları gereken yollar. Davetlerinin alımı o kadar güçlüydü ki, 2010’da forumun iki sonraki cildi yayınlandı. Editörlerin foruma girişlerinde belirttikleri gibi:

Kültürel çeviri, şu anda çok çeşitli disiplinlerde hem kendi içinde hem de özellikle çeviri çalışmalarının dışında ve çok farklı şekillerde kullanılan bir terimdir. Bu yaklaşımların çoğu, kültürel aktarım uygulamalarına ilişkin değerli bilgiler vaat ediyor gibi görünmektedir, ancak “kültürel çeviri” teriminin kesin kullanımı tartışmalı olmaya devam etmektedir. Kavramın çeviri çalışmalarının bazı temel varsayımlarını nasıl etkileyeceği de henüz net değil. Bu Forum, kavramın hem çeviri çalışmaları hem de komşu disiplinler için potansiyelini keşfetmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yine de, Buden ve Nowotny, on iki sayfalık ‘pozisyon belgelerinde’, bizzat kültürel çeviri kavramına altı yüzden fazla kelime ayırdılar; bunun Benjamin’in çevirideki orijinal metnin önceliğini reddetmesiyle ve Bhabha’nın özgürleştirmesiyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar.

Alman vatandaşlık testi ve göçmenlerin geçmeleri için kültürel olarak çerçevelenmiş bir sınır siyaseti inşasına uymaları gerektiği konusundaki merkezi vaka çalışması, ulusal kimlik ve vatandaşlık sorularının Benjamin veya Bhabha ile nasıl bağlantılı olduğunu açıklamıyor.

Nitekim, Young’ın makaleye verdiği yanıtta gözlemlediği gibi, sınırlar, göçmenlik ve uluslar üstü, uluslararası ve ulusötesi bağlamdan uzakta, Buden ve Nowotny okuyucuyu vatandaşlık sınavına girmenin kültürel çevirinin bir örneği olduğuna ikna etmiyor. Göçmenler, doğru yanıtı öğrenmeleri veya yanıtlarını beklenene göre uyarlamaları gereken birçok yasal sorgulamada yol aldıklarından – bu, bunların “tercüme edildiğini” kanıtlamaz veya açıklamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir