Güven Ağlarının Dinamiklerini Anlamak – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Güven Ağlarının Dinamiklerini Anlamak – Çeviri Tarihi – Çevirinin Geçmişi – Çeviri Yaptırma – Tercüme Yaptırma – Tercüme Yaptırma Fiyatları

Üç güven düzeyi (kişilerarası, kurumsal ve rejimsel) yukarıda bahsedilen kültürlerarası arabuluculuğun mikro ve makro süreçlerini temsil eder. Sosyal ve kültürel bir olay olarak, kültürlerarası arabuluculuk, çevrilen metinlerin ve kültürlerin iletişimini ve algısını yeniden üretmesi ve kaçınılmaz olarak değiştirmesi anlamında dönüştürücüdür. Ama aynı zamanda çevirmenleri, müşterilerini ve müşterilerini sosyal, kültürel ve ekonomik sermaye ile güçlendirme potansiyeline…
Devamı


24 Aralık 2020 0