Dijital Tercüme (13) – Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Dijital Tercüme (13) – Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi – Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır? – Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

1 Eylül 2020 Dijital Tercüme (13) - Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Sözlü Çeviri Uygulama Oturumu Web Tercümanlık Yorumlama Ödevi için Hazırlık 0
Dijital Tercüme (13) - Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi - Dijital Tercüme Nasıl Başlamıştır - Dijital Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Temel Bulgular 

Önceki yazımızda stajyer tercümanlık öğrencilerin temel bulgularını ele almıştık. Bu yazımızda da bu bulguları derinlemesine ele alıp denenmiş örnekleri sizlere sunacağız.

Öğrencilerin seçimleri için öne sürdükleri farklı nedenler, öğrencilerin ilgisini çekmek için yeterli içerik genişliğini sağlamak için çok çeşitli konulara ihtiyaç olduğunu gösterdi. Ayrıca, öğrencilerin materyalleri kullanımına bakıldığında, öğrencilerin materyalleri kullandıkları farklı kapsamları gösteren bir ölçek ortaya çıkar: bir öğrenci “tükenirken” çevreye daha fazla materyal eklenmesini istedi, oysa ölçeğin diğer ucunda, başka bir öğrenci, monolog ve diyalog transkriptlerini SL dışında ve diğer uygulama bağlamlarında yeniden kullandı, böylece kaynakların kullanılabileceği farklı yolları en üst düzeye çıkardı (örneğin, grup uygulamasında). Öğrencilerin de materyalleri kullanmaları ve daha fazla materyal talep etmeleri, IVY ortamını hızlı bir şekilde benimsediklerini ve kabul ettiklerini göstermektedir, ancak kaynakları kullandıkları değişen dereceler, materyallerin farklı uygulama bağlamlarında kullanılması konusunda daha fazla rehberlik ihtiyacına işaret etmektedir.

Rehberlik İhtiyacı. Öğrenme süreci boyunca daha kılavuzlu yollar sağlama gerekliliği (örneğin, pedagojik açıdan yararlı materyal seçimleri yapmak ve uygun görevleri seçmek için), genellikle öğrencilerin e-günlüklerinden ve yansıtıcı oturumlardan ortaya çıkan bir noktadır. Böylesi bir ortamda çalışmanın karmaşıklığı ve birçok öğrenci için yeni olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin kendilerine sunulan seçeneklerden bunalmış hissetme eğilimi öğrenmenin önünde bir engel oluşturabilir.

Öğrencilere (sınıfta, tümevarım sırasında) bireysel çeviri becerileriyle (örneğin, dinlediğini anlama ve gerçek çevirinin aksine tekrarlama veya özetleme) veya A dillerine çeviri ile başlamanın en iyisi olacağı açıklanmış olsa da, bazı öğrenciler, IVY ortamını keşfetmenin yanı sıra gerçek zamanlı, iki yönlü çeviriyle başladılar ve gerçek çıktılarına odaklanarak görevi oldukça karmaşık hale getirdi. Ek olarak, bir 3B VLE’de hem işitsel hem de metinsel malzemelerle çalışmanın zorluğu ve bu farklı ortamların üretken öğrenme için nasıl bir araya getirilebileceği rehberlik ihtiyacını daha da güçlendirir ve belki de bir karma öğrenme yaklaşımının öğrencilerin uygulamaları yönlendirilmiş ve uygundur.

Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi

Değerlendirmeden elde edilen veriler aynı zamanda öğrencilerin uygulama oturumlarındaki öğrenme stratejilerinin gelişimini de göstermektedir. Bunlar beş ana kategoriye ayrılabilir:

• Sözlü çeviri alıştırması oturumunun hedeflerinin belirlenmesi • Sözlü çeviri ödevi için hazırlık
• Seçilen içeriğe uyum sağlama
• Sözlü çeviri ödevi üzerine düşünme
• Öz değerlendirme

Sözlü Çeviri Uygulama Oturumu için Hedef Belirleme. Öğrencilerin uygulama oturumları için hedef belirleme yetenekleri açısından, interaktif oturumlardaki e-günlükler ve yorumlar, öğrencilerin

(a) materyalleri öğrenme etkinliklerinde önerilen şekillerde kullanmanın tavsiye edilebilir olduğunu ( örneğin, yorumlamaya başlamadan önce bir konu hazırlamak) ve

(b) yüksek lisans programlarının başında farklı becerileri ayrı ayrı uygulamak için kendilerine zaman tanımalıdırlar.

E-günlüklerden aşağıdaki alıntılar, e-günlüklerin değerlendirme tablosunda teşvik edildiği gibi, öğrencilerin uygulama oturumlarına başlarken akıllarında hedefler olduğunu göstermektedir, ancak bu hedefler her zaman ulaşılabilir veya gerçekçi değildir:

4. “[Amacım] aktif dinlemeye, anlamaya ve ayrıca not almaya odaklanmaktı.”
5. “Uygulama seansının amacı hafıza becerilerimi geliştirmek ve iki yönlü ardışık çeviri yapmaktı.”
6. “Adım adım ilerleyebilmek için en az üç kez bir materyal kullandım.”
7. “Tercümanlık pratiği yapmak için IVY diyaloglarını kullandım.”

Yorum 6, öğrencinin “ilerleme” niyetini belirttiğini ve bunu yapmanın bir yolunun aynı materyali tekrarlamak olduğunu hissettiğini, ancak ilerlemek için uyguladığı becerilerden söz edilmediğini göstermektedir (bu aslında olabilir öğrenciler hangi bilgileri sunacaklarını seçerken e-günlükteki bir zayıflık). Bu, amacın çok geniş olduğu ve uygulama oturumunda odak noksanlığını ortaya koyduğu 7. yorum ile benzerdir. Yine de, öğrencilerin uygulama seansından önce hedeflerini oluşturduklarının ve belirttiklerinin kanıtıdır.

Yorumlama Ödevi için Hazırlık. Uygulama toplantısının hedefleri belirlendikten sonra, birçok öğrenci nasıl hazırlandıkları ve bu hazırlığın faydaları hakkında yorum yaptı. Bununla birlikte, hazırlıkların her uygulama seansından önce her zaman yapılmamış olması ilginçtir. Yorum 8, materyali duraklatmanın bir kullanımını göstermektedir; bu, belki de, öğrenci hazırlık aracı olmaktan çok yorumlamaya çalışırken meydana geldiği için üretken değildir:

8. “Önceden herhangi bir hazırlık yapmadan iyi yapıp yapamayacağımı söylemek için sınıfta kullanmadığımız başka bir materyalle değiştirdim. Bazı bilmediğim kelimelerim olmasına rağmen ortaya çıktı. . . Gerektiğinde bilgileri kontrol etmek için istediğim zaman duraklayabilirim. “

Hazırlık çalışmasını bu şekilde yürütmek (yani, sözlü çeviri uygulaması sırasında) gerçekçi bir çeviri görevini yansıtmaz ve bu nedenle gerçek hayat tercümesini olabildiğince yakından simüle etme öncülüne aykırıdır. Bu yaklaşım, genel hazırlık öğrenme etkinliklerini yaparak, küçük bir sözlük oluşturarak ve genel e-günlükte gösterilen net bir yolla web tabanlı araştırma yaparak tercümanlık uygulamasından önce hazırlanan başka bir öğrencinin yaklaşımıyla birlikte düşünülebilir. belirli bir araştırma için araştırma. Spesifik araştırma genellikle gerçek uygulama seansı sırasında yapılmasına rağmen, öğrencinin kendi uygulama seansları için bir çalışma metodolojisi geliştirmeye başladığına dair kanıtlar vardır.

Seçilen İçeriğe Uyarlama. E-günlüklerden ve interaktif oturumlarda öğrencilerin verdiği cevaplardan, bazı öğrencilerin uygulama oturumlarına daha sistematik bir yaklaşım geliştirdikleri, yani az ya da çok yapılandırılmış ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirdikleri görülmüştür. / veya metodik. Bir öğrenci, kullanmayı seçtiği materyalin türüne bağlı olarak alıştırma seanslarına farklı adımlar geliştirdi. Örneğin, IVY ortamında yeni malzemeleri kullanırken, 9. “dinleyin, arayın ve yorumlayın çünkü oyuncu istediğim zaman duraklatabileceğim bir avantaj sunuyor” ancak diğer çevrimiçi video havuzlarındaki kaynakları kullanırken stratejisi 10. “(1) konuşmayı dinlemek, (2) olabildiğince çok [çok] hatırlamaya çalışın, (3) konuşmayı tekrar dinleyin, not alın ve (4) yorumlayın.” Yorum 9 ve 10, hangi yöntemin kendisi için işe yaradığını belirleme olarak görülebilecek veya en azından orta düzeyde bir öğrenci özerkliği gösterdiği için, öğrencinin farklı materyallerle eşleşen etkinlikleri açıkça seçebildiğini gösteren iki farklı yaklaşımı göstermektedir. uyguladığı becerileri kullanıyordu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir