Dijital Tercüme (24) – Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (24) – Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

30 Eylül 2020 Dijital Tercüme (24) – Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Katılımcılar Metodoloji Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları Tasarım ve Organizasyon Temel Öğrenme Aktivitelerinin Listesi Web Tercümanlık 0
Dijital Tercüme (24) – Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Metodoloji

Çevrimiçi eğitim tasarımlarında ve F2F tercüman eğitiminde kullanılan CoI çerçevesinin sonuçlarını karşılaştırmak için Arbaugh ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve onaylanan bir anket kullandık. Bu araştırma aracı, tek kurslar için CoI çerçevesinin (aynı eserde) güvenilir ve verimli bir ölçüsü olarak onaylanmıştır. Anketteki soruların çoğu, öğrencilerin tüm programın çeşitli yönlerine yönelik yanıtlarını ortaya çıkarmak için uygundur.

İfadesi ilgili gruba uyacak şekilde değiştirilen birkaç soru dışında her şey normaldir. Anket, öğrencilerin son sınıfında ikinci dönemin sonunda basılı kopya formatında uygulanmıştır. Her iki grup için de doğrudan eğitmen değildik ve öğrencilere anketi tamamlamanın tamamen gönüllü ve anonim olduğu açıklandı.

Anket, CoI’nin üç varlığı başlığı altında üç bölüme ayrıldı: mevcudiyetin öğretilmesi, sosyal mevcudiyet ve bilişsel mevcudiyet. Bu başlıkların her birinin altında, öğrencilerin tüm programın sunumunun temelini oluşturan stratejilerin etkililiğine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış ifade listeleri gruplandırıldı.

Öğrencilerden, “kesinlikle katılıyorum” (5) ile “kesinlikle katılmıyorum” (1) arasındaki beşli Likert ölçeğini kullanarak her bir ifadeye yanıt vermeleri istenmiştir.

Her bir kohort için her bir ifade için bir ortalama değer, her bir yanıtlayıcıdan tüm sayısal değerler toplanarak ve sayısal değerlerin toplamı yanıt sayısına bölünerek hesaplandı. Bulgular ve Analiz bölümündeki değerlendirmelerinin temeli olarak her kohort için her bir ifadenin ortalama değerlerini kullandık.

Temel Öğrenme Aktivitelerinin Listesi

 • Her ünite için video kaydedilmiş yönlendirme / giriş
 • Öğretim elemanı tarafından yayınlanan dilbilimsel ve etik konularla ilgili Tartışma Kurulu Faaliyetleri (Başka bir öğrencinin blog girişi gerekliydi)
 • Grup olarak 3 saat video konferans 􏰭 Yansıtıcı bir e-dergi tutmak, 􏰭 koordinatör tarafından yönetiliyor
 • Simüle edilmiş telefon ve video – pratik gösteriyi yorumlama seansları
 • Çevirmenlerle çalışan bir profesyonelle (ör. Doktor, sosyal hizmet uzmanı) görüşme
 • Dil engeli olan bir kişiyle röportaj yapmak
 • Simüle edilmiş yorumlamanın kaydedilmesi – kendi kendine uygulama /eğitme
 • Her 􏰭 ünitedeki temel içerik için çevrimiçi sınavlar (tarafından geliştirilen Çalışma Kılavuzundan program ve öğrencilere postalanmıştır)
 • Eğitmen tarafından yönetilen, YouTube’daki etik sorunları ve zorlukları gösteren (kısıtlı erişim) videolar (programın ürettiği) hakkında yorum yapma
 • Özel alanlarda sözlük geliştirme 􏰭 ve bunların meslektaşlar tarafından incelenmesi ve eğitmen
 • Etki alanı (ör. Sağlık, refah, eğitim) 􏰭 özel site ziyareti ve raporlama görevleri, eğitmen tarafından yönetiliyor
 • Sosyal varlık
 • Bilişsel Varlık
 • Grup oryantasyonu / tanıtım oturumu 􏰭 􏰭
 • Eğitmen tarafından temel içeriği 􏰭 sunmak için her hafta dersler planlandı
 • Simüle edilmiş pratik gösteri 􏰭 sınıfta oturumlar
 • Diğer disiplin alanlarından öğrencilerle uygulama seansları (ör. Sosyal hizmet, tıp, fizyoterapi, yasal)
 • Kendi uygulamalarını takip etmek için bir seyir defteri tutmak, akranları gözlemlemek /
 • tercümanlar ve PD faaliyetleri rehberliğinde eğitmen
 • 􏰭Program Koordinatörü tarafından haftalık rehberlik ve destek oturumları
 • Endüstriden ve diğer 􏰭 􏰭 profesyonel alanlardan konuk konuşmacılar (ör. Sosyal hizmet,
  tercümanlık ajansı yöneticileri)

Katılımcılar

Daha önce de belirtildiği gibi, araştırmaya katılanlar, Dari dil akışında 2013 diploması tercümanlık programının çevrimiçi ve F2F kohortlarına kayıtlı öğrencilerdi. Çevrimiçi kohort 14 öğrenciden (7 erkek ve 7 kadın) ve F2F kohortu 25 öğrenciden (16 erkek ve 9 kadın) oluşuyordu. Çevrimiçi kohorttaki bir tanesi hariç tüm öğrenciler anketi tamamladı. Her iki gruptaki öğrencilerin demografik profilleri yaş (18 ila 55 yaş arası), dil (birincil dil olarak Dari), kültürel geçmiş (Afganistan) ve Avustralya’da kalış süresi (ezici bir şekilde 1 ila Avustralya’da 10 yıl). Çevrimiçi kohorttaki öğrencilerin hiçbiri daha önce çevrimiçi öğrenme deneyimine sahip değildi.

Sonuçlar

Bu bölüm, öğrencilerin CoI’nin üç unsuruna ilişkin algılarının anket sonuçlarını sunmaktadır. Genel olarak, her iki grup da CoI çerçevesi altında üç mevcudiyetin tümüne ilişkin algılarını oldukça yüksek derecelendirdi ve eğitim sırasında bir araştırma topluluğunun makul ölçüde başarılı bir şekilde geliştiği görüldü. Aşağıdaki bölümler, öğrencilerin yanıtlarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ve her mevcudiyet için bu yanıtların bir analizini sunar.

Öğrencilerin Öğretmenlik Durumuna İlişkin Algıları

Tablo 1’in gösterdiği gibi, öğretim mevcudiyeti üç boyutta değerlendirilebilir: tasarım ve organizasyon, kolaylaştırma ve doğrudan öğretim. Öğrencilere tüm ifadelere yanıt vermeleri talimatı verildi ve çevrimiçi kohort için, dönem eğitmeni yalnızca video bağlantısı aracılığıyla haftalık olarak gördükleri iki eğitmenle ilişkiliyken, F2F kohortu için, terim, fiziksel sınıflarında gördükleri tüm eğitmenleri ifade ediyordu.

Tablo 4, “tasarım ve organizasyon” boyutunun, F2F kohortunun derecelendirmesinden biraz daha düşük olan 4. ifade dışındaki tüm ifadelerde çevrimiçi kohort tarafından önemli ölçüde daha yüksek derecelendirildiğini göstermektedir. Bu önemli bir sonuçtur, çünkü Blackboard İçerik Yönetim Sistemine erişimin kolay olmasını ve esasen üç tıklama kuralı (Zeldman , 2001) yüklenen materyalin gereksiz yere “dağınıklığı” olmaksızın içeriğe ve öğrenme faaliyetlerine erişmek. Çevrimiçi kohorttaki 4. ifadede biraz daha düşük öğrenci deneyimi, program düzenlemesinden kaynaklanıyor olabilir; bu nedenle, video konferans oturumlarındaki eğitmenler, yalnızca sözlü çeviri becerileri ve dil yeterlilik kümeleriyle ilgili faaliyetler için zaman dilimleri içinde bilgi iletmekten sorumluydu. programın diğer dersleri. Eşzamansız olarak teslim edilen diğer ünitelerle, çevrimiçi öğrenciler kurs koordinatöründen son tarihler hakkında düzenli e-postalar veya Blackboard ilanları aldı.

Tablo 4. Tasarım ve Organizasyon

 • 1 Eğitmen önemli ders konularını açıkça anlattı.
 • 2 Eğitmen önemli kurs hedeflerini açıkça ifade etti.
 • 3 Eğitmen, kurs öğrenme faaliyetlerine nasıl katılacağına dair net talimatlar verdi.
 • 4 Eğitmen, öğrenme etkinlikleri için önemli bitiş tarihlerini / zaman dilimlerini açıkça iletti.

Tablo 5. Kolaylaştırma

 • 1 Eğitmen, öğrenmeme yardımcı olan kurs konularıyla ilgili anlaşma ve anlaşmazlık alanlarını belirlemede yardımcı oldu.
 • 2 Eğitmen, düşüncelerimi netleştirmeme yardımcı olacak şekilde dersin konularını anlamalarına yardımcı oldu.
 • 3 Eğitmen, kurs katılımcılarının verimli bir diyaloğa katılmalarına ve meşgul olmalarına yardımcı oldu.
 • 4 Eğitmen, öğrenmeme yardımcı olacak şekilde kurs katılımcılarının görevde kalmasına yardımcı oldu.
 • 5 Eğitmen kurs katılımcılarını bu kurstaki yeni kavramları keşfetmeye teşvik etti.
 • 6 Eğitmen eylemleri, kurs katılımcıları arasında bir topluluk duygusunun gelişmesini pekiştirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir