Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Tüm çeviri işlerinizde yanınızdayız... 0 (312) 276 75 93 - Hemen çeviri belgenize fiyat almak için iletisim@webtercumanlik.com mail adresini veya sağ tarafta yer alan whatsapp tuşunu kullanın. ************************************************** tercüme yaptırma, Akademik çeviri tavsiye, İngilizce makale çeviri siteleri, En iyi çeviri yapan site, En iyi İngilizce çeviri programı, Profesyonel çeviri programı, Online çeviri programı, Akademik İngilizce çeviri, Türkçe İngilizce çeviri, Akademik çeviri, Pasaport tercüme ücreti, Hızlı çeviri programı

Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

29 Aralık 2020 Çeviri Yaptırma Uzay-zaman bükülmesi Nedir uzay-zaman bükülmesi pdf Uzay-zaman bükülmesi sonuçları Uzay-zaman dokusu nedir Uzay-zaman kavramı Uzay-zaman nedir Uzayda zaman Kayması Zaman bükülmesi izle 0
Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği – Kültürel Çeviri – Kültür Nasıl Aktarılır? – Çeviri Kültürü Korur Mu? – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Ricoeur’un varoluşumuzun yorumlayıcı doğasının bir parçası ve ayrılmaz parçası olarak tanımladığı yorumlama yöntemlerini, diller arası çevirinin belirleyici doğasına duyarlılıkla birleştirerek, benim kültürel çeviri tanımım felsefi yorumbilimin odağını değiştirerek kasıtlı, maksatlı yorumlama eylemlerini belirli kitleleri belirli şekillerde etkilemeyi hedefler.

Kültürel çeviriye yaklaşımım, farklı insanların farklı kitleler içinde farklı amaçlara ulaşmak için farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yorumu nasıl işlediğini araştırmakla ilgilidir. İnsan ifadesinin sosyal dünyasında, diller arası çevirinin izleyiciye yönelik doğasıyla en yaygın şekilde ilişkilendirdiğimiz motivasyon, kararlılık ve arzu politik jestlerini konumlandırır.

Benim tanımıma göre kültürel çeviri, felsefi yorumbilimin bilinmeyeni anlamaya çalıştığı yorumlama yöntemlerini uygular ve değişimi etkilemek için kasıtlı olarak kullanır.

Dolayısıyla kültürel çeviri, toplumsal alanda gündelik hayatın pratiğini ve bunun gerektirdiği düşünceli düşünme ve analizin eşlik eden jestlerini dolduran insan ifadesinin nesnelerinin tartışmalı anlayışlarının yorumlanması için bir jesttir.

Ancak bu yorumlama hareketine, aynı zamanda, belirlenmiş bir izleyici kitlesi içinde farklı davranışları ve farklı düşünme ve davranma biçimlerini ortaya çıkarmak için eşzamanlı bir arzu hareketi eşlik eder. Bu nedenle, dünyadaki her şey kültürel çeviri değildir.

Kültürel çeviri olarak nitelendirmek için, sosyal alandaki bir insan ifadesi olgusunun, belirli bir maddeye yönelik düşünceli bir anlayış çalışmasına giriştiği gösterilmelidir, ancak aynı zamanda birincil hedefi olarak insan kalplerinin ve zihinlerinin dönüşümünden başka hiçbir şeye sahip olmaması gerekir. .

Uzaklaştırma

Çeviri ve Uzay-Zaman Sürekliliği

“Benim adım Ozymandias, kralların kralı: / İşlerime bak, seni Kudretli ve çaresizlik!” 1818’de Shelley’ye bu ölümsüz kelimeleri yayınlaması için ilham veren, eski Mısır’ın Ondokuzuncu Hanedanlığı’nın üçüncü firavunu II. Ramesses’in devasa bir granit büstünün İngiltere’ye yaklaşmakta olduğu düşünülüyor. Taht isimlerinden birinin çevirisi, Ramesses’i tanıdığımız isimlerden sadece biridir.

Filmde, The Ten Commandments (1956) ‘da Yul Brynner, The Prince of Egypt (1998) ve Joel Edgerton tarafından Exodus: Gods and Krallar (2014) yer alıyordu.

Anlatı kurgusunda Anne Rice’ın The Mummy ya da Ramses the Damned (1989), Christian Jacq’ın (1995-7) Ramses dizisi ve eleştirmenlerce beğenilen Watchmen’de suçla savaşan bir kanunsuz-iş adamına dönüştüğünü gösteriyor. Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından renk yazarı John Higgins ile birlikte oluşturulan çizgi roman dizisi (1986–7) ve çizgi romanı (2008) vardı.

Bir kişilik kültüne ilham vermeye devam etmesi, firavunu çok memnun edecektir. Saltanatının altmış yılı boyunca kendisini büyüklüğüne halka açık anıtlar inşa etmeye adadı.

Yirmi beş yaşında ve yaklaşık MÖ 1279’dan MÖ 1213’teki ölümüne kadar tahta çıktı ve kendisinden önce gelenlerin ötesinde bir ölçekte Nil Deltası ile günümüzün kuzey Sudan’ı arasında uzanan bir bölgeyi kapladı. saraylar, tapınaklar ve heykeller, var olan sitelere ekleme veya tamamlama, bazen de seleflerinin isimlerinin üzerine adını yazması, atalarının izlerini silerek ve eserlerini kendisininmiş gibi etiketleyerek tarihteki yerini sağlamlaştırıyor.

Yapım işi verimliydi. Avaris antik kentinde Pi-Ramesses adında yeni bir başkent kurmaktan sorumlu, bir diğeri de hem isminin hem de savaştaki zaferinin ve Güney Mısır’daki Sudan sınırına yakın Ebu Simbel’deki ikiz tapınakların büyüklüğüyle övünüyor.

Aynı kompleksteki Büyük Tapınağın girişinde, dış kayadan yirmi metre yükselen dört dev Ramesses heykeli oyulmuş, her biri tahtına oturan firavunu tasvir ediyordu.

Rushmore Dağı’nın tamamlanmasından üç bin yıldan fazla bir süre önce Ramesses, sonsuz yaşamın sırrının, Dünya’nın jeolojisine her fırsatta eserlerinin kalıcı bir kaydını etkilemek olduğunu biliyordu. Tapınakları, Kraliçesi Nefertari’nin onuruna ve Kadeş Savaşı’ndaki askeri hünerini Hitit İmparatorluğu’nun güçlerine karşı anmak için inşa etti.

Kral III.Hattuşili ile M.Ö. 1259 civarında imzaladığı antlaşma bugün hayatta kalan en eski barış anlaşmalarından biri olarak kabul ediliyor ve antlaşmanın metnini gösteren bir kopya kil tablet, New’de Birleşmiş Milletler genel merkezinde Güvenlik Konseyi’nin kuzey girişinde asılı duruyor. 

Yine de Kadeş Savaşı temelde bir berabere idi. Mısır Krallığı, iki yüzyıldan fazla bir süredir, günümüz Suriye’sindeki toprakların kontrolü için Hitit İmparatorluğu ile düşmanlıklara hapsolmuştu. Ramesses tahta çıktığında açık bir galip yoktu.

Uzay-zaman nedir
Uzay-zaman bükülmesi Nedir
Uzay-zaman dokusu nedir
Zaman bükülmesi izle
Uzay-zaman kavramı
Uzay-zaman bükülmesi sonuçları
uzay-zaman bükülmesi pdf
Uzayda zaman Kayması

Firavunun revizyonist anlatımında ise, birçok anıtında duvardan duvara anlatılan bu, Mısır Krallığı için büyük bir zaferdi. Ramesses, çalışmalarının muazzam büyüklüğü ve pazarlama stratejisinin kurnazlığı göz önüne alındığında, ‘Büyük’ ​​lakabını çok iyi kazanıyor.

Ancak tarihin ilk spin doktorlarından biri olarak, eserleri bize insan başarısının sınırları hakkında da bir şeyler öğretiyor ve kültürel çeviri tanımımı dayandırdığım yorumbilim projesinde önemli bir rol oynayan bu boyut birincil sıradadır.

Ricoeur’un felsefi yorum bilimi, gizemin olduğu yerde başlar, insan varoluşunun işaretleri, atıfta bulundukları şeylerden ayrıldığında. Ayrılık yeri konuşulduğunda, ‘muhatapların’ eşzamanlı diyaloğa girdiği yerde, gizemin çözülebileceğine inanıyordu çünkü onlar aynı anı zaman ve mekanda paylaşıyorlardı.

Bu paylaşılan tarihsel birliktelik, bir konuşmacının kendisini diğerine hitap ettiğinde, kullandığı söylemin referans kapsamı yoluyla işaretlerin nesnelerinden ayrılmasını telafi edebileceği anlamına gelir.

Yani, ortak bir durumun parçası olarak, bir konuşmacı amaçlanan şeyi ‘göstermeye’ çalışabilir: ‘Bu durum bir şekilde diyaloğu çevreleyebilir ve işaretlerinin tümü bir hareketle, bir parmakla gösterilebilir, ya da göstericiler, zaman ve yer zarfları ve fiilin gerginliği olan diğer göstergelerin dolaylı referansıyla söylemin kendisi tarafından gösterişli bir şekilde belirtilir.

Diyalog bu durumda demlenir; Bunu kastettiğimiz şeye işaret etmek için tanımlayıcılar, gösteriler, özel isimler ve eğik referanslarla dolduruyoruz. Bu gösterişli belirleme sürecinin başarılı olması için, konuşmacının söylediği ve yaptığı her şey, muhatap tarafından sırayla nasıl ele alındığına bağlıdır:

İlk kişide konuşmacıyla yüzleşmek, ilk kişinin kendisine hitap ettiği ikinci kişide bir dinleyicidir – bu gerçek, konuşma durumuna aittir. Dolayısıyla, sözlü ve dolaylı olarak, mesajın hitap ettiği biri olmadan ilahiyat yoktur.

İfadenin anlamında yansıtılan ifade, bu nedenle, doğrudan iki kutuplu bir fenomendir: eşzamanlı olarak bir ‘ben’ anlamına gelir: konuşan bir ‘ben’ ve birincisinin kendisine hitap ettiği bir ‘siz’ vardır. “Bunu size beyan ederim” e eşit olduğunu onaylıyorum. Kısacası ifade, karşılıklı konuşmaya eşittir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir