Çeviride Ne Tür Bir Güven Var? – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Çeviride Ne Tür Bir Güven Var? – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

24 Aralık 2020 Çeviri tarihi dönemleri Çeviri yeterliliği ve çevirmen yeterliliği Teknik çevirinin tarihi Türkiye'de çeviri tarihi önemi 0
Çeviride Ne Tür Bir Güven Var? – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Bir önceki yazıda verilen örnek, geçmiş çevirmenler ve onların işbirlikçileri veya müşterileri tarafından gerçekleştirilen karmaşık güven sinyallerini göstermektedir. Daha önceki çevirilere ve çevirmenlere karşı yeni bir çevirinin (ve çevirmen ile yayıncının itibarının) belirlenmesi gerekiyordu. Her bir metnin veya çevirmenin itibarı buna göre değerlendirildi, desteklendi veya eleştirildi ve okuyucuya bir güven veya güvensizlik anlatısı sundu. Rejimler metinlerin üretimini ve alımını etkiler.

Çevirmenlerin güvene dair ön sözlü sinyalleri, çevirmenlerin çağdaş rejimleri kabul etmelerini (veya kabul etmemelerini) alenen nasıl tanımlayabileceklerini ortaya koymaktadır.

Çevirmenler, okuyucularına hitap ederken uzun süredir uygulamalarını tartışmış veya söz etmişlerdir ve materyalin üretiminde kullanılan stratejilerden en azından bazılarını not etmişlerdir (çevirmen, editör, matbaacı, sanatçı, metin üretiminde iş birliği,  böyle devam eder.

Sinyal vermek ikna etmektir: bir izleyiciyi ikna etmek veya ikna etmek için kullanılan retorik ve psikolojik bir strateji. Modern öncesi kültürlerde (ve İran veya Hindistan gibi çağdaş kültürlerde) bu kadar çok çeviriye eşlik ederken bulduğumuz sinyal verme mekanizmaları, okuyucuların satın aldıkları, okudukları veya dinledikleri şeye güvenmelerine veya güvenmemelerine yardımcı oldu. Bir şekilde, çeviri tarihi olabilir Bir dizi değişen faktör ve değerin (eğitim, itibar, statü, sosyal ağlar, diğerleri arasında) kültürlerarası arabuluculuğun sunulma ve alınma yollarını şekillendirdiği bir sinyalleşme durumu tarihi olarak kavramsallaştırılmalıdır.

Geçmiş okuyuculardan ve dinleyicilerden çevirmene, editöre veya matbaacıya ‘inanmaları’ istendi.68 İkna stratejileri zaman içinde ve kültürler arasında değişiyor: profesyonel benliklerini ‘ihtiyatlı’ olarak inşa eden çevirmenler buluyoruz (dürüstlüğü dekorasyona tabi kılma) veya ‘samimi’ (‘dürüstlük’ edepten üstündür). Çeviri tarihi, müşterileri veya okuyucuları için farklı çevirilerin “çerçevelendirildiği” ayrıntılı deneysel çalışmaları üstlenerek bu retorik kaygıları ve değişiklikleri aydınlatabilir.

Sonuç olarak ortaya çıkan değerlendirmeler, bir çevirinin “iyi” veya “kötü” olup olmadığı ile değil, çevirinin devreye alınmasında, üretilmesinde ve yayılmasında ikna mekanizmalarının ne kadar ikna edici olduğuyla ilgili olabilir.

Geçmiş müşteriler ve onlar için ürettikleri metinlere güveniyor mu? Belirli bir arabulucu çevrilen metne güvendi mi? Bu sorular çevirmenlerin rolünü, statüsünü ve itibarını ve ayrıca bir topluluğun kültürlerarası iletişime yaklaşımını vurgulama potansiyeline sahiptir.

Türkiye’de çeviri tarihi
Sözlü çeviri tarihi
20. yüzyıl çeviri tarihi
Çeviri tarihi makale
Antik çağda çeviri
Çeviri tarihi dönemleri
Antik dönemde çeviri
Teknik çevirinin tarihi

Çeviride Ne Tür Bir Güven Var?

Kavramsal düzeyde, kendimize geçmiş çeviri geçmişlerinin mevcut ve gelecekteki sorulara hizmet etmeye devam edeceğine güvenip güvenemeyeceğimizi de soruyoruz. Yukarıda tartışıldığı gibi, batı tarihçiliğinin büyük anlatısı, olaylara yönelik eleştirel bir araştırma olarak antik Yunanistan’da “icat edilen” en iyi ihtimalle sorunludur.

Antik tarih yazımının özcü anlayışları, antik dünyanın her yerinde bulunabilen tarihi yazma ve tercüme etme yaklaşımlarının zenginliğini ve çeşitliliğini zayıflatır. Lianeri’nin sözleriyle, bugünü sorgulamak ve dönüştürmek için, bu şimdiki zamanı geçmişin imgelerine, gelenek ve ötekilik arasındaki karşıtlığa bağlı olan yolları dönüştürmek gerekir.

Çeviriyle ilgili köklü düşünce şecerelerinin, tuttukları kritik olasılıklar için doğrusal olmayan, ilerici olmayan ve ikili olmadığını kanıtlayabilecek yeni anlatılar için  yakından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Avrupa merkezli anlatıların eleştirisi ve sömürgesizleştirilmesi, şimdi derinlemesine geleneksel hikayelerin ve bunların yapılarının hem içinden hem de ötesinde gerçekleşmelidir.

Büyük bir Avrupa-Amerikan anlatısı, bugün güçlü bir şekilde devam etmektedir – yani, başlangıç ​​metinlerinin “gerçek ve özgür” (veya “kelimeye karşı anlam”) çevrilmesi. Bu anlatı erken modern Avrupa’da gelişti ve on dokuzuncu yüzyılda pekiştirildi.

Böyle bir hesaba göre, modern öncesi Avrupa kültüründe dilbilgisi ve retorik iki uç noktada konumlandırılmıştı: Cicero, Horace ve Quintilian gibi eski hatipler, şairler ve öğretmenler kelimenin tam anlamıyla veya özgürce çevirmeyi tercih ettiler. 1984’te, Birleşik Krallık doğumlu ve ABD merkezli bilim adamı Glyn P tarafından gerçekleştirildi.

Norton, çeviri teorisinin bu kutuplaşmış anlayışını, on beşinci, on altıncı ve on yedinci yüzyıl Avrupalı ​​hümanistlerinin ayrıntılı bir tartışmasını sunarak, Fidus tercümanları (sadık tercüman) ve tercümanlar (tercümanlar / tercümanlar) terimlerini Cicero tarafından kullanıldığı şekliyle tartışarak sorguladı. 

Öyle görünüyor ki, çeviri tarihinin bir noktasında (muhtemelen on altıncı yüzyıl) sıfat fidus, çevrilen metni (Fransızca belle infidèle) çevirmenden daha fazla tanımlamaya geldi. Rönesans ve modern bilim adamları, Horace ve ondan sonraki birkaç yazarın “nec verbo verbum curabis reddere” (“kelimeyi çevirmeye gerek yok”) ile ne demek istediğini araştırdılar, ancak fidus ne anlama geliyor? Norton, “sadakat” kavramı hakkında kışkırtıcı ve geçici bir öneride bulunuyor:

Tercümelerin ilişkili bir özelliği olarak sadakat, kişinin işinden ziyade en azından orijinalini, ifadesinin bir özelliği olmaktan çok müzakere aracı olarak güvenilirliğini karakterize ettiği görülebilir.

On altıncı yüzyıl Fransız ve İtalyan hümanistleri için fidus, eşitler arasındaki ‘güven durumunu’ ifade ederken, fidelis eşitsiz partiler (örneğin köle ve efendi) arasındaki güveni tanımladı. Norton, fidus’un müzakere aracısının güven uyandırma kapasitesini temsil ettiğini söyleyerek devam ediyor.

Peki fidelis ve fidus ne anlama geliyor? Ne tür bir güven ve güvenilirliğe işaret ediyorlar?

Sosyal ve dinsel tarihçi Ian Forrest, bir kişiyi güvenilir veya sadık olarak tanımlamak için kullanılan Latince sözlüğü inceliyor. Çalışması, güvenilir ajanların münhasır olmayan dört kategorisini tanımlıyor: boni hominler, sadakalar, probi hominler ve yasal veya yasal hominler.

Her kategoriye bağımsız bir sıfat adı eşlik eder: ikramiye, erdemli, usta, usta, masum veya hizmete açık bir kişiyi tanımlayan; sadık, değişmez, yeminli, güvenilir, güvenilir, sadık bir özne veya vasaldan söz eden fidelis; pro-bus, dürüst karakterli bir kişi, doğru veya dürüst bir adam, yetenek veya statü sahibi bir kişi ve daha soyut olarak bir kanıt; legalis, sadık bir adamı, yasal hakları olan birini tanımlıyor; meşru, meşru, hukuka layık veya gerçek kişi anlamına gelir. Bonus, en az spesifik terimdir ve muhtemelen bu nedenle, Roma döneminden itibaren Avrupa’da ‘ileri gelenleri, tanıkları ve yerel temsilcileri’ tanımlamak için yaygın olarak kullanılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir