“Kültürel çeviride” yanlış “olan nedir? – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

“Kültürel çeviride” yanlış “olan nedir? – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

29 Aralık 2020 Çeviri yaparken karşılaşılan zorluklar Çeviride kalite Çeviride sektör sorunları Çevirmen Sorunları Kültürel sorunlar nelerdir Sözlü Çeviri Çalışmalarındaki Gelişmeler: Genel Bir Bakış Toplumsal sorunlar Yazın çevirisinde sorunlar nelerdir 0
"Kültürel çeviride" yanlış "olan nedir? – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Bu yazı dizisinin yöneltildiği her şeyden önce üçgen bir görevdir: Kültürel çevirinin ilk tanımını Esad ve Bhabha ile sınırlı olmayıp, üzerine inşa edildiği teorik modelle net, açık ve sürekli bir ilişkiye dayandırmak; çevirmenin diller arası uygulamasına dayanır; ve sosyal hayali ve edebiyat dünyasının ötesinden alınan çok çeşitli örneklere uygulanmıştır.

“Kültürel çeviride” yanlış “olan nedir?

Kültürel çevirinin eleştirmenleri, eleştirilerinde yüksek sesle konuşmuşlardır ve tuzuna değecek herhangi bir tanım, bunları erken aşamada ele almalıdır. Sıkça atıfta bulunulan bir kıkırdama,  “çeviri ” teriminin kullanılmasıdır – ki bu, orijinal olarak bir dilde yazılmış bir metnin yeni bir zamanda ve yerde, başka birini metaforik anlamda konuşan bir izleyici için anlamlı hale getirilmesinin maksatlı araçları olarak anlayabiliriz. , metin ve dil dünyalarının üstünde ve ötesinde şeylere atıfta bulunmak için kulanılır.

Esasen, endişe, bir yerden veya konumdan diğerine geçme veya bir durumdan veya durumdan diğerine geçme eylemini çağrıştıran çevirinin sözde taşıma etimolojisinin kullanımına odaklanmıştır. Örneğin, erken Hıristiyan kullanımında, ölen kişinin bu dünyadan diğerine ‘karşı karşıya gelmesini’ veya bir bedenin bir mezardan diğerine fiziksel olarak taşınmasını öneriyordu.

Bu, Rushdie’nin dünya çapındaki yolculuklarında göçmenlerin bir kültürel ortamdan diğerine “karşı karşıya gelen” “çevrilmiş” insanlar haline geldiklerini yazarken istismar ettiği bir mecazdır. Eleştirmenlerin bir soruna işaret ettiği yer, diller arası bir çeviri modelinin insan göçünün her türlü konusuna uygulanmasını meşrulaştırmak için kullanılma eğiliminde olmasıdır. Tymoczko’ya göre, çevirinin kökleri fiziksel ulaşımı ima ettiği için, bu durumda çeviriyi dünya genelindeki insanların gerçek hareketinin tüm sorularına meşru bir şekilde uygulayabileceğimiz fikrine fazla yer vermemeliyiz.

İnsanlar kendilerini kelimenin tam anlamıyla yeniden konumlandırabilirken, tüm çevirmenlerin bildiği bir şey, kelimelerin asla bu kadar gerçek yollarla yer değiştiremeyeceğidir. Bu nedenle, kelime çevirisinin etimolojisi gerçekten de “karşı karşıya gelme” sinyali verirken, diller arası çeviri uygulamasında çevirmenler kesinlikle bunu yapmazlar. Şöyle yazıyor: “Sözcük çevirisi, kaynak metnin sözcüklerinin kendileri taşınmasa bile, bir kaynak metnin anlamsal anlamlarının hedef metne bozulmadan aktarılabileceğini ima eder; metafor, bu kriterleri karşılayan bir çeviri uygulaması olabileceğini ima eder.

Çeviride anlamların semantik ve göstergebilimsel olarak değişmeden taşındığı fikrine dayanan bir kültürel çeviri teorisi, tam da bunun, insanlar göç ettiğinde gerçekleşmeyen şey olduğu gerçeğiyle zayıflatıldığını söylüyor. Benzer bir şekilde Chesterman, ulaşım metaforu üzerine bir kültürel çeviri kuramı oluşturmanın en büyük sorununun, bu tarihsel hareketlilik duygusunun yalnızca İngilizce ve Hint-Avrupa kökenli terimler için geçerli olması olduğunu yazar.

Çince, Fince, Japonca, Tamilce, Tibetçe, Türkçe veya Vietnamca gibi karşılık gelen terimin karşıya geçmeyi değil, farklılığın aracılığını çağrıştırdığı diğer diller için geçerli değildir. Çevirinin ‘karşıdan karşıya geçmek’ anlamına geldiği fikri üzerine bir kültürel çeviri-insan göçü paradigması inşa etmek, zaten Avrupa merkezli bir hiyerarşiden ilerlemek demektir.

Bununla birlikte, daha genel olarak, Chesterman’ın, ‘metinsel olmayan aktarım biçimlerini kapsayacak şekilde çeviri kavramının metaforik uzantısı’ olarak tanımladığı ve başka yerlerde, çevirinin ‘genelleştirilmiş’, ‘genişleyen’ veya ‘şişirici’ kullanımı, – diller arası bağlamlar, çeviri fikrinin kendisinin hiçbir şeyle seyreltilme riski taşıdığı anlamına gelir.

Gerçekten de, Routledge Encyclopedia’daki kültürel çeviri girişine göre, ‘Metaforik kullanım, en kötü ihtimalle, yalnızca birden fazla dili içermesi gerekmeyen bir şeye değil, aynı zamanda esasen daha fazlasını içermeyen bir şeye de “çeviri” kelimesini oyabilir. bir dil, iki dilli çevirinin gerçekleşmesine gerek kalmadan küresel olarak baskın olan İngilizce içinde geçiş ve katmanlama yerine bir faktördür.

Başka bir deyişle, bir dizi bilimsel uygulamada çeviri düşüncesinin gelişimi yararlı eşzamanlılıkları ortaya çıkarabilir ve verimli disiplinler arası tartışma için fırsatlar yaratabilir; ama sonsuz teorik genişlemesinde, o kadar genişleme riskini de taşır ki, anlamsız hale gelir.

Chesterman sonucu şöyle özetliyor: ‘Eğer pratikte her tür değişim, transfer veya metamorfoz çeviri olarak adlandırılabilirse, çok yakında Jakobson’un iyi bilinen semiyotik sınıflandırmasında ve genişlemesinde, “Uygun Çeviri” kavramının etkisi vardır.

Eleştirmenler, çeviri artık anlam açısından bu kadar genişse, artık hiçbir şey “anlamına gelmiyor” diyor. Metaforlar, doğaları gereği, çalıları dövüp ağaçların etrafında dolaşırlar; asla tam olarak ‘söylemezler’ ve her zaman ‘demek istediklerini’ ertelemezler. Metaforik çeviri genişlememizde çok değişken ve çevirinin dayandığı diller arası aktarımın pratik alanına atıfta bulunma yeteneğinin çevirisini boşaltma riskiyle karşı karşıyayız.

Kültürel çeviriye karşı argümanların özüne giden pratikliğin yitirilmesi endişesi budur, çünkü eleştirmenler arasında kültürel çeviri hakkında kuram geliştirenlerin çevirmen olmadıkları, kuramsallaştırmalarının diller arası çeviri ve temel düzeyde bunun kötü bir şey olduğu söylenir.

Bu görüşe göre, farklı diller arasında fikirlerin üretimini ve değişimini ifade etmesi beklenen bir şey olan çeviri paradigması, profesyonel çeviri uygulamasına gerçek bir ilgi veya bilgisi olmaksızın kültür kuramcıları tarafından benimsenmiştir.

Çeviride sektör sorunları
Kültürel sorunlar nelerdir
Çeviride kalite
Çeviri yaparken karşılaşılan zorluklar
Toplumsal sorunlar
Çevirmen Sorunları
Yazın çevirisinde sorunlar

Böylelikle Trivedi’ye göre, çeviri terimi, Bhabha’nın kavramsallaştırmasında olduğu gibi, sömürge sonrası ve diasporik bağlamlarda hayata uygulandığında, çeviri kinayesine gerek kalmadan el konulduğu Anglo-Amerikan kültürel çalışmalarının küresel erişimini daha da genişletir. bunu yapmak için aslında İngilizce dışındaki dilleri öğrenmelisiniz.

Eğer bu tür iki dilli zemin yıpranırsa, der ki, ‘Eninde sonunda tamamen çevrilmiş, tek dilli, tek kültürlü, monolitik bir dünya ile son bulacağız.

Trivedi’nin eleştirisi, çeviri fikrinin kontrolsüz genişlemesinin, dil sorunlarına yönelik zorlukla kazanılan ilgiyi ve çeviri çalışmaları alanının kendisi için inşa ettiği metinlerin titiz analizini tehdit edeceği korkusuna değiniyor.

Trivedi’ye göre kültürel çeviri, “her zaman bildiğimiz ve uyguladığımız şekliyle çevirinin tamamen yok olması ve silinmesi” anlamına geliyor. Chesterman’ın önerisi, metafor kullanımından bir adım geriye gitmek ve metinler, fikirler, kültürel topluluklar veya bireysel insanlardan bahsedip konuşmamamıza bağlı olarak kesin ve farklı terimler kullanarak tartışmaları terminolojik olarak ayrı tutmaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir