Dijital Tercüme (55) – İşaret Dili Yorumlama ve Çeviri – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (55) – İşaret Dili Yorumlama ve Çeviri – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

10 Ekim 2020 Dijital Tercüme (55) – İşaret Dili Yorumlama ve Çeviri – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları işitme engelli insanların yaşamları Web Tercümanlık 0
Dijital Tercüme (20) - Etkileşim için Teknolojinin Kullanımı - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Sonuç

Yorumlama disiplini, ister iç süreç perspektifinden isterse sosyo dil bilimsel bir perspektiften olsun, çalışmanın karmaşıklıklarını anlamak için çeşitli modellerle doludur. Wilcox ve Shaffer, iletişim araştırmalarından, özellikle Reddy’nin (1993) araç yapıcıları paradigmasından ödünç alarak, yorumlama sürecini incelemenin başka bir yolunu önerirler, bu sayede tercümanlar, yorumlanmış etkileşimlerde yer alan anlamın birlikte yapılandırılmasında aktif katılımcılar olurlar. Bu birlikte inşa etme sorumluluğu, tercümanların “önyargılarının farkına varmalarını, güçlerinin farkında olmalarını ve birlikte inşa etme anlamındaki yaratıcı eylemlerinin farkında olmalarını ve böylece aktif ve bilinçli bir tarafsızlığa doğru ilerlemelerini” gerektirir.

Araç yapıcılar paradigmasıyla birlikte anlamın birlikte yapılandırılmasında aktif ve yaratıcı bir katılımcı olarak tercümanın bu fikri, insan iletişimi anlayışımı doğal olarak öğretme yaklaşımıma aktaracak şekilde bilgilendirdi. Şimdi sınıfı anlam ve öğrenmenin birlikte inşa edildiği bir alan olarak görüyorum.

Bu, yalnızca öğrencilerin aktif katılımını ve öz farkındalığını değil, aynı zamanda onlar tarafından başlatılmasını gerektirmesi açısından sosyal yapılandırmacılığın bir uzantısıdır. Amaç, derin düzeyde toplulukları ve kendilerini ve sınıf arkadaşlarını tanıma fırsatlarını deneyimleyen öğrenciler için, öğrenmeyi başlatmak ve hem kendi öğrenme düzeylerini hem de tüm toplumun düzeyini yükseltecek aktiviteler yürütmektir. . Bunun çevrimiçi sınıfta nasıl oynandığına bir örnek, verilen ödev türleri ve öğrencilerin bunları kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamada sahip oldukları esnekliktir.

Öğrencilerin ödevleri özelleştirme esnekliği neredeyse her zaman mevcuttur; eğer durum böyle değilse, hedefi akılda tutarak kendi görevlerini teklif edebilirler, böylece mevcut ihtiyaçlarına uygun bir şekilde öğrenmelerine izin verirler. Bir eğitmen olarak amacım, yalnızca keyfi atama kriterlerini yerine getirebilen uyumlu kişiler değil, yetkin, düşünceli ve yansıtıcı uygulayıcılar mezun etmektir. Öğrencilerin kendi eğitimlerine aktif bir şekilde katılmalarını sağlayan bu katılım ve öğretme yöntemini öğrenmenin birlikte yapımı olarak adlandırmaya başladım (kurs içeriği eşleme ile ilgili Google Dokümanlar bölümüne bakın).

Herhangi bir beceri veya içeriğin öğrenilmesinde komünitaların önemi literatürde çok tartışılmıştır. İşaret dili tercümanlık programlarının lisans ve lisansüstü düzeylerde büyük ölçüde kohort temelli modeller olarak tasarımı, yalnızca mikro, kursa özgü düzeyde değil, aynı zamanda daha geniş program düzeyinde ve hatta bir zamanlar üniversite düzeyinde bile topluluk oluşturmaya katkıda bulunur. 

Akademide uzaktan başlayabilen bu topluluk, öğrenciler kariyerlerini sürdürmekle meşgul olduklarında, uzaktan topluluk inşasına yeniden katkıda bulunabilir. Topluluk, coğrafi alanı paylaşmayan uzmanlık alanlarındaki tercümanlar ve çeşitli kuşak tercümanlar arasında, uzak coğrafi bölgelere uzanan bağları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Dijital teknolojinin kullanımıyla uzaktan bağlanma ve topluluk oluşturma fikri benimsendiğinde, bu yeteneği profesyonel düzeyde kullanmanın birçok yolu vardır. Örneğin, ulusal kurullar sanal olarak toplanabilir, web seminerleri uygulayıcıları birbirine bağlayabilir ve uzaktan denetim oturumları işleri tartışmak için toplanabilir.

Makro düzeydeki bu dijital topluluk oluşturma araçları, uygulayıcıların becerilerini geliştirmek isteyen diğer uygulayıcıları bulup teşvik edebilecekleri daha bağlantılı bir uygulama topluluğuna katkıda bulunuyor. Uzaklık teknolojisinin öğrenmek ve işbirliği yapmak için kullanılması bir heves değildir, ne de ortadan kalkacaktır. Tercüman eğitmenlerine, onu kucaklamaları ve hizmet öncesi ve hizmet içi tercümanlar için sınıfı olumlu bir şekilde dönüştürmek için kullanmaları tavsiye edilir.

Brezilya’da İşaret Dili Yorumlama ve Çeviri: Yenilikçi Örgün Eğitim

Bu bölümün amacı, teknolojik materyallerin (çevrimiçi, DVD, video konferanslar ve video dersleri) üretimine ve Brezilya’da Sağır Bir Kişide İşaret Dili Tercümesi ve Tercümanlık Programında bir kursun yürütülmesine yol açan bir fikir anlayışını sunmaktır. yol. Bu kurs Brezilya’da çevrimiçi olarak sunulan ilk tercümanlık programıydı ve daha sonra yüz yüze seçenekle zenginleştirildi. Program, farklı platformlarla her iki biçimde de sunulmaya devam ediyor. Bu süreçler, çalışmamızın uygulanmasından kaynaklanan deneyimlerimize ve araştırmalarımıza dayanarak açıklanmaktadır (Quadros & Souza, 2008; Pereira, Cerny ve Quadros, 2010; Quadros, Souza ve Segala, 2012; Quadros, Stumpf ve Oliveira, 2011 ; Quadros ve Stumpf, 2009).

Brezilya İşaret Dili Çevirisinde E-Öğrenme Programı

Brezilya İşaret Dili Tercümesi e-öğrenme programı, 15 Brezilya eyaletinde ülke çapında sunulduğu 2008 yılında kurulmuştur. 10.436 / 2002 tarihli Kararname ile 5626/2005 Sayılı Terazi Kanununun düzenlenmesinden kısa bir süre sonra her eyaletteki devlet üniversiteleri ile ortaklaşa Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tarafından koordine edilmiştir. Bir işaret dili politikası oluşturan bu yasa, Terazileri Sağırlar topluluğu tarafından imzalanan Brezilya’nın resmi dillerinden biri olarak kabul etmiştir.

Bu kararnameden kaynaklanan eylemlerden biri, bakalorya düzeyinde bir Brezilya İşaret Dili tercümanı ve tercüman programının (Letras Libras) oluşturulmasıydı. 2009 yılında UFSC, bu programı çevrimiçi moda ek olarak yüz yüze modalitede sunmaya başladı. Bu lisans kursunun amacı, Brezilya İşaret Dili çevirmenleri ve tercümanları için sertifika veren bir eğitim sağlamaktır. Buna paralel olarak, bu kursun ikinci teklifi de eğitim ve sertifika sağlar, ancak bunu Brezilya İşaret Dili öğretmenleri için yapar. Her iki yol da, Sağır topluluğunun dil haklarının tanınmasına ilişkin Brezilya siyasi projesinin bir parçasıdır.

İki Letras Libras programının amacı, Sağır öğrencilere, öğretim tasarımı uzmanlığı yoluyla teknoloji ve görsel araçlarla güçlendirilmiş Terazilerdeki akademik bilgiye erişim sağlamaktır (Quadros & Stumpf, 2009; Pereira, Cerny ve Quadros, 2010) . Bu bölümde, genel tercüman eğitim sisteminde kullanılan “Sağır kazanımı” ilkelerini vurgulayan eğitim geliştirme stratejileri sunulmuştur. Sağırlık kazanımı, sağırlığı bir eksiklik olarak değil, toplumun iyiliğine gerçek katkılarda bulunarak insan çeşitliliğini tercüme etmenin bir yolu olarak tanımlayan bir terimdir.

Bu, sağırlıklarının yanı sıra, işitme engelli insanların yaşamlarını bilişsel, yaratıcı ve kültürel kazanımlar getiren çeşitliliği ifade ederek dünyada benzersiz bir algısal, dilsel, kültürel ve sosyal varoluş biçimi ile deneyimledikleri anlamına gelir. Dilin görsel, mekansal ve kinestetik yapılarını içeren bu benzersiz algısal beceriler, sağır insanların tüm insanlara fayda sağlayacak içgörüler sağlayabileceğini göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir